• Giám sát và ra quyết định của hội đồng nhân dânGiám sát và ra quyết định của hội đồng nhân dân

  Tình huống: UBND Tỉnh sẽ trình HĐND tại phiên họp giữa năm điều chỉnh một vài chỉ tiêu phát triển Kinh tế-Xã hội do tình hình biến động. Thẩm tra của các ban của HĐND có ý kiến chưa đồng tình. Yêu cầu: Mỗi đại biểu viết vào giấy nhỏ: Một nguồn thông tin mà đồng chí thấy cần đặc biệt ưu tiên tìm hiểu để chuẩn bị ý kiến thảo luận và biểu quyế...

  pdf18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu học tập - Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt NamTài liệu học tập - Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam

  Bộ giáo dục đào tạo,Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009 - Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006 - Các Văn kiện, nghị quy...

  ppt333 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 1

 • Đề cương bài giảng tuần sinh hoạt công dân hssv đầu năm học 2016 - 2017Đề cương bài giảng tuần sinh hoạt công dân hssv đầu năm học 2016 - 2017

  I. Tình hình công tác quản lý HSSV năm học 2015 - 2016 - Tình hình chung về tư tưởng của sinh viên là: Có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm học tập, rèn luyện tu dưỡng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước, tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc, có lối sống lành mạnh, đoàn kết, tự tin và luôn vươn lên ...

  doc48 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0

 • Nhận thức mới nhất của anh (chị) về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư duy đổi mớiNhận thức mới nhất của anh (chị) về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư duy đổi mới

  Đề bài: Nhận thức mới nhất của anh (chị) về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư duy đổi mới. MỞ ĐẦU Nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta đã trải qua một quá trình lâu dài và không đơn giản. Trong quá trình đó Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tham khảo...

  docx10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường mẫu giáoXây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường mẫu giáo

  (Bản scan) Nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường nói chung và ở trường mẫu giáo nói riêng luôn là một vấn đề được đặc biệt quan tâm ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới vì giáo dục góp một phần đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân trong mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia

  pdf117 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao độngĐề tài Vai trò của Công đoàn Tổng công ty Sông Đà với việc tổ chức phong trào thi đua trong công nhân viên chức – Lao động

  Hiện nay Việt Nam đang phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đóđã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình doanh nghiệp, trong đó: các xí nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh, các công ty liên doanh, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài rất đông. Chính vì lẽđó mà vai trò của Công đoàn cần phải...

  doc83 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Trình bày các năng lực sư phạm và vai trò của chúng đối với người giáo viên kỹ thuậtTiểu luận Trình bày các năng lực sư phạm và vai trò của chúng đối với người giáo viên kỹ thuật

  Hoạt động của giáo viên biểu hiện ở tất cả các hình thức khác nhau của công tác sư phạm nhưng nhìn chung ở hai dạng đặc trưng: Công tác dạy học và công tác giáo dục. Tuy nhiên, sự phân chia này cũng chỉ là tương đối vì khi tiến hành công tác dạy học thì cũng đã đạt mục đích giáo dục. Ngược lại, muốn giáo dục thì cũng phải dựa trên cơ sở dạy học. Vả...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu triết học Nghiên cứu triết học "hệ tư tưởng đức” trong sự tiến triển quan niệm của C.mác và phăngghen về tôn giáo

  Để làm rõ giá trị lịch sử của “Hệ tư tưởng Đức“trong sự tiến triển quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về tôn giáo, trước hết, tác giả đã chỉ ra và phân tích bối cảnh lịch sử hình thành quan niệm của các ông về tôn giáo. Tiếp đó, tác giả đã luận giải những luận điểm chủ yếu của các ông về tôn giáo trong “Hệ tư tưởng Đức“để qua đó, khẳng địn...

  pdf15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1761 | Lượt tải: 3

 • Nghiên cứu triết học biện chứng của tư tưởng dung hoà trong văn hoá - Tôn giáo Việt Nam: lịch sử và hiện tạiNghiên cứu triết học biện chứng của tư tưởng dung hoà trong văn hoá - Tôn giáo Việt Nam: lịch sử và hiện tại

  Tư tưởng dung hoà như một nguyên tắc tồn tại của người Việt Nam được hình thành từ rất sớm trong lịch sử và ngày càng được bổ sung thêm nhiều nội dung mới theo tiến trình phát triển của dân tộc. Tư tưởng này bao gồm các nội dung: hoà hợp với tự nhiên; dung hoà với xã hội; dung hoà với con người. Tư tưởng dung hoà vận động trong suốt lịch ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà NộiĐề tài Tìm hiểu về thực trạng công tác Bảo hộ lao động trong Công ty TNHH nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội

  Trong tất cả các hình thái kinh tế xã hội mà loài người đã vàđang trải qua, từ xã hội nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến cho tới xã hội tư bản, xã hội chủ nghĩa, hoạt động sản xuất làđể tạo ra của cải vật chất – yếu tố quyết định tới sự tồn tại và phát triển của con người nên đây là hoạt động quan trọng của con người. Quá trình lao động sản ...

  doc85 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 2