• Cấp bách nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dụcCấp bách nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục

  NỘI DUNG CHÍNH: 1. Vai trò nhà giáo và chất lƣợng giáo 2. Hiện trạng năng lực phẩm chất nhà giáo 3. Hạn chế nhà giáo về tay nghề 4. Đổi mới công tác bồi dƣỡng nghiệp vụ nhà giáo 5. Đối với các trƣờng sƣ phạm nơi đào tạo nhà giáo tƣơng lai

  pdf16 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0

 • Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài họcSinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

  Mỗi học sinh đến trường đều phải được học và học được • Giáo viên phải chấp nhận mọi em học sinh với đặc điểm riêng của từng em Điều này tưởng như rất dễ và hiển nhiên, nhưng rất khó thực hiện

  pdf70 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 256 | Lượt tải: 0

 • Chu trình học qua trải nghiệm trong dạy học môn Toán cấp tiểu họcChu trình học qua trải nghiệm trong dạy học môn Toán cấp tiểu học

  7 bước thiết kế bài dạy theo chu trình học qua trải nghiệm • Bước 1. Phân tích học sinh • Bước 2. Xác định mục tiêu • Bước 3. Trải nghiệm • Bước 4. Phân tích trải nghiệm, rút ra bài học • Bước 5. Thiết kế bài tập áp dụng • Bước 6. Củng cố, dặn dò • Bước 7. Tạo hứng thú

  pdf22 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0

 • Hỗ trợ chất lượng dạy học môn toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn ngữHỗ trợ chất lượng dạy học môn toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn ngữ

  NNTH đã và ngày càng được quan tâm trong DH Toán ở trường phổ thông - Phân tích qua giáo trình đào tạo, luận văn và luận án, báo cáo và bài báo - Đối chiếu với yêu cầu của PISA về Hiểu biết Toán và với định hướng phát triển chương trình GD trong Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020

  pdf21 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Quản lý tài chính, tài sản trong trường phổ thôngChuyên đề Quản lý tài chính, tài sản trong trường phổ thông

  A. Mục tiêu của chuyên đề Sau khi học chuyên đề, học viên có được: Kiến thức: Hiểu được những phạm trù cơ bản về tài chính, tài sản; vai trò của tài chính, tài sản trong phát triển giáo dục cũng như các nội dung chủ yếu về tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Kỹ năng: Vận dụng phương pháp quản lý tài chính, tài sản bao gồm lập kế hoạch và báo cáo t...

  pdf108 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài số 4: Phần kết luậnPhương pháp nghiên cứu khoa học - Bài số 4: Phần kết luận

  Kết quả học tập của mỗi học viên phụ thuộc vào nhận thức và phương pháp học của chính các bạn!  5 nguyên tắc chính để học tốt đại học và 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt?  Mô hình học tập của thế kỷ 21?

  pdf14 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0

 • Bài số 4: Viết văn bản khoa học và kỹ năng thuyết trìnhBài số 4: Viết văn bản khoa học và kỹ năng thuyết trình

  Viết bài báo khoa học Các loại bài báo khoa học: - Bài báo công bố ý tưởng KH - Bài báo công bố kết quả KH - Bài báo đề xướng một cuộc tranh luận - Bài báo tham luận một hội nghị KH

  pdf18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0

 • Luận văn Hệ thống giáo dục quốc dânLuận văn Hệ thống giáo dục quốc dân

  1. éào tạo ng-ời học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và nang lực thực hành nghề nghiệp t-ơng xứng với trỡnh độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài số 3: Lựa chọn Đề tài nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu khoa học - Bài số 3: Lựa chọn Đề tài nghiên cứu

  Khái niệm đề tài KH • Đề tài KH là một hình thức tổ chức NCKH, trong đó 1 nhóm người cùng thực hiện một nhiệm vụ NC • Các loại “Đề tài KH” gồm: - Dự án - Chương trình - Đề án

  pdf28 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp thu thập thông tinPhương pháp thu thập thông tin

  Khái niệm thu thập thông tin Khái niệm: NCKH là quá trình thu thập và chế biến thông tin Thông tin vừa là “̉nguyên ̉nguyên liệu”̃,̃, vừa là “sản phẩm” của NCKH

  pdf47 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 0