• GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPGIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  Trong rất nhiều vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội, an toàn giao thông được giới báo chí và truyền thông quan tâm đặc biệt. Bởi đó là vấn đề mà hàng ngày hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người tham gia giao thông. Hàng ngày trong chương trình chào buổi sáng lúc 6h, sau trang tin tức là đến bản tin an toàn giao thông. Chúng t...

  doc11 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2177 | Lượt tải: 3

 • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thứcMối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

  Tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng lớn lao nhất và quan trọng nhất của Đảng và nhân dân ta hiện nay vì chỉ có thực hiện được mục tiêu này, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước Việt Nam mà theo cách nói của Hồ Chí Minh là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Và cũng chỉ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, ...

  doc19 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 8954 | Lượt tải: 1

 • Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hộiÝ thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

  Ý thức là một trong hai phạm trù thuộc vấn đề cơ bản của triết học. Nó là hình thức cao của sự phản ánh của thực tại khách quan, hình thức mà riêng con người mới có. ý thức của con người là cơ năng của cái “ khối vật chất đặc biệt phức tạm mà người ta gọi là bộ óc con người” (theo LêNin). Tác động của ý thức xã hội đối với con người là vô cùng to l...

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 4484 | Lượt tải: 4

 • Hình thái kinh tế xã hộiHình thái kinh tế xã hội

  Năm 1975, giải phóng miền Nam, đất nước việt Nam hoàn toàn độc lập, hai miền Nam Bắc thống nhất, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH). Sự lựa chọn con đường đi lên CNXH ở nước ta là sự lựa chọn đúng đắn hay sai lệch? Vì sao không đi theo con đường TBCN mà kiên định đi theo CNXH ? trong khi đây ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 5

 • Con người và bản chấtCon người và bản chất

  Con người đối với vai trò là hai thực thể , thực thể tự nhiên và thưc thể xã hội . Hai thực thể này thống nhất với nhau có mâu thuẫn đối lập nhưng lại là những mâu thuẫn và đối lập hỗ trợ cho nhau cùng phát triển . Theo Ph Anghen “cùng với tự nhiên cung cấp những vầt liệu cho hoạt động sản xuất , lao động là nguồn gốc của mọi của cải và lao động là...

  doc10 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2062 | Lượt tải: 3

 • Vấn đề thất nghiệp của sinh viênVấn đề thất nghiệp của sinh viên

  Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những mặt đượ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2107 | Lượt tải: 1

 • Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayCơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

  Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá,khu vực hoá nền kinh tế.Tiến trình toàn cầu hoá mở ra cho các quốc gia cả những quốc gia phát triển và đang phát triển những cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.,Hội nhập quốc tế vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc tìm được chỗ đ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3049 | Lượt tải: 5

 • Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết họcVăn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học

  Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển nó có một nội dung hết sức phong phú và đa dạng. Bản thân hoạt động kinh doanh, dưới mỗi hình thức là một hoạ...

  doc8 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1587 | Lượt tải: 1

 • Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hộiÝ thức và vai trò của ý thức trong đời sống xã hội

  Bước vào thế kỷ mới, một câu hỏi lớn đang nổi cộm trong tư duy chính trị là: Thế giới sẽ sống như thế nào với nước Mỹ lên ngôi đế chế và nước Mỹ sẽ hành sử thế nào với phần còn lại của thế giới. Một sự mất cân bằng lớn đang diễn ra trên mọi lĩnh vực < chính trị - kinh tế - văn hoá - nghệ thuật - tôn giáo.> dưới một góc độ, trên tầm bao quát vĩ mô...

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2895 | Lượt tải: 3

 • Vai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơcVai trò của con người trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nứơc

  Tại sao lại phải nghiên cứu về phạm trù con người và vấn đề về con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong khi thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật vĩ đại và trên thế giới đã có rất nhiều, rất nhiều nước đã trở thàmh những nước công nghiệp lớn. Phải chăng đó là vì công nghiệp hoá, hiện đại hoá là phươ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2663 | Lượt tải: 1