• Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Phần 1: Nghiên cứu khoa họcPhương pháp Nghiên cứu khoa học - Phần 1: Nghiên cứu khoa học

  Khái niệm về nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học là một công trình nghiên cứu nhằm giải quyết một vấn đề của thực tiễn hoặc lý luận bằng những phương pháp khoa học phù hợp với vấn đề được xác định

  pdf20 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0

 • Vài thí dụ về phương pháp nghiên cứu định tínhVài thí dụ về phương pháp nghiên cứu định tính

  Các phương pháp thu thập thông tin định tính B. Phương pháp phân tích nội dung 1. Phương pháp phân tích nội dung thực nghiệm 2. Phương pháp phân tích nội dung tín hiệu học C. Thí dụ 1 : Phân tích các chủ đề trên tờ La Lutte (1934- 1937) D. Thí dụ 2 : So sánh hai bức ảnh trên tờ The Daily Mail và tờ The Guardian số ra ngày 10-10-1994 E. Thí ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0

 • Một số suy nghĩ và chia sẻ về người/ nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhậpMột số suy nghĩ và chia sẻ về người/ nghề quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập

  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt" và "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng...

  pdf6 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu định tính và các kỹ thuật sử dụng trong kiểm định chất lượng giáo dụcPhương pháp nghiên cứu định tính và các kỹ thuật sử dụng trong kiểm định chất lượng giáo dục

  Trong các hoạt động đánh giá nói chung, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nói riêng, phương pháp nghiên cứu định tính thường được sử dụng để đánh giá các tiêu chí, chỉ số trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, đặc biệt là những tiêu chí mang tính chất định tính.Vì vậy, nghiên cứu định tính là những phương pháp rất quan trọng, có ý...

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 1

 • Đánh giá ngoài trường mầm nonĐánh giá ngoài trường mầm non

  Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những giải pháp quản lý góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, tự đánh giá được xác định là bước quan trọng nhất, đánh giá ngoài là bước quan trọng tiếp theo. Hoạt động đánh giá ngoài trường mầm non được thực hiện sau khi nhà trường hoàn thành tự đánh giá...

  pdf42 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0

 • Tự đánh giá của trường mầm nonTự đánh giá của trường mầm non

  Tự đánh giá của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau đây gọi chung là trường mầm non) là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trường mầm non. Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tự đánh giá là một quá...

  pdf39 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0

 • Tập huấn giảng viên nòng cốt: Các kỹ năng tư vấn cá nhân về nghề nghiệpTập huấn giảng viên nòng cốt: Các kỹ năng tư vấn cá nhân về nghề nghiệp

  Học sinh bậc trung học cơ sở (THCS) có khả năng: – khám phá bản thân – lựa chọn ban học nào ở cấp trung học phổ thông – có kế hoạch nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông/ có tự tin – năng lực để chọn các chương trình đào tạo nghề/trường nghề phù hợp (học sinh không học tiếp lên THPT) Học sinh bậc trung học phổ thông (THPT) có kh...

  pdf98 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0

 • Kiến thức chung về quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dụcKiến thức chung về quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục

  Chất lượng giáo dục cho đến nay vẫn luôn mang tính thời sự và có tầm quốc tế. Mặc dù vậy, từ nhận thức bản chất của khái niệm đến cách tiến hành xem xét để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục không phải là điều đơn giản. Vì vậy, hiểu đầy đủ về chất lượng giáo dục và quy trình, phương pháp, kỹ thuật đánh giá chất lượng giáo dục một...

  pdf46 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0

 • Lý luận và phương pháp dạy học đại họcLý luận và phương pháp dạy học đại học

  1. Những vấn đề cơ bản về quá trình dạy học ở đại học; 2. Nội dung dạy học đại học; 3. Nguyên tắc dạy học đại học; 4. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học; 5. Lập kế hoạch dạy học đại học; 6. Các ki thuật dạy học ở đại học nhằm tích cực hoá hoạt động của sinh viên; 7. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

  pdf38 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 262 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Phát triển các kĩ năng quản - Modun 3: Kĩ năng giao tiếp ứng xử trong quản lí trường họcChuyên đề Phát triển các kĩ năng quản - Modun 3: Kĩ năng giao tiếp ứng xử trong quản lí trường học

  Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: - Trình bày được một số khái niệm cơ bản: Giao tiếp, ứng xử, tình huống, tình huống trong q/lí g/dục,. - Phân tích được tình huống quản lí GD trong đó vận dụng các kĩ năng g/tiếp hiệu quả. - Vận dụng được một số yêu cầu, n/tắc g/tiếp và ứng xử vào tình huống thường gặp trong quản lí trường học để đạt đ...

  ppt26 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0