• Bài giảng Quá trình phỏng vấnBài giảng Quá trình phỏng vấn

  3. Tránh những kiểu rập khuôn: Người phỏng vấn cần linh họat khi sử dụng câu hỏi cho từng đối tượng khác nhau: * Đã có gia đình/Chưa có gia đình * Nam/Nữ * Kinh nghiệm/Chưa kinh nghiệm * Đã đi làm/Mới ra trường * Lớn tuổi/Còn trẻ.

  ppt14 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1459 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Thu nhận và sàng lọc hồ sơBài giảng Thu nhận và sàng lọc hồ sơ

  Người đọc hồ sơ cần có Tính kiên nhẫn và khả năng nhận định, vì có thể có những ứng viên giỏi nhưng không có khả năng trình bày một bộ hồ sơ tốt và ngược lại. Người có Tính kiên nhẫn là người : - Điềm tĩnh trước mọi hòan cảnh, mọi khó khăn, - Chịu khó, chịu khổ vì một lý tưởng hay vì bổn phận công việc,

  ppt12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1623 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phỏng vấn chuyên mônBài giảng Phỏng vấn chuyên môn

  Những nội dung cần quan tâm: Sự hiểu biết về vai trò và nhiệm vụ, Kiến thức về lãnh vực hoạt động, Kỹ năng chuyên môn

  ppt16 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1598 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Mục tiêu của nhà tuyển dụngBài giảng Mục tiêu của nhà tuyển dụng

  Cung > cầu vậy tại sao doanh nghiệp lại thiếu người (khó tuyển lao động) ??? Vì cái doanh nghiệp cần thì ứng viên không có hay nói cách khác là năng lực không đáp ứng được nhu cầu công việc. Thách thức thứ hai cho chúng ta là làm sao tuyển được người có : đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công việc

  ppt12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1397 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách nhân sự phần 2Bài giảng Chính sách nhân sự phần 2

  Sứ mệnh (mission) của doanh nghiệp nghĩa là “Lẽ sống của doanh nghiệp” Hay là “Doanh nghiệp tồn tại để làm gì”. Sứ mệnh là những gì tốt đẹp nhất mà doanh nghiệp cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng thông qua họat động của mình. Sứ mệnh lớn hay nhỏ phụ thuộc vào mỗi doanh nghiệp, nhưng phải có sứ mệnh thì doanh nghiệp mới được cộng đồng chấp ...

  ppt20 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Chính sách nhân sự phần 1Bài giảng Chính sách nhân sự phần 1

  Ví dụ 1: Chính sách kinh doanh “Công ty cam kết tiến hành kinh doanh theo pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức nhất định. Chúng tôi mong muốn mỗi một nhân viên của công ty phải trung thực và công bằng với khách hàng, các nhà cung cấp và đồng nghiệp. Bằng việc duy trì những tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ khuyếch trương danh tiếng của mình và uy...

  ppt18 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1739 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Chính sách nhân sựBài giảng Chính sách nhân sự

  • Tiêu đề (nội dung chính), • Căn cứ vào. • Mục đích. • Phạm vi, đối tượng áp dụng, • Mô tả chi tiết nội dung, • Thời gian áp dụng, thời gian ban hành, • Nơi nhận, • Số ký hiệu, • Thay thế, bổ sung cho văn bản nào,. • Người ký (người có thẩm quyền)

  ppt11 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1268 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kỹ thuật tổ chức công sởBài giảng Kỹ thuật tổ chức công sở

  • Quản lý công vụ theo pháp luật • Tổ chức nhân sự, phối hợp công việc giữa các bộ phận trong CS • Tổ chức công tác thông tin • Kiểm tra, theo dõi công việc của CB, CC • Tổ chức giao tiếp • Quản lý tài sản, ngân sách, hậu cần • Góp phần xây dựng pháp luật • Và một số nhiệm vụ khác

  ppt90 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 5217 | Lượt tải: 9

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý xung độtBài giảng Kỹ năng quản lý xung đột

  Mẫu thuẫn giữa các bộ phận. Giữa Giám đốc và CNV Giữa xếp và nhân viên Giữa các nhân viên. Nhân viên cũ – nhân viên mới. Mâu thuẫn nội tại của nhân viên Xung đột nhóm: nguyên nhân thông thường nhất là xung đột giữa các nhóm trong DN mà nguồn lực khan hiếm, cần phải có thêm nguồn lực và nhu cầu này mở ra xung đột

  ppt27 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 2804 | Lượt tải: 8

 • Bài giảng Kỹ năng điều hành cuộc họpBài giảng Kỹ năng điều hành cuộc họp

  Xác định rõ những mục tiêu và kết quả mong đợi. Bạn cần biết chính xác mình đang cố gắng đạt được điều gì thông qua cuộc họp. Xác định xem liệu những hoạt động khác có thể sẽ phù hợp hõn không, hay nhất thiết phải tổ chức các cuộc họp bàn. Đã có không ít cuộc họp vô bổ được triệu tập, trong khi chỉ một vài cuộc điện thoại, trao đổi email, hay gặp...

  ppt32 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 31/10/2013 | Lượt xem: 1733 | Lượt tải: 3