• Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn nhân lựcGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn nhân lực

  - Khái niệm tuyển mộ: Tuyển mộ là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức, và lựa chọn trong số họ những người phù hợp nhất với yêu cầu của công việc. - Yêu cầu của tuyển mộ: các tổ chức, doanh nghiệp chỉ tuyển mộ khi thực sự cần thiết, việc tuyển mộ phải gắn với nhu c...

  doc55 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 3

 • Tiểu luận Giá trị và hạn chế của Phật giáo - Ảnh hưởng của Phật giáo đến Việt NamTiểu luận Giá trị và hạn chế của Phật giáo - Ảnh hưởng của Phật giáo đến Việt Nam

  Sự giao lưu giữa các quốc gia trong một khu vực đã phá vỡ cái thế giới riêng biệt của tâm lý, tư tưởng trong từng dân tộc làm cho tâm lý và tư tưởng đó hoà vào cái chung của khu vực. Việt Nam cũng ở trong một quá trình như thế. Theo chân các nhà buôn, nhà truyền giáo ấn Độ, Phật giáo vào nước ta vào khoảng thế kỷ thứ I và thứ II sau công nguyên. Sa...

  doc26 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1075 | Lượt tải: 8

 • Duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư của Mac - AnghenDuy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư của Mac - Anghen

  Trước đây các nhà XHCN không tưởng chỉ có thể nói về sự bóc lột của TBCN, chỉ mở ra được một xã hội mà hầu như mọi cái chưa thực tế, nhưng khi Mác và Anghen cho ra đời hai phát triển vĩ đại là "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và "học thuyết giá trị thặng dư" mà XHCN từ không tưởng trở thành hiện thực. Chính nhờ các học thuyết đó mà sau này các nhà thừa k...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 681 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nayĐề tài Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

  Trong quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự định hướng của nhà nước đi kèm xu thế toàn cầu hóa, việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải luôn đi kèm với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Sở dĩ cần phải xây dựng một nền văn hóa tiên tiến để chúng ta không tụt hậu so vớ...

  docx28 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1912 | Lượt tải: 4

 • Đổi mới giảng dạy thực hành Hóa HọcĐổi mới giảng dạy thực hành Hóa Học

  Sử dụng các phương pháp tích cực vào giảng dạy Hoá học ở bậc Đại học hiện nay là rất cấp thiết. Với việc trang bị những thiết bị và đồ dùng dạy học, phục vụ cho việc cải cách giáo dục hiện nay tại Bộ môn Hóa- Đại học Nha trang (NTU) sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Giảng viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy và học Hoá học...

  doc6 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Đổi mới công tác thanh tra toàn diện các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk LắkĐề tài Đổi mới công tác thanh tra toàn diện các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

  Trong hoạt động quản lý nói chung, quản lý giáo dục nói riêng, quá trình quản lý diễn ra theo một chu trình với 4 chức năng cơ bản, đó là: kế hoạch hoá; tổ chức; chỉ đạo; kiểm tra, thanh tra. Trong đó, chức năng kiểm tra, thanh tra là chức năng giúp cho nhà quản lý xác định hệ quản lý đang ở tình trạng nào để có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp; ki...

  doc114 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 1472 | Lượt tải: 8

 • Các nhân tố ảnh hưởng tới động lực và tạo động lựcCác nhân tố ảnh hưởng tới động lực và tạo động lực

  Từ cơ chế tập trung–bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là sự đổi mới sáng suốt của đảng ta. Thực tế gần 20 năm cho thấy nền kinh tế đã có những bước khởi sắc đáng ghi nhận. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng lên khẳng định mình trong cơ chế mới, chủ động và sáng tạo hơn trong những bước phát triển của mình. Trong nền kinh t...

  doc24 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 1

 • Cải tiến các hình thức trả công (lương) tại công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 trung ươngCải tiến các hình thức trả công (lương) tại công ty cổ phần bảo vệ thực vật 1 trung ương

  Bất cứ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nào, mục tiêu cao cả nhất là tối đa hoá lợi nhuận, tối thiểu hoá chi phí. Mà tiền lương là một khoản chi phí của doanh nghiệp. Để khoản chi phí này thấp nhất nhưng mang lại sử dụng có hiệu quả cao nhất, thì công tác trả công lao động có vai trò vô cùng quan trọng. Trả lương có hiệu quả sẽ vừa thu hú...

  doc62 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 957 | Lượt tải: 1

 • Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu ở Việt NamCác giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất khẩu ở Việt Nam

  Đứng trên các góc độ nghiên cứu khác nhau, người ta đã đưa ra rất nhiều định nghĩa nhằm làm sáng tỏ: “việc làm là gì? ”. Và ở các quốc gia khác nhau do ảnh hưởng của nhiều yếu tố (như điều kiện kinh tế, chính trị, luật pháp ) người ta quan niệm về việc làm cũng khác nhau. Chính vì thế không có một định nghĩa chung và khái quát nhất về việc làm. •...

  doc40 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 714 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Các biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hóa giáo dục cho các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh phúcĐề tài Các biện pháp tăng cường quản lý công tác xã hội hóa giáo dục cho các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh phúc

  Xã hội hóa giáo dục hay xã hội hóa sự nghiệp giáo dục là một chủ trương chiến lược mà Đảng và nhà nước ta xác định ngay từ khi hình thành nền giáo dục cách mạng. Từ sau cách mạng tháng 8, chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba nguyên tắc cơ bản của nền giáo dục nước nhà

  pdf114 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 20/08/2014 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 4