• Vai trò của nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNVai trò của nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN

  I. Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO: II. Các biện pháp, cơ chế chính sách bảo hộ, hỗ trợ doanh nghiệp, bảo vệ sản xuất trong nước:

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1762 | Lượt tải: 1

 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuấtKế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

  phần 1 Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất phần 2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất Phần 3 Kết luận

  docx20 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1854 | Lượt tải: 2

 • Phân tích một số hoạt động quảng cáo của Công ty Motorola Việt NamPhân tích một số hoạt động quảng cáo của Công ty Motorola Việt Nam

  Phần 1: Quảng cáo - Vai trò của quảng cáo trong nền kinh tế thị trường Phần 2: Phân tích một số hoạt động quảng cáo của Motorola Việt Nam. Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng cáo cho Motorola Việt Nam.

  docx31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1687 | Lượt tải: 5

 • Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắpHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp

  I. Những vấn đề cơ bản về chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp II. Hạch toán chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp III. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp

  docx20 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 2

 • Tình hình tỉ giá và giải pháp hoàn thiện chế độ quản lý tỉ giá ở Việt NamTình hình tỉ giá và giải pháp hoàn thiện chế độ quản lý tỉ giá ở Việt Nam

  Trong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia, quản lý điều hành tỉ giá là một nội dung quan trọng mà ngân hàng nhà nước phải quan tâm để nhằm mục đích ổn định tỉ giá và để đạt được mục tiêu cuối cùng là giữ vững giá trị đồng tiền quốc gia. Ở Việt Nam, tỉ giá đã bước đầu hình thành, phát triển trong một thời gian và có vai trò lớn đối...

  doc26 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1173 | Lượt tải: 3

 • Một số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt NamMột số vấn đề về xây dựng thương hiệu cho mặt hàng cà phê Việt Nam

  Chương I cơ sở lý luận cho sự vận dụng nghiên cứu về thương hiệu Chương II Thực trạng ngành cà phê Việt Nam hiện nay Chương III Sáng kiến - giải pháp xây dựng thương hiệu cà phê

  docx24 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 1

 • Lập kế hoạch trong Doanh NghiệpLập kế hoạch trong Doanh Nghiệp

  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế hoạch hóa trong doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Quy trình và các bước lập kế hoạch trong doanh nghiệp. Chương 3: Thực trạng lập và thực hiện kế hoạch trong các doanh nghiệp nhà nước. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập và thực hiện kế hoạch trong doanh nghiệp.

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 2496 | Lượt tải: 5

 • Công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty lắp máy số 1 hà nội.Công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty lắp máy số 1 hà nội.

  Phần I: Sự cần thiết của hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất trong các tổ chức Phần II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển cho công nhân sản xuất tại công ty lắp máy số 1 hà nội.

  docx29 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 2394 | Lượt tải: 1

 • Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt NamCác vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

  IKhái niệm về hành chính và cải cách hành chính II.Nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam III.Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam IV.Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

  docx17 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 3378 | Lượt tải: 1

 • Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nướcGiải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước

  Phần một: Lý luận chung Phần hai: Tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước Phần ba: Một số giải pháp

  doc31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1802 | Lượt tải: 1