• Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh traTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh tra

  Trong bối cảnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc nghiên cứu và học tập tư tưởng của Người về công tác thanh tra là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Do đó, bài viết sẽ tập trung p...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 582 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhXây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  - Kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân”. Mặt khác phải thấy rằng dân chúng tai mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy. “Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được. Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm trong nước và các nư...

  docx5 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 11/08/2021 | Lượt xem: 555 | Lượt tải: 0

 • Tổng hợp các thu hoạch chính trị hèTổng hợp các thu hoạch chính trị hè

  1. Bài thu hoạch chính trị hè - Trường Tiểu học Tân Văn. 2. Bài thu hoạch chính trị hè - Trường THCS Lương Thế Vinh. 3. Bài thu hoạch chính trị hè - Trường THPT Buôn Mê Thuột. 4. Bài thu hoạch chính trị hè năm 2016. Câu 1:Đ/c hãy nêu những đặc trưng cơ bản của XHCN mà nhân dân ta xây dựng cương lĩnh phát triển xây dựng đất nước trong thời kì...

  pdf31 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 589 | Lượt tải: 0

 • Tính nhân dân trong Tính nhân dân trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của chủ tịch Hồ Chí Minh

  Bài viết tập trung làm rõ tính nhân dân trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thuộc tính bao trùm, Xuyên suốt toàn bộ nội dung lời kêu gọi của Bác Hồ, TỪ xác định mục đích đến phương châm, cách thức tiến hành phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thi đua yêu nước hiện nay, tác...

  pdf4 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 513 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu thi môn Quản lý hành chính nhà nướcTài liệu thi môn Quản lý hành chính nhà nước

  Câu 1: Chỉ có người đứng đầu cơ quan mới có trách nhiệm tiếp công dân? Sai. Tại khoản 2 điều 4 Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của Pháp luật. Vì vậy tiếp công dân không chỉ là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Câu 2: Cải cá...

  docx22 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 1116 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu thi nghiệp vụ công tác mặt trận và đoàn thểTài liệu thi nghiệp vụ công tác mặt trận và đoàn thể

  Câu 1: Vận động đồng bào các tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ cấp cơ sở. Qua nghiên cứu học tập và tìm hiểu các công tác của MTTQ cấp xã, anh chị hãy làm rõ yêu cầu về mặt lý luận và hoạt động thực tiễn trong công tác vận động đồng bào tôn giáo hiện nay? Câu 2: Tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên ở cơ sở là một trong những nhiệ...

  docx24 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu thi môn Đường lối chính sáchTài liệu thi môn Đường lối chính sách

  Câu 1: Vì sao đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực là điều kiện quan trọng đề tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức? Liên hệ trách nhiệm của địa phương, đơn vị và bản thân đồng chí trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực. ( Cô Thúy hướng dẫn) Câu 2: Tại sao phải tăng cường giáo dục quyền con người trong xã h...

  docx19 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 577 | Lượt tải: 0

 • Các đặc trưng và nguyên tắc cơ bản trong việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Cao đẳng và Đại họcCác đặc trưng và nguyên tắc cơ bản trong việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Cao đẳng và Đại học

  Quá trình hội nhập kinh thế thế giới đòi hỏi người lao động không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mà còn phải là người hoàn thiện về mặt nhân cách, đạo đức. Để hoàn thành sứ mệnh này, một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng là nâng cao công tác giáo dục các môn lý luận chính trị đối ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp giảng dạy tình huống trong các môn lý luận chính trị, ưu và nhược điểmPhương pháp giảng dạy tình huống trong các môn lý luận chính trị, ưu và nhược điểm

  Xu thế hội nhập kinh tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, do vậy việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước là một nhu cầu cấp thiết hiện nay. Chính vì vậy, việc chọn lựa triết lý giáo dục cung cấp cho người học kỹ năng xử lý các vấn đề nảy sinh tro...

  pdf4 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 651 | Lượt tải: 0

 • Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tếĐảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế

  Phụ nữ luôn thể hiện vai trò không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: Từ sản xuất vật chất đến những sáng tạo mang giá trị tinh thần. Trong thời bình cũng như trong thời chiến, phụ nữ luôn là một lực lượng to lớn góp phần không nhỏ trong sự nghiệp cách mạng, đó là sự hi sinh thầm lặng nhưng rất đỗi tự hào. Tuy vậy, trong cu...

  pdf6 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 606 | Lượt tải: 0