• Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X19Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X19

  Chương I: Những vấn đề chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương II: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở Xí nghiệp May X19. Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May...

  doc100 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1449 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng LongHoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long

  Chương 1: Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long.

  doc109 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2523 | Lượt tải: 5

 • Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựngHoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng

  Chương 1: Những vấn đề về lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp . Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ...

  doc121 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 1

 • Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà TâyKế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây

  Chương I: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp kinh doanh. Chương II: Tình hình thực tế kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết qủa tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây. Chương III: Một số ý kiến nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định...

  doc119 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 5748 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1-5Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1-5

  Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1-5 . Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1-5 .

  doc70 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1588 | Lượt tải: 5

 • Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty Truyền tải điện 1Hạch toán NVL và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại cty Truyền tải điện 1

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SX. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I

  doc81 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1259 | Lượt tải: 0

 • KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tân Trường ThànhKT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH Tân Trường Thành

  Chương I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành . Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tân Trường Thành.

  doc81 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2491 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà TâyHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây

  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây. Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Sơn Tây.

  doc116 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2349 | Lượt tải: 5

 • Cty TNHH Vũ DươngCty TNHH Vũ Dương

  Phần I : Tổng quan về doanh nghiệp Phần II : Thực Trạng Tổ Chức Kế Toán Trong Một Kỳ Của Doanh Nghiệp Phần III : Nhận xét và khuyến nghị Phần IV : Nhận xét và xác nhận của doanh nghiệp

  doc125 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1565 | Lượt tải: 4

 • Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến ĐạtHạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt

  Chương I: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương của Công ty.

  doc68 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 1