• Hiệu giá kháng thể ANTIHBs sau chủng ngừa hepavax-geneHiệu giá kháng thể ANTIHBs sau chủng ngừa hepavax-gene

  Từ những năm 80, vắc xin viêm gan siêu vi B (VGSVB) đầu tiên có mặt trên thị trường thế giới. Các vắc xin VGSVB đã sử dụng kháng nguyên bề mặt của siêu vi B (HBsAg) có độ tinh khiết cao. Cho đến nay, đã có ba thế hệ vắc xin VGSVB tùy theo tính chất kháng nguyên của HBsAg. Thế hệ thứ nhất điều chế HBsAg từ huyết tương người nhiễm siêu vi viêm gan B ...

  doc7 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 378 | Lượt tải: 0

 • Một số nhân tố ảnh hưởng đến năng suất tôm nuôi của các hộ điều tra ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên HuếMột số nhân tố ảnh hưởng đến năng suất tôm nuôi của các hộ điều tra ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

  Trong những năm gần đây, cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực thì nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nuôi tôm đã và đang phát triển mạnh mẽ, thu hút không những sự chú ý của người sản xuất, của các nhà đầu tư mà còn lôi cuốn các nhà nghiên cứu. Huyện Phú Vang là huyện trọng điểm của vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế, có tiềm...

  doc7 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 344 | Lượt tải: 0

 • Năng lực hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung BộNăng lực hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ

  Nông nghiệp là ngành sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Sản lượng lương thực tăng nhanh không chỉ đủ ăn trong nước mà còn xuất khẩu. Sản phẩm các loại cây công nghiệp cũng tăng lên đáng kể. Mặt hàng thủy sản, chăn nuôi các loại ...

  doc10 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0

 • Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nayNhững giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

  Tính đến cuối năm 2004, ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 27 dự án FDI đã được cấp giấy phép, với 170,977 triệu USD số vốn đăng ký, xếp vị trí 22 trong số 64 tỉnh, thành của cả nước có FDI. Trong số 27 dự án đó, chỉ có 11 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, số còn lại đang xây dựng cơ bản hoặc ngừng sản xuất. Trong gần 15 năm kêu gọi đầu tư, số dự...

  doc9 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0

 • Kiểm nghiệm các nhân tố xác định mức tiết kiệm nội địa tại các nước ASEAN giai đoạn 1986 - 2000 trường hợp Việt NamKiểm nghiệm các nhân tố xác định mức tiết kiệm nội địa tại các nước ASEAN giai đoạn 1986 - 2000 trường hợp Việt Nam

  Các lý thuyết phát triển truyền thống nhấn mạnh tầm quan trọng của tiết kiệm trong việc xác định mức tăng trưởng kinh tế cao ở các nước đang phát triển. Tỷ lệ tiết kiệm nội địa và đầu tư cao là một trong những đặc trưng cơ bản của sự thần kỳ kinh tế Đông Á. Là một thành viên của ASEAN, Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng cao đáng khích lệ - bình quân h...

  doc7 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 429 | Lượt tải: 0

 • Tình hình dao động giá cà phê thị trường thế giới trong những năm qua và những tác động của nó đến thị trường cà phê ở Việt NamTình hình dao động giá cà phê thị trường thế giới trong những năm qua và những tác động của nó đến thị trường cà phê ở Việt Nam

  Dưới chính sách tự do hóa thương mại ở nước ta, các hàng rào thương mại như thuế, hạn ngạch xuất nhập khẩu nông sản đang từng bước được cắt giảm. Hơn thế nữa, sau nhiều năm thực hiện sự độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực ngoại thương, giờ đây các thành phần kinh tế phi quốc doanh được khuyến khích tham gia các hoạt động xuất khẩu nông sản. Bên cạnh ...

  doc8 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 498 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn huyện Hương Thủy - Thừa Thiên HuếNhững vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn huyện Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

  Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh vai trò to lớn của nông nghiệp, nông thôn (NNNT), đồng thời khẳng định vị trí rất quan trọng của công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hoá (HĐH). Hội nghị lần thứ tư B.C.H.T.Ư, khoá VIII đã nhấn mạnh: “Phát triển nông nghiệp, nông thôn là một chủ trương và giải pháp lớn thúc đẩy sự nghiệp đổi mới tiến lên.” .“phải đặc b...

  doc7 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0

 • Tính hai mặt của toàn cầu hóa kinh tế và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt NamTính hai mặt của toàn cầu hóa kinh tế và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

  - Khái niệm toàn cầu hóa kinh tế: Về mặt kinh tế, có thể hiểu toàn cầu hóa (TCH) là quá trình lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ kinh tế vượt khỏi biên giới quốc gia và phạm vi từng khu vực, lan tỏa ra phạm vi toàn cầu. Trong đó, hàng hóa, vốn, tiền tệ, thông tin, lao động,. vận động thông thoáng; sự phân công lao động mang tính quốc tế; mối qua...

  doc7 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát qui mô trang trại ở Thừa Thiên HuếKhảo sát qui mô trang trại ở Thừa Thiên Huế

  Trang trại là một loại hình tổ chức sản xuất cơ sở trong nông, lâm, thủy sản có mục đích chính là sản xuất hàng hóa, có tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của một chủ độc lập, sản xuất được tiến hành trên qui mô ruộng đất và các yếu tố sản xuất tiến bộ và trình độ kỹ thuật cao, hoạt động tự chủ và luôn gắn với thị trường. Kinh ...

  doc8 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0

 • Những giải pháp chủ yếu để tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn Thừa Thiên HuếNhững giải pháp chủ yếu để tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn Thừa Thiên Huế

  Thừa Thiên Huế (TTH) là một tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có 70,3% dân số sống ở nông thôn. Cũng như thực trạng chung của cả nước, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động của lao động nông thôn TTH còn thấp; chất lượng và cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; năng suất lao động thấp, thu nhập chưa cao; đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn; tình t...

  doc7 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0