• Bài số 4: Viết văn bản khoa học và kỹ năng thuyết trìnhBài số 4: Viết văn bản khoa học và kỹ năng thuyết trình

  Viết bài báo khoa học Các loại bài báo khoa học: - Bài báo công bố ý tưởng KH - Bài báo công bố kết quả KH - Bài báo đề xướng một cuộc tranh luận - Bài báo tham luận một hội nghị KH

  pdf18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 774 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hệ thống giáo dục quốc dânLuận văn Hệ thống giáo dục quốc dân

  1. éào tạo ng-ời học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và nang lực thực hành nghề nghiệp t-ơng xứng với trỡnh độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài số 3: Lựa chọn Đề tài nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu khoa học - Bài số 3: Lựa chọn Đề tài nghiên cứu

  Khái niệm đề tài KH • Đề tài KH là một hình thức tổ chức NCKH, trong đó 1 nhóm người cùng thực hiện một nhiệm vụ NC • Các loại “Đề tài KH” gồm: - Dự án - Chương trình - Đề án

  pdf28 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 730 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp thu thập thông tinPhương pháp thu thập thông tin

  Khái niệm thu thập thông tin Khái niệm: NCKH là quá trình thu thập và chế biến thông tin Thông tin vừa là “̉nguyên ̉nguyên liệu”̃,̃, vừa là “sản phẩm” của NCKH

  pdf47 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa họcGiáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học" là một môn học được quy định trong chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học" là lý thuyết về PPNCKH, lý thuyết về con đường nhận thức, khám phá và cải tạo hiện thực. Môn học này là công cụ giúp cho các nhà khoa học và nhà quản lý trong công tá...

  pdf159 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 1485 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng cổng thông tin em chọn nghề gìTài liệu hƣớng dẫn sử dụng cổng thông tin em chọn nghề gì

  Mục tiêu cuối cùng của chƣơng trình Hƣớng nghiệp 2011- 2013 mà Tổ chức Hợp tác phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật vùng Flamăng, Bỉ tại Việt Nam (VVOB Việt Nam) đang hỗ trợ hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An đó là giúp học sinh đƣa ra những quyết định hợp lí (đƣợc suy tính kĩ) khi chọn các hƣớng đào tạo và hƣớng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp bậc Trung họ...

  pdf39 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 784 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 2: Kỹ thuật thực hiện nghiên cứu khoa họcPhương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 2: Kỹ thuật thực hiện nghiên cứu khoa học

  Xác định vấn đề nghiên cứu  Xác định vấn đề nghiên cứu là giai đoạn quan trọng nhất của một dự án nghiên cứu. Nếu phát hiện vấn đề sai thì các phương pháp nghiên cứu cũng lạc hướng, dẫn tới tốn kém vô ích. Mặt khác, nhiều khi các vấn đề đang ẩn náu mà ta có thể chưa biết, nếu không được phát hiện sẽ dẫn đến các hậu quả lớn.

  pdf3 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 691 | Lượt tải: 0

 • Kỹ thuật thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa họcKỹ thuật thu thập dữ liệu trong nghiên cứu khoa học

  Nghiên cứu tài liệu Mục đích nghiên cứu tài liệu • Thu thập những thông tin sau: • Cơ sở lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu • Thành tựu lý thuyết liên quan • Kết quả nghiên cứu đã công bố • Số liệu thống kê

  pdf36 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 778 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa họcPhương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học

  Chọn địa điểm khảo sát trong tiến trình điều tra tài nguyên. • Chọn các nhóm xã hội để điều tra dư luận xã hội. • Chọn mẫu vật liệu để khảo nghiệm tính chất cơ, lý, hóa trong NC vật liệu. • Chọn mẫu nước, đất, không khí trong nghiên cứu môi trường. Việc chọn mẫu có ảnh hưởng quyết định tới độ tin cậy của kết quả nghiên cứu và chi phí các n...

  pdf34 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế nghiên cứu khoa họcThiết kế nghiên cứu khoa học

  CÁCH TIẾP CẬN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU „ Mô hình hoá ý tưởng nghiên cứu „ Bước khởi đầu của một quá trì h nh nghiên cứu „ Phươn thức mà nghiên cứu được thực hiện „ Giúp người nghiên cứu đi đúng hướng và hoàn thành kế hoạch đã lập ra

  pdf21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 950 | Lượt tải: 0