• Giới thiệu lịch sử phát triển nhân trắc học và các nghiên cứu ở Việt NamGiới thiệu lịch sử phát triển nhân trắc học và các nghiên cứu ở Việt Nam

  Nhân trắc học là một bộ môn khoa học nghiên cứu kích thước con người. Nhân trắc học xuất phát từ tiếng Hy Lạp ‚nhân‛ có nghĩa là con người, ‚trắc‛ có nghĩa là đo lường. Theo Pheassant, nhân trắc học là môn khoa học ứng dụng dựa trên các số liệu về kích thước, hình dạng và những đặc tính thể trạng khác của cơ thể con người. Nhân trắc học có thể đ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 668 | Lượt tải: 0

 • Nhân chung họcNhân chung học

  Nhân loại đang sống dưới sự đe doạ của một cuộc thánh chiến giữa các nền văn minh dựa trên tôn giáo - có thể không còn là trong tương lai xa hay gần nữa mà đã bắt đầu. Nếu phải xây dựng những thành lũy chống chiến tranh ngay từ bây giờ trong tâm trí con người, thì tình thế đã rất khẩn trương, dù chưa đến nỗi tuyệt vọng. Trên vấn đề văn hoá, chúng t...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Các giải pháp huy động vốn cho đầu tư - Phát triển nền kinh tếĐề tài Các giải pháp huy động vốn cho đầu tư - Phát triển nền kinh tế

  Công cuộc đổi mới chuyển từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã thổi một luồng gió mới vào các hoạt động kinh tế Việt Nam. Nó không những khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước. Tạo công ăn việc làm, tạo đà tăn...

  doc29 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 1

 • Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

  Một trong những nội dung quan trọng của chính sách đổi mới ở Việt Nam là mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoàI (FDI).Việc ban hành luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam tháng 12/1987 được xem là một mốc lịch sử, mở đầu cho quá trình đó. Trong hơn mười năm qua cùng với những nổ lực nhằm hoàn thiện dần hệ thống văn bản pháp lí về đầu tư...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 1442 | Lượt tải: 2

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - Hiện đai hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc TếChuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - Hiện đai hóa trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc Tế

  Việt Nam đi lên CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu, cơ sở vật chất- kỹ thuật , trỡnh độ của lực lượng sản xuất chưa phát triển hoàn thiện. Sự phân công lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật ở các ngành kinh tế then chốt như : Công nghiệp-Nông nghiệp -Dịch vụ chưa hợp lý và vẫn lạc hậu. Vỡ vậy CNH-HĐH là quá trỡnh tạo ra những điều kiện vật chất - k...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 1482 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá tại Việt NamĐề tài Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá tại Việt Nam

  Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế . Nó ra đời từ hoạt động ngoại thương và quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cán cân thanh toán của mỗi quốc gia. Xây dựng thành công một chính sách điều hành tỷ giá thích hợp là một vấn đề vô cùng khó khăn phức tạ...

  doc26 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 1430 | Lượt tải: 0

 • Ảnh hưởng của chính sách kinh tế - Xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệpẢnh hưởng của chính sách kinh tế - Xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp

  Ngày nay KH và CN đã chiếm một vị trí quan trọng, trở thành lực lưọng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không những thế nó còn tác động trực tiếp và thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá, hướng tới xã hội thông tin và nền...

  doc8 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 0

 • Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dưBản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

  Theo danh giá của VI LêNin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các nhà tư bản để đạt được mục đích tối đa của mình họ đã mua sức lao động của người công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm và thu về giá trị thặng dư. Các nhà kinh tế học thường cho rằng mọi công cụ lao động, mọi tư liệ...

  doc11 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta hiện nayThực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta hiện nay

  Cạnh tranh là một trong những qui luật của nền kinh tế thị trường. Khi thực hiện chuyển đổi nền kinh tế cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp nhận những qui luật của nền kinh tế thị trường trong đó có qui luật cạnh tranh. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế. Nhưng bê...

  doc30 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 3242 | Lượt tải: 3

 • Chủ nghĩa Mác - Lênin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa tại Việt NamChủ nghĩa Mác - Lênin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa tại Việt Nam

  Phát triển kinh tế là vấn đề quan trọng nhất từ trước tới nay của xã hội loai người. Kể từ khi con người xuất hiện , xã hội loài người đã trải qua và hình thành xã hội : cuộc sống nguyên thuỷ , chiếm hữu nô lệ , phong kiến , tư bản chủ nghĩa và đỉnh cao đang huớng tới xã hội chủ nghĩa . Tương ứng với mỗi tình thái xã hội trong một hình thái kinh tế...

  doc35 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 18/08/2014 | Lượt xem: 1446 | Lượt tải: 0