• Bài giảng Công nghệ dạy họcBài giảng Công nghệ dạy học

  Về khái niệm „Công nghệ dạy học“ Trong nền kinh tế thị trường, công nghệ là một loại hàng hóa có thể mua bán qua phương thức chuyển giao công nghệ. Vì lợi ích chung của người mua công nghệ (ví dụ, các nước mới phát triển, còn xa lạ với kinh tế thị trường) và người bán (ví dụ, các nước phát triển, già dặn kinh nghiệm thương trường) nhu cầu định ...

  pdf111 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ - Văn học - văn hóa - Tư tưởng của L.tolstoi về giáo dụcNgôn ngữ - Văn học - văn hóa - Tư tưởng của L.tolstoi về giáo dục

  Tóm tắt: Để đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay cần phải nghiên cứu, tổng kết lịch sử giáo dục học, trong đó bao gồm những di sản về giáo dục của L.Tolstoi. Chỉ với hai tác phẩm Về giáo dục quốc dân và Về giáo dục và đào tạo, L.Tolstoi đã đưa ra những tư tưởng rất sâu sắc về khoa học giáo dục, mối liên hệ giữa nhà trường...

  pdf9 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0

 • Sổ tay học vụ cao học 2012Sổ tay học vụ cao học 2012

  Sổ tay học vụ cao học được phát hành vào đầu mỗi năm học nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về đào tạo sau đại học của Học viện Kỹ thuật Quân sự để học viên cao học hoạch định, tổ chức công việc học tập của mình một cách hợp lý, đúng quy chế. Sổ tay năm 2012 bao gồm các nội dung: - Quy định tạm thời đào tạo trình độ thạc sĩ; - Một số tha...

  pdf128 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0

 • Tập huấn triển khai hệ thống phần mềm quản lý thống kê giáo dục tiểu họcTập huấn triển khai hệ thống phần mềm quản lý thống kê giáo dục tiểu học

  I. Giới thiệu II. Đăng nhập – Danh mục III. Nhập dữ liệu lên phần mềm IV. Báo cáo – Thống kê

  pdf24 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0

 • Ý nghĩa phương pháp luận với nước ta hiện nayÝ nghĩa phương pháp luận với nước ta hiện nay

  A.Ý NGHĨA: -Việc hình thành nên các tổ chức độc quyền giúp cho quy mô sản xuất tăng lên từ đó dẫn đến cải tiến kĩ thuật tăng năng xuất lao động. -Đẩy mạnh quá trình xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài - Tăng khả năng điều hành và quản lí trong xã hội - Việc hình thành các tổ chức độc quyền và cạnh tranh dẫn đến việc gia tăng chất lượng sản phẩm tr...

  docx8 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0

 • Đại biểu dân cử với bình đẳng giớiĐại biểu dân cử với bình đẳng giới

  Các chức năng của đại biểu &việc bảo đảm bình đẳng giới • Chức năng đại diện • Chức năng quyết định (lập pháp) • Chức năng giám sát

  pdf15 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0

 • Bài Tiểu luận Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề “Trồng Người”Bài Tiểu luận Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề “Trồng Người”

  Cơ sở lý luận và thực tiễn 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa “giáo dục”. 3. Vị trí cuả người giáo viên trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo 4. Trách nhiệm của người học trò trong nền giáo dục mới 5. Chiến lược “trồng người” và nội dung công tác cán bộ hiện nay

  pptx12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Dự án tăng cường năng lực cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tại văn phòng chính phủĐề tài Dự án tăng cường năng lực cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tại văn phòng chính phủ

  Thực hiện chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” nêu ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, với địa vị pháp lý là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, chịu trách nhiệm thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước, Chính phủ đã triển khai một loạ...

  pdf101 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0

 • Nội dung ôn tập thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí MinhNội dung ôn tập thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

  A/ PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN-TRIẾT HỌC 1/ Khái lược triết học - Triết học là gì? - Những nội dung cơ bản của triết học. - Ý nghĩa của triết học với nhận thức và thực tiễn của bản thân 2/ Vật chất và ý thức - Nguồn gốc và bản chất của ý thức - Vai trò của tri thức khoa học trong trong sản xuất và đời sống - Định nghĩa của L-nin về vật chất v...

  doc6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm quân đội - Chi nhánh Hà NộiNâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm quân đội - Chi nhánh Hà Nội

  Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của ngành giao thông vận tải đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của xã hội loài người. Tuy nhiên, với sự cố gắng của bản thân con người cũng như sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật, chúng ta vẫn chưa thể loại bỏ được các tai nạn giao thông xảy ra ngày mộ...

  pdf92 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 347 | Lượt tải: 0