• Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa họcPhương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà mọi thành tựu khoa học và công nghệ đều xuất hiện một cách hết sức mau lẹ và cũng được đổi mới một cách cực kỳ nhanh chóng. Ngày nay nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động có tốc độ phát triển nhanh nhất thời đại. Bộ máy nghiên cứu khoa học đã trở thành khổng lồ, nó đang nghiên cứu tất cả các góc ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 811 | Lượt tải: 5

 • Phiên dịch thơ lý bạch ở Việt NamPhiên dịch thơ lý bạch ở Việt Nam

  Xưa nay các nền văn hóa trong quá trình phát triển của mình phải luôn đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ, đó là duy trì những nét văn hóa truyền thống và tiếp thu các thành tố bên ngoài để đổi mới. Quá trình này được diễn ra thường xuyên liên tục. Chúng ta biết rằng, không thể có một nền văn hóa nào dù lớn và có ảnh hưởng sâu rộng đến đâu lại có thể ...

  doc106 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 5

 • Đề tài Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông vùng ven thành phố Đà Lạt đáp ứng xây dựng trường chuẩn quốc giaĐề tài Phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông vùng ven thành phố Đà Lạt đáp ứng xây dựng trường chuẩn quốc gia

  Thế giới bước vào thế kỷ XXI đang đứng trước xu thế của thời đại: Hội nhập, hợp tác, toàn cầu hóa trên tất cả các lĩnh vực để cùng phát triển. Tri thức, tài năng và nguồn lực con người là con đường để đổi mới và phát triển. Vấn đề đặt ra cho tất cả các quốc gia trên thế giới những thời cơ và thách thức lớn đối với bản lĩnh và trình độ của mỗi dân t...

  doc126 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1023 | Lượt tải: 8

 • Thực trạng việc vận dụng Quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn Quy luật giá trị ở nước ta trong thời gian tớiThực trạng việc vận dụng Quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn Quy luật giá trị ở nước ta trong thời gian tới

  Trong nền kinh tế hàng hoá, hàng hoá và dịchvụ do các doanh nghiệp, những người sản xuất hàng hoá tư nhân, riêng lẻ sản xuất ra. Những chủ thể sản xuất hàng hoá cạnh tranh với nhau. Mỗi người sản xuất hàng hoá đều nghĩ đến cách chen lấn người khác, đều muốn giữ vững và mở rộng thêm địa vị của mình trên thị trường. Mỗi người đều tự mình sản xuất khô...

  doc21 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 865 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Những tư tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước taĐề tài Những tư tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta

  F. Enghen đã khẳng định: “Không có cơ sở văn minh Hi Lạp và đế quốc La Mã thì tuyệt nhiên không có Châu Âu hiện đại”. Vậy học tập Enghen chúng ta có thể đặt vấn đề: “Nếu không có văn minh cổ đại Trung Quốc thì không có nước Việt Nam ngày nay”. Nói đến nền văn minh cổ đại Trung Quốc thì quả là rộng lớn. Biết bao nhiêu hệ tư tưởng xuất hiện và tồ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Nguồn lao động ở nông thônĐề tài Nguồn lao động ở nông thôn

  Trước xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự phát triển bền vững. Chính vì vậy con người được đặt vào vị trí trung tâm, con người vừa là mục...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1267 | Lượt tải: 6

 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trườngNghiên cứu những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường

  Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là một quá trình về sự nhận thức đúng hơn cá...

  doc15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 803 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắtNghiên cứu và xây dựng chỉ tiêu đánh giá thực hiện công việc cho một số vị trí điển hình của cán bộ nhân viên ở Công ty xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị vật tư đường sắt

  Những người quản lý trong các Công ty nói chung và trong các Doanh nghiệp nói riêng muốn thành đạt phải: Cóđội ngũ công nhân viên có nghiệp vụ giỏi, giàu tâm huyết, yêu nghề, cóý thức tổ chức, kỷ luật và trách nhiệm cao. Đó là những yếu tố quan trọng cóý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty và của chính đơn vị mình. Chúng ta k...

  doc92 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 804 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Nghiên cứu hiệu quả của chương trình thể dục tổng hợp cổ truyền đối với việc nâng cao sức khoẻ cho nữ sinh trường đại học Dân Lập Thăng LongĐề tài Nghiên cứu hiệu quả của chương trình thể dục tổng hợp cổ truyền đối với việc nâng cao sức khoẻ cho nữ sinh trường đại học Dân Lập Thăng Long

  Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng và nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến sức khoẻ của nhân dân lao động, đặc biệt là của học sinh, sinh viên trong các trường học. Sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Bác Hồ đã viết:”Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành...

  doc83 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 903 | Lượt tải: 2

 • Nghiên cứu đánh giá quy trình tuyển chọn học sinh vào trường chuyên THPTNghiên cứu đánh giá quy trình tuyển chọn học sinh vào trường chuyên THPT

  (Bản scan) Trong các thời đại khác nhau của lịch sử loài người, nhân tài luôn dược quan tâm và coi trọng. Nhân tài luôn đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra các đột biến về chất trên các lĩnh vực. Ảnh hưởng cảu nhân tà đối với sự tiến bộ của loài người nói chung và đối với từng người

  pdf93 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 782 | Lượt tải: 1