• Vật lý - Sự nhiễm xạ tia X bởi tinh thể chất rắnVật lý - Sự nhiễm xạ tia X bởi tinh thể chất rắn

  Một cách trực tiếp nhất để biết dạng của các vật thể là nhìn chúng. Nếu chúng quá nhỏ ta dùng kính hiển vi. Tuy nhiên với kính hiển vi thông thường có một giới hạn khi nhìn các vật nhỏ. Giới hạn đó ( “ giới hạn nhiễu xạ “ ) làm cho ta không thể thấy các vật có kích thước rất nhỏ hơn bước sóng được dùng để nhìn chúng. Bước sóng của ánh sáng n...

  pdf94 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 671 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương II: Cơ hoc chât điêm va vât rănVật lý - Chương II: Cơ hoc chât điêm va vât răn

  §1. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM §2. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM §3. CÔNG VÀ NĂNG LƯỢNG §4. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN

  pdf79 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 590 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương III: Chất lỏngVật lý - Chương III: Chất lỏng

  PHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỤC – P/T BÉC-NU-LI §2. TRẠNG THÁI LỎNG §3. CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CHẤT LỎNG §4. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN

  pdf29 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Raman imaging spectrometryVật lý - Raman imaging spectrometry

  Ảnh phổ: là tập hợp phổ được đo tại mỗi một điểm trên mẫu. Ảnh phổ tinh tế Spectral data cube. • Đối với ảnh Raman, phổ Raman được đo tại rất nhiều điểm trên mẫu -> thu nhận dữ liệu  Phổ Raman riêng biệt của từng vị trí  Ảnh màu sai

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 598 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Hệ đo tính năng quang xúc tác của màngVật lý - Hệ đo tính năng quang xúc tác của màng

  Pha dung dịch methylene blue (MB) MB là chất chỉ thị ôxy hóa khử được dùng trong phân tích hóa học. Dung dịch này bị mất màu trong môi trường ôxy hóa khử. đo tính năng quang xúc tác của màng Công thức phân tử của MB là C16H18ClN3S. 3H2O

  pdf22 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Chương 5: Các hiệu ứng quang học phi tuyến bậc caoVật lý - Chương 5: Các hiệu ứng quang học phi tuyến bậc cao

  5.1. Sự trộn bốn sóng:  Trong môi trường có tâm đối xứng , số hạng phi tuyến bậc hai d = 0, do đó hệ số phi tuyến bậc ba nổi bật. Độ phân cực phi tuyến:  Tương tự sự trộn ba sóng, nếu đưa ba sóng có tần số 1, 2, 3, vào môi trường phi tuyến bậc ba, thì chúng liên kết với nhau và độ phân cực phi tuyến PNL tạo thành 216 số hạng. Giả sử có ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 602 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Hiệu ứng quang phi tuyến bậc haiVật lý - Hiệu ứng quang phi tuyến bậc hai

  Các yếu tố đối xứng Hợp pha trong SHG Băng thông hợp pha Sự không hợp vận tốc nhóm Tinh thể quang phi tuyến Các số thực tế cho SHG Điện quang Sự tạo tần số hiệu và sự tạo tham số quang

  pdf35 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Quang phổ raman phi tuyếnVật lý - Quang phổ raman phi tuyến

  QUANG PHỔ RAMAN PHI TUYẾN 1. Hiệu ứng Raman tinh tế (HPS) 2. Hiệu ứng Raman kích thích (SRS) 3. Hiệu ứng Raman đảo ngược (IRS) 4. Phổ Raman đối Stokes kết hợp (CARS) 5. Phổ Raman âm quang (PARS)

  pdf16 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 669 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Laser tầng lượng tử (QCL)Vật lý - Laser tầng lượng tử (QCL)

  Laser tầng lượng tử (QCL) • 1. Đôi nét về lịch sử • 2. Đặc điểm • 3. Nguyên lí hoạt động • 4. Ứng dụng

  pdf13 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 0

 • Vật lý 11 - Chương 10: Chất rắn và bán dẫnVật lý 11 - Chương 10: Chất rắn và bán dẫn

  Chương 10: Chất rắn và bán dẫn 10.1 Chất rắn 10.1.1 Cấu trúc mạng tinh thể của vật rắn 10.1.2 Lý thuyết vùng năng lượng trong chất rắn 10.2 Chất bán dẫn 10.2.1 Sơ đồ vùng năng lượng trong chất bán dẫn 10.2.2 Khái niệm điện tử dẫn và lỗ trống 10.2.3 Hàm phân bố Fermi-Dirac 10.2.4 Bán dẫn tinh khiết và bán dẫn pha 10.2.5 Sự dẫn điện trong ch...

  pdf34 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 0