• Bàn thêm về bản chất pháp lý của “tiền ảo” dưới góc nhìn của luật tài sản so sánhBàn thêm về bản chất pháp lý của “tiền ảo” dưới góc nhìn của luật tài sản so sánh

  Từ góc độ luật tài sản so sánh, bài viết tập trung khảo cứu các án lệ và quan điểm pháp lý chính thống về “tiền ảo” tại các quốc gia đại diện cho cả hai hệ thống Thông luật (Anh, Hoa Kỳ) và Dân luật (trường phái Pandectists/Germantic của Đức, Hà Lan, Nhật Bản và trường phái Romanistic của Pháp) để xác định bản chất pháp lý của “tiền ảo”. Bài viế...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0

 • Một vài đánh giá về tác động của Luật Doanh nghiệp năm 2014 đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và khuyến nghị hoàn thiệnMột vài đánh giá về tác động của Luật Doanh nghiệp năm 2014 đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp và khuyến nghị hoàn thiện

  Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời kéo theo các hàng loạt các văn bản pháp luật liên quan hướng dẫn thi hành đã có tác động tích cực đến môi trường kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp. Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong năm 2015 với kỷ lục gần 95 nghìn doa...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 439 | Lượt tải: 0

 • Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí thống lĩnh và độc quyền ở Việt Nam - Những khó khăn của việc áp dụng luật cạnh tranhDoanh nghiệp nhà nước giữ vị trí thống lĩnh và độc quyền ở Việt Nam - Những khó khăn của việc áp dụng luật cạnh tranh

  Bài viết tập trung nghiên cứu khái niệm doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí thống lĩnh/độc quyền ở Việt Nam, khái quát sự hình thành và phát triển, làm rõ những đặc điểm của chúng nhằm so sánh với các loại hình doanh nghiệp độc quyền trên thế giới. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích những tác động của chúng đối với cạnh tranh...

  pdf9 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quản trị nhân lựcGiáo trình Quản trị nhân lực

  Vị trí: Mô đun Quản trị nhân lực thuộc nhóm các môn chuyên môn được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. - Tính chất: Mô đun Quản trị nhân lực cung cấp những kiến thức về quản trị nguồn nhân lực như: + Phân tích được qúa trình hoạch định nguồn nhân lực. + Thiết lập nên chính sách nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. + Xây dựng ...

  pdf114 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 1

 • Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới từ khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lựcCơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới từ khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực

  Quyền tư do kinh doanh được thể hiện trong Hiến pháp đã mở ra nhiều cơ hội cho các cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp. Hiện nay, các chủ thể được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Trong đó chủ thể doanh nghiệp đang được quan tâm nhiều hơn bởi tính ưu việt của nó. Luật doanh nghiệp 2014 ra đời với nhiều điểm mới, tạo điều kiện th...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 21/08/2021 | Lượt xem: 436 | Lượt tải: 0

 • Jurisdiction of the court in the settlement of business and commercial disputes under current lawJurisdiction of the court in the settlement of business and commercial disputes under current law

  A frequent and common phenomenon occurring during the operation of a market economy is business and commercial disputes. Among effective dispute settlement methods, court litigation is one of the most common ones. Determining jurisdiction of the Court in dispute settlement clearly, accurately, legally helps to ensure the effective settlement of ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Số 20 năm 2017Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Số 20 năm 2017

  Các nước theo luật thành văn, như Pháp, không coi án lệ là luật, mà chỉ là cách áp dụng luật của thẩm phán và có thể được các thẩm phán khác tham khảo khi xét xử vụ án có nội dung, tính chất, tình tiết tương tự2. Tư tưởng chủ đạo là: thẩm phán nói luật chứ không tạo ra luật. Trong điều kiện luật có thể được nói theo nhiều cách, thì cách thẩm...

  pdf68 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Số 19 năm 2017Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Số 19 năm 2017

  Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 95 Hiến pháp 2013 đã quy định nguyên tắc “Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số”, nên mọi quyết định thuộc thẩm quyền của Chính phủ (được hiểu là “thẩm quyền chung của Chính phủ”), về nguyên tắc, đều được quyết định theo đa số trên phiên họp toàn thể của Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế lại khô...

  pdf68 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 0

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Số 18 năm 2017Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Số 18 năm 2017

  Để hình thành cơ chế này, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) năm 2015 đã thể chế hóa Điều 6 Hiến pháp về giám sát và phản biện xã hội thành hai chương, Chương V: Hoạt động giám sát và Chương VI: Hoạt động phản biện. Luật MTTQVN năm 2015 đã có các quy định về mục đích, đối tượng, nội dung, phạm vi, hình thức giám sát; quyền và trách nhi...

  pdf68 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Số 17 năm 2017Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Số 17 năm 2017

  Kê khai tài sản và thu nhập là một quyết sách quan trọng của Đảng; là một chủ trương hợp lòng dân trong hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử. Đó cũng là nguyện vọng chính đáng của cử tri, của nhân dân. Bởi vì thực tế cho thấy, không ít cán bộ các cấp (đã nghỉ hưu và cả đương nhiệm) bỗng chốc có những khối tài sản rất lớn mà dù có đại t...

  pdf68 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0