• Vật lý - Quang phổ nguyên tử và ứng dụngVật lý - Quang phổ nguyên tử và ứng dụng

  I. Cấu tạo II. Nguyên lý hoạt động III. Ứng dụng pp stylus đo độ dày màng mỏng: a) Loại màng b) Stylus tip và force tip c) Parameters d) Ưu và nhược điểm

  pdf19 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 803 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Các phương pháp nghiên cứu cấu trúcVật lý - Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc

  Phương pháp Laue  Phương pháp tinh thể quay  Phương pháp Debye-Scherrer Chiếu tinh thể với tia X đơn sắc thường không cho các tia nhiễu xạ vì để thỏa mãn công thức Bragg cần chiếu tia X theo một chiều nhất định với bước sóng xác định mới có nhiễu xạ từ một họ mặt nào đó.  Dựa vào công thức Bragg 2dsinq = nl có thể sử dụng các phương pháp...

  pdf32 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 968 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Phương pháp Debye – ScherrerVật lý - Phương pháp Debye – Scherrer

  Mẫu gồm nhiều rất nhiều tinh thể con định hướng hỗn loạn Với mỗi góc nhiễu xạ có thể có các tinh thể định hướng đúng theo góc phản xạ Bragg. Ưu điểm : dễ chuẩn bị mẫu hơn đơn tinh thể Phản xạ từ tất cả các pha hiện diện trong mẫu. Nhược điểm : Đoán nhận cấu trúc khó hơn và kém chắc chắn hơn.

  pdf51 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 2163 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Phổ tương quan huỳnh quangVật lý - Phổ tương quan huỳnh quang

  FCS lần đầu tiên (1972) được nhóm tác giả Magde, Elson và Webb áp dụng để đo sự khuếch tán và quá trình phản ứng hóa học của tương tác thuốc và DNA. Kỹ thuật này ngay sau đó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, ban đầu các phép đo đều gặp phải khó khăn do tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu thấp.  Bắt đầu từ năm 1993, có nhiều kỹ thuật đo lườ...

  pdf30 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 798 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Phát xạ nhiệt điện tửVật lý - Phát xạ nhiệt điện tử

  Lực ảnh điện của Schottky:  Phương trình phát xạ nhiệt điện tử của kim loại. Định luật Richardson  Sự phân bố theo vận tốc của nhiệt điện tử phát xạ  Ảnh hưởng của trường đối với dòng phát xạ  Ảnh hưởng điện tích không gian với dòng phát xạ

  pdf21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 784 | Lượt tải: 0

 • Vật lý chất rắn - Tinh thể chất rắnVật lý chất rắn - Tinh thể chất rắn

  Cấu trúc tinh thể Tinh thể là sự sắp xếp tuần hoàn trong không gian của các nguyên tử hoặc phân tử Tinh thể = Mạng tinh thể + Cơ sởMạng tinh thể

  pdf28 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 0

 • Vật lý - Nhược điểm của điện hạt nhân:Vật lý - Nhược điểm của điện hạt nhân:

  Chất thải phóng xạ vẫn còn là một vấn đề chưa được giải quyết. Chất thải từ năng lượng hạt nhân cực kỳ nguy hiểm và phải được bảo quản cẩn thận trong hàng ngàn năm (10.000 năm theo các tiêu chuẩn của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ). - Rủi ro cao: Mặc dù có một tiêu chuẩn an toàn cao nói chung, nhưng các tai nạn vẫn có thể xảy ra. Việc xây ...

  pdf18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 1

 • Chương 7: Phản ứng hạt nhân và ứng dụngChương 7: Phản ứng hạt nhân và ứng dụng

  Phản ứng này còn được viết dưới dạng: X(a, b)Y • Bảo toàn năng lượng • Bảo toàn động lượng • Bảo toàn điện tích (số Z) • Bảo toàn số nucleon (số A)

  pdf22 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 1

 • Vật lý - Chương 6: Vật lý hạt nhânVật lý - Chương 6: Vật lý hạt nhân

  Bức xạ ion hóa Hạt Tia Gamma (g) Từ đồng vị px Hạt Alpha (a) Hạt Beta (b-, b+) Electron, Proton, etc Neutrons

  pdf56 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 811 | Lượt tải: 1

 • Vật lý - Chương 5: Lý thuyết lượng tử của nguyên tử hydroVật lý - Chương 5: Lý thuyết lượng tử của nguyên tử hydro

  Năm 1926, nhà vật lý người Áo Erwin Schrödinger đã đưa ra một phương trình cho phép xác định được hàm sóng mô tả trạng thái của một hệ lượng tử. • Tìm được hàm sóng  và từ đó ta có thể tính được xác suất để hệ có các tọa độ, động lượng, v.v. nào đó.

  pdf44 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 2915 | Lượt tải: 0