• Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5

  PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty ECC5

  doc65 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1533 | Lượt tải: 3

 • Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.IHoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I

  Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác ...

  doc73 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1835 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải ChâuHoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

  Chương I: Thực trạng hạch toán NVL tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu. Chương II: Hoàn thiện hạch toán NVL tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu.

  doc75 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1998 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệpHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp

  Phần 1: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Phần 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp. Phần 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần b...

  doc110 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1898 | Lượt tải: 2

 • Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa BìnhHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình

  Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình Chương 3: Một số ý kiến đề xuất đẩy mạnh công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình.

  doc87 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1573 | Lượt tải: 1

 • Công tác KT tại ctyTNHH SELTACông tác KT tại ctyTNHH SELTA

  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SELTA PHẦN II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN, PHẢI TRẢ VAY NGẮN HẠN, VAY DÀI HẠN VÀ NHẬN LÝ CƯỢC KÝ QUỸ DÀI HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SELTA.

  doc63 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1448 | Lượt tải: 1

 • NM Cơ khí Gang thép - Cty Gang thép Thái NguyênNM Cơ khí Gang thép - Cty Gang thép Thái Nguyên

  Phần I. Giới thiệu một số vấn đề chung về nhà máy CKGT Phần II. Tình hình chung về công tác kế toán của NM CKGT Phần III. Một số phần hành kế toán ở Nhà máy Phần IV. Đánh giá chung và kết luận

  doc76 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2570 | Lượt tải: 2

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - HNHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - HN

  Chương I Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chương II Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty THiết bị Vật tư - nông sản thanh trì - hà nội Chương III Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty vật tư thiết bị nông sản...

  doc78 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 3

 • Hạch toán KT tại cty CP Chè Đường HoaHạch toán KT tại cty CP Chè Đường Hoa

  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT, Ý KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI ĐƠN VỊ

  doc59 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1450 | Lượt tải: 3

 • Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ TinhHoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh

  Phần I : Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tổng hợp. Phần II : Thực trạng tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh. Phần III: Các giải pháp hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh.

  doc51 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1290 | Lượt tải: 3