• Chuyên đề phát triển các kĩ năng quản lí - Modun 1: Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục giá trị sống cho học sinhChuyên đề phát triển các kĩ năng quản lí - Modun 1: Hiệu trưởng trường THPT với vấn đề giáo dục giá trị sống cho học sinh

  Học tập bằng đa giác quan Tham gia tích cực Sử dụng tài liệu có ý nghĩa Đầu tiên và cuối cùng Thực hành và củng cố Phản hồi Làm mẫu

  ppt39 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn, và phát triển nghề nghiệp cho học sinh trung họcTài liệu tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn, và phát triển nghề nghiệp cho học sinh trung học

  Công tác hƣớng nghiệp trong chƣơng trình giáo dục trung học của Việt Nam đƣợc thực hiện qua 2 con đƣờng: (1) Giáo dục hƣớng nghiệp: tập trung vào công tác hƣớng nghiệp qua một số tiết học và hoạt động ngoài giờ lên lớp; và (2) các khóa học thử nghiệm nghề đƣợc thực hiện thông qua một phần của môn Công nghệ và các tiết giáo dục nghề phổ thông đƣ...

  pdf78 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0

 • Lồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung họcLồng ghép giới trong công tác hướng nghiệp cho học sinh trung học

  Phân biệt đối xử với phụ nữ ”Là bất kì sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế dựa trên cơ sở giới tính có tác dụng hoặc nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hóa việc phụ nữ được công nhận, hưởng thụ hay thực hiện một cách bình đẳng các quyền con người và những quyền tự do cơ bản trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự v...

  pdf34 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Phần 3: Tổ chức, quản lí giáo dục hướng nghiệp trong trường trung họcGiáo dục học - Phần 3: Tổ chức, quản lí giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học

  I. KHÁI QUÁT CHUNG 1. Khái niệm chung Quản lí hướng nghiệp là một bộ phận của quản lí giáo dục, là hệ thống những tác động có định hướng, có chủ đích, có kế hoạch và hợp quy luật của chủ thể quản lí đến đối tượng quản lí hướng nghiệp nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục hướng nghiệp cho HS phổ thông.

  pdf74 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinhĐổi mới đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

  Phấn đấu để giáo dục Việt Nam phát triển cơ bản và toàn diện theo định hướng chiến lược phát triển đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, từ nhiều năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo mạnh mẽ việc đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở tất cả các bậc học, trong đó tập trung nhiều vào giáo dục phổ thông, bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dụ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0

 • Bài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở Việt NamBài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

  Nâng cao chất lượng giáo dục là bài toán lớn hàng đầu của giáo dục Việt Nam hiện nay trên con đường xây dựng xã hội học tập. Lời giải của bài toán phụ thuộc trước hết vào việc xây dựng một hệ thống chính sách đồng bộ trong các lĩnh vực cơ bản của giáo dục, trong đó chính sách giáo viên có vị trí ưu tiên. Trong khi đó, các đánh giá từ nhiều góc đ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương 3: Tư duy/ trường phái/ lý thuyết/ cách tiếp cận nghiên cứu trong khoa học địa lýGiáo dục học - Chương 3: Tư duy/ trường phái/ lý thuyết/ cách tiếp cận nghiên cứu trong khoa học địa lý

  Trường phái Địa lý Đức với khuynh hướng tiếp cận cảnh quan học chú ý nhiều đến lớp phủ thực vật bên cạnh có các khuynh hướng địa lý chính trị, địa lý văn hoá, sinh thái học 2. Trường phái Địa lý Pháp lấy sự phân hoá không gian, sự phân hoá theo vùng làm nền tảng và mục tiêu nghiên cứu trong đó chú ý quan hệ con người và môi trường địa lý. 3....

  pdf25 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương I: Địa lí tự nhiên Nhật BảnGiáo dục học - Chương I: Địa lí tự nhiên Nhật Bản

  Qua bản đồ địa lí tự nhiênNhật Bản em hãy cho biết vị trí địa lí của Nhật Bản ? Đáp án: - Nằm ở Đông Bắc Á. - Phía Bắc giáp biển Ôkhốt. Phía Tây Bắc giáp Nga, Trung Quốc; phía Tây Nam giáp bán đảo Triều Tiên. - Phía Đông giáp Thái Bình Dương.

  ppt30 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0

 • Chất lượng đội ngũ giáo vien Việt NamChất lượng đội ngũ giáo vien Việt Nam

  Cấu trúc bài trình bày I. Xu thế và chiến lƣợc phát triển nhà giáo II. Thực trạng đội ngũ nhà giáo III. Giải pháp phát triển, nâng cáo chất lƣợng đội ngũ nhà giáo

  pdf17 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 5: Soạn thảo và thuyết trình kết quả nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 5: Soạn thảo và thuyết trình kết quả nghiên cứu

  Trang bìa Mục lục Lời mở đầu (hoặc Lời giới thiệu) Nội dung chính của bản báo cáo - Tổng quan những vấn đề có liên quan - Tính cấp thiết, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Phạm vi, đối tượng nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Kết quả nghiên cứu (về lý luận, về thực tiễn, những đề xuất, kiến nghị, giải pháp ) - Kết luận: những t...

  ppt16 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0