• Thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn tại VNThu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn tại VN

  Phần một : Tình hình thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn việt nam hiện nay. Phần hai: Tình hình thu hút vốn trên thị trường vốn

  doc52 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1548 | Lượt tải: 1

 • Phát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ BàngPhát triển khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

  Chương I: Những lý luận cơ bản về điều kiện để phát triển du lịch bền vững. Chương II Thực trạng các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở Phong nha- Kẻ bàng. Chương III Giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở Phong nha-Kẻ bàng

  docx28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 2

 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóaĐầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa

  Phần I: ý nghĩa của đầu tư trực tiếp nước ngoài và tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hoá Phần II: Phân tích trực trạng về hiệu qủa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hoá. Phần III: Các giải pháp nhằm đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài (...

  docx28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1569 | Lượt tải: 1

 • Tìm hiểu những đổi mới trong cuộc sống khuyến khích đầu tư nước ngoài của Việt NamTìm hiểu những đổi mới trong cuộc sống khuyến khích đầu tư nước ngoài của Việt Nam

  Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) được hiểu một cách tổng quát là việc thực hiện những công việc hướng tới việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian dài, bao gồm: các kế hoạch, các hoạt động định hướng, từ việc xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách đầu tư, cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, tham gia...

  doc26 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1300 | Lượt tải: 1

 • Một số vấn đề về khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệpMột số vấn đề về khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp

  Phần I : Cơ sở lý luận về khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp Phần II : Một số vấn đề về khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp Phần III: Đánh giá và kiến nghị

  docx27 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 3

 • Nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong nước (Doanh nghiệp nhà nước) trong đấu thầu xây lắp quốc tếNâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong nước (Doanh nghiệp nhà nước) trong đấu thầu xây lắp quốc tế

  Thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước, những năm qua khối lượng đầu tư nói chung và đầu tư nước ngoài nói riêng đã tăng lên rõ rệt. Nhiều công trình quy mô lớn có công nghệ, kỹ thuật mới mà các nhà thầu xây dựng và tư vấn xây dựng của Việt nam chưa đảm đương được, đòi hỏi phải đấu thầu quốc tế. Đến nay đã có nhiều nhà thầu pháp nhân nướ...

  docx39 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1329 | Lượt tải: 2

 • WTO và những vấn đề Việt Nam cần giải quyết để trở thành thành viên của WTOWTO và những vấn đề Việt Nam cần giải quyết để trở thành thành viên của WTO

  Đứng trước những đòi hỏi tất yếu và cấp bách của tình hình thế giới, đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (tháng 6-1991) đã đề ra chủ trương "mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ quyền, bình đẳng cùng có lợi". Với đường lối đổi mới toàn diện và hội nhập kinh tế quốc tế đúng đắn ph...

  docx28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1287 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ và nâng cao năng lực SX trong DNCông nghệ và nâng cao năng lực SX trong DN

  Chương 1 : Những tác động của công nghệ mới tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp Chương 2: Thực trạng ở Việt nam Chương 3 : Một số giải pháp cho vấn đề đổi mới công nghệ ở Việt Nam

  docx25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1570 | Lượt tải: 1

 • DA309DA309

  Chương I: Cơ sở lý luận của văn hoá trong kinh doanh Chương II: Tình hình và thực trạng về văn hoá trong kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Chương III: Nguyên nhân, phương hướng và một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ta hiện nay.

  docx33 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1293 | Lượt tải: 1

 • Chiến lược sản phẩm (dịch vụ ) trong kinh doanh Bảo hiểmChiến lược sản phẩm (dịch vụ ) trong kinh doanh Bảo hiểm

  Phần I. Cơ sở lý luận về chiến lược sản phẩm (dịch vụ) trong kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Phần II. Nội dung chiến lược sản phẩm (dịch vụ ) trong kinh doanh Bảo hiểm Phần III. GiảI pháp hoàn thiện chiến lược sản phẩm ở công ty Prudential nhằm nâng cao khả năng thoả mãn nhu cầu của khách hàng

  docx25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 25/11/2012 | Lượt xem: 1769 | Lượt tải: 2