• Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước taThực trạng và giải pháp phát triển nhà ở đô thị nước ta

  Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân trong xã hội, là vấn đề quốc kế dân sinh .Việc giải quyết chỗ ở được nhân dân coi như là điều kiện tiên quyết cho việc thành công trong đường đời, sự nghiệp của mỗi cá nhân và là một việc lớn trong đời của một con người.Vì thế các nước trên thế giới đều có chính sách phát triển nhà ở .Đối với nước ta Đản...

  doc28 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1195 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóaĐề tài Thực trạng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa

  Vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển dài hạn, luôn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong sự phát triển kinh tế cả ở cấp doanh nghiệp lẫn cấp địa phương và quốc gia, cả trong quá khứ, hiện tại lẫn trong tương lai. Vốn đầu tư là một khái niệm mở, rộng. ở đề tài này, vốn đầu tư được tiếp cận theo nghĩa hẹp là các nguồn lực tài chính - ...

  doc163 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1155 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và con người Việt NamĐề tài Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến xã hội và con người Việt Nam

  Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp. Đạo phật được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau công nguyên và đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh t...

  pdf32 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1200 | Lượt tải: 10

 • Đề tài Phép biện chứng duy vật Mác - XítĐề tài Phép biện chứng duy vật Mác - Xít

  Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp n...

  doc18 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 2819 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Quản lý thư viện trên webĐề tài Quản lý thư viện trên web

  Phác hoạ vấn đề Khảo sát Phân tích các chức năng của hệ thống Thiết kế hệ thống Hướng phát triển trong tương lai

  ppt23 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 904 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Quản lý nhà nước về kinh tếĐề tài Quản lý nhà nước về kinh tế

  Quản lý Nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đặt ra trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế. Theo nghĩa rộng, quản lý Nhà ...

  doc8 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1402 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Ngày nay chắc chắn không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của việc nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp . Muốn nâng cao nhận thức về vai trò của quản trị nguồn nhân lực thìđiều kiện kiên quyết cần phải nâng caĐề tài Ngày nay chắc chắn không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của việc nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp . Muốn nâng cao nhận thức về vai trò của quản trị nguồn nhân lực thìđiều kiện kiên quyết cần phải nâng ca

  Ngày nay chắc chắn không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của việc nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp . Muốn nâng cao nhận thức về vai trò của quản trị nguồn nhân lực thìđiều kiện kiên quyết cần phải nâng cao nhận thức về mặt lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn. Đặc biệt trong những năm trở lại đây với c...

  doc25 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 766 | Lượt tải: 2

 • Thực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tếThực trạng Quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

  Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ, những yếu tố cạnh tranh truyền thống của các doanh nghiệp như vốn, nguyên vật liệu, công nghệ, đã dần trở nên bão hoà. Thay vào đó, một nguồn lực mới, một yếu tố cạnh tranh mới mang tính quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các d...

  doc44 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 843 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcĐề tài Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

  Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với mục tiêu đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Giáo dục - đào tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng: Giáo dục đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao ý thức dân tộ...

  doc102 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1046 | Lượt tải: 7

 • Phương thức khái quát hiện thực trong sáng tác của FranzkafkaPhương thức khái quát hiện thực trong sáng tác của Franzkafka

  Trong lịch sử mĩ học và lý luận văn học, phản ánh nghệ thuật là vấn đề cơ bản. Mô hình phản ánh nghệ thuật là sự đúc rút, khái quát hoá cao độ của đặc trưng phản ánh nghệ thuậttrong sự tương quan với lịch sử văn học. Qua mô hình phản ánh nghệ thuật, ngoài những đặc trưng nghệ thuật, phần nào còn tiếp cận được quan niệm thẩm mĩ cũng như đặc thù lịch...

  docx142 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1548 | Lượt tải: 3