• The role of trust in information adoption in social commerce: A PLS approachThe role of trust in information adoption in social commerce: A PLS approach

  Social commerce (s-commerce or SC) is rapidly growing and it is an increasingly favourite shopping way that customers adopt. Based on the view of trust as a social reality and Petty and Cacioppo’s (1986) ELM theory, the paper proposes a theoretical model integrating information quality and social support to explain information adoption through...

  pdf18 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0

 • Factors affecting satisfaction and reuse intention of customers using online motorbike serviceFactors affecting satisfaction and reuse intention of customers using online motorbike service

  The paper’s objective was to identify and measure factors impacting on satisfaction and reuse intention of customers using online motorbike service. The research model proposed five factors affecting customer satisfaction such as perceived service quality, perceived value, transaction convenience, perceived ease of use and perceived usefulness...

  pdf17 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 560 | Lượt tải: 0

 • Thailand institutional framework for FTA negotiationThailand institutional framework for FTA negotiation

  This article aims to analyze institutional framework relating to the implementation of international trade and investment agreements, especially Free Trade Agreements (FTAs), which Thailand is a member country and going to be a member country, to recommend appropriate guidelines for integration of process and institution to comply with commitm...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 374 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Nhập môn quan hệ quốc tếĐề cương Nhập môn quan hệ quốc tế

  Sinh viên nắm được (define – định nghĩa) những kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế như đối tượng, phương pháp nghiên cứu, các lý thuyết quan hệ quốc tế chủ yếu, chủ thể quan hệ quốc tế, các công cụ trong quan hệ quốc tế, những yếu tố tác động tới quan hệ quốc tế, loại hình và tính chất của quan hệ quốc tế, Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên...

  pdf12 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn học Đàm phán quốc tếĐề cương môn học Đàm phán quốc tế

  (1) Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đàm phán nói chung và đàm phán ngoại giao nói riêng từ góc độ khoa học (những kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản liên quan đến đàm phán), nghệ thuật (sự vận dụng lý thuyết và kinh nghiệm một cách hiệu quả, sáng tạo) và nghiệp vụ (với tư cách là một chức năng của ngoại giao). Nhiều góc độ của đ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 24/08/2021 | Lượt xem: 579 | Lượt tải: 0

 • Thử bàn về cách tiếp cận “Mạng quan hệ quốc tế” thời toàn cầu hóaThử bàn về cách tiếp cận “Mạng quan hệ quốc tế” thời toàn cầu hóa

  Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ đối ngoại trở thành xu hướng chính sách được nhiều nước theo đuổi. Hầu hết các nước đều cố gắng tìm cách cải thiện quan hệ quốc tế của mình nhằm tạo ra các điều kiện và vị thế quốc tế tốt nhất để tồn tại và phát triển. Có nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 431 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa của việc vận dụng phép biện chứng duy vật trong việc nâng cao hoạt động thực tiễn của bản thânĐề tài Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa của việc vận dụng phép biện chứng duy vật trong việc nâng cao hoạt động thực tiễn của bản thân

  Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, lý luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin là những ...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 5472 | Lượt tải: 2

 • Con người và các mối quan hệCon người và các mối quan hệ

  Việt Nam tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ một nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, ruộng đất canh tác bình quân đầu người thấp,tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng phong phú, song trữ lượng không lớn như nhiều nước khác, cơ sở vật chất - kỹ thuật còn nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngà...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1761 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh tế thị trườngCơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh tế thị trường

  Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ lam cho mọi hoạt động tích cực của xã hội. Những quy luật mà triết học Mác-Lê nin phát hiện, nó đã giúp con người nhận thức đúng đắn hơn về thế giới khách quan. Từ đó tích cực lao động cải tạo thế giới nhằm mục đích phục vụ cho cuộc sống con người. Và mặc dù sự tồn ...

  doc14 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 0

 • Biện chứng của mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời kỳ đổi mới ở Việt NamBiện chứng của mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

  Một xã hội có thể coi là phát triển khi và chỉ khi nó có một cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng phát triển phù hợp với nhau. Không thể nào cóđược một đất nước mà cơ sở hạ tầng phát triển song kiến trúc thượng tầng ngược lại không có sự phát triển thích ứng với cơ sở hạ tầng và cũng như không cóđược một kiến trúc thượng tầng được coi là hoàn hảo...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 4135 | Lượt tải: 1