• Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Hình thành ý tưởng nghiên cứu phát triển kế hoạch nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 3: Hình thành ý tưởng nghiên cứu phát triển kế hoạch nghiên cứu

  SỰ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG zÝ tưởng thường xuất phát từ các vấn đề trong thực tiễn zLà một quá trình phức tạp và có định hướng zXuất phát từ một cá nhân hoặc sự thảo luận của một tập thể

  pdf17 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 1675 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 2: Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa họcPhương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 2: Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học

  KHÁI NIỆM KHOA HỌC 1. Khoa học là một hệ thống tri thức 9 Tri thức kinh nghiệm 9 Tri thức khoa học 2. Khoa học là một hoạt động xã hội 3. Khoa học là một hình thái ý thức xã hội 4. Khoa học là một thiết chế xã hội

  pdf17 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 849 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - Kỹ năng học và nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu khoa học - Kỹ năng học và nghiên cứu

  Sơ đồ ý tưởng • Sử dụng sơ đồ ý tưởng, chúng ta có th nhận diện và hiểu cấu trúc của một vấn đề • Chúng ta có thể thấy phương thức mà các mảng thông tin liên kết với nhau • Dễ dàng ghi nhớ và xem lại nhanh chóng

  pdf28 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 798 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Phần 3: Kỹ thuật viết Báo cáo nghiên cứuPhương pháp Nghiên cứu khoa học - Phần 3: Kỹ thuật viết Báo cáo nghiên cứu

  Loại báo cáo nghiên cứu khoa học  Tiểu luận, đề án, luận án, luận văn, bài đăng tạp chí, báo cáo hội nghị chuyên đề, báo cáo nội bộ  Tiểu luận, đề án, luận văn tốt nghiệp và luận án

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 734 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Phần 1: Nghiên cứu khoa họcPhương pháp Nghiên cứu khoa học - Phần 1: Nghiên cứu khoa học

  Khái niệm về nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học là một công trình nghiên cứu nhằm giải quyết một vấn đề của thực tiễn hoặc lý luận bằng những phương pháp khoa học phù hợp với vấn đề được xác định

  pdf20 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 770 | Lượt tải: 1

 • Vài thí dụ về phương pháp nghiên cứu định tínhVài thí dụ về phương pháp nghiên cứu định tính

  Các phương pháp thu thập thông tin định tính B. Phương pháp phân tích nội dung 1. Phương pháp phân tích nội dung thực nghiệm 2. Phương pháp phân tích nội dung tín hiệu học C. Thí dụ 1 : Phân tích các chủ đề trên tờ La Lutte (1934- 1937) D. Thí dụ 2 : So sánh hai bức ảnh trên tờ The Daily Mail và tờ The Guardian số ra ngày 10-10-1994 E. Thí ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 967 | Lượt tải: 0

 • Một số suy nghĩ và chia sẻ về người/ nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhậpMột số suy nghĩ và chia sẻ về người/ nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập

  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt" và "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng...

  pdf6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 820 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu định tính và các kỹ thuật sử dụng trong kiểm định chất lượng giáo dụcPhương pháp nghiên cứu định tính và các kỹ thuật sử dụng trong kiểm định chất lượng giáo dục

  Trong các hoạt động đánh giá nói chung, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nói riêng, phương pháp nghiên cứu định tính thường được sử dụng để đánh giá các tiêu chí, chỉ số trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, đặc biệt là những tiêu chí mang tính chất định tính.Vì vậy, nghiên cứu định tính là những phương pháp rất quan trọng, có ý...

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 1

 • Đánh giá ngoài trường mầm nonĐánh giá ngoài trường mầm non

  Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những giải pháp quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, tự đánh giá được xác định là bước quan trọng nhất, đánh giá ngoài là bước quan trọng tiếp theo. Hoạt động đánh giá ngoài trường mầm non được thực hiện sau khi nhà trường hoàn thành tự đánh giá...

  pdf42 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 1815 | Lượt tải: 1

 • Tự đánh giá của trường mầm nonTự đánh giá của trường mầm non

  Tự đánh giá của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau đây gọi chung là trường mầm non) là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trường mầm non. Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tự đánh giá là một quá...

  pdf39 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 1077 | Lượt tải: 0