• Đề tài Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nóĐề tài Vì sao nói tiền lương trong chủ nghĩa tư bản thường thấp hơn giá trị của nó

  Do nhu cầu bức thiết hiện nay,hoạt động sản xuất,kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải vận dụng linh hoạt các phương pháp quản lý đặc biệt là biện pháp kinh tế . Một trong những biện pháp kinh tế là vấn đề tiền lương,tiền thưởng.Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của con người đều vì lợi ích kinh tế. Vì tiền lư...

  doc9 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1585 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Vận dụng lý luận kinh tế học để phân tích các biện pháp làm tăng lợi nhuận trong công ty Cổ phần đồ hộp Hạ LongĐề tài Vận dụng lý luận kinh tế học để phân tích các biện pháp làm tăng lợi nhuận trong công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

  Nền kinh tế nước ta sau nhiều năm chìm trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng. Nền kinh tế đó tất yếu gây lãng phí nghiêm trọng dẫn đến hậu quả khủng hoảng kinh tế xã hội mà muốn vượt qua phải đổi mới nền kinh tế. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận...

  doc14 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1492 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Vị trí, vai trò của nghành Thương mại trong sự phát triẻn nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩaĐề tài Vị trí, vai trò của nghành Thương mại trong sự phát triẻn nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  Nhìn vào lịch sử xã hội loài người, ai cũng thấy xã hội ngày một phát triển và đi lên. Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những chuyển biến tích cực, những thành tựu to lớn trên rất nhiều lĩnh vực kinh tế – Văn hoá - KHKT – Chính trị – Xã hội. Điều...

  doc14 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1724 | Lượt tải: 1

 • Vấn đề thực trạng và giải pháp để mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại của nước ta trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới trong giai đoạn hiện nayVấn đề thực trạng và giải pháp để mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại của nước ta trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới trong giai đoạn hiện nay

  Trong bối cảnh thế giới với xu hướng hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá để phát triển đi lên, Việt Nam không thể đứng ngoài, tách khỏi xu thế chung của nhân loại. Việc hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng đạt được những mục tiêu về dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh. Vì vậy, nghiên cứu vấn đề kinh tế đối ngoạ...

  doc37 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Vận dụng phương pháp chỉ số trong nghiên cứu và phân tích kinh tế – Xã hộiĐề tài Vận dụng phương pháp chỉ số trong nghiên cứu và phân tích kinh tế – Xã hội

  Thế kỷ 20 đã đi qua , bước sang những năm đầu của thế kỷ mới .Việt Nam cũng đang hoà mình vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung ,áp dụng mô hình kinh tế mới _mô hình “ .nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa .” trong công cuộc đổi mới đã đánh...

  doc34 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 1

 • Văn hoá và kinh doanh trong nền kinh tếVăn hoá và kinh doanh trong nền kinh tế

  Trong xu thế phát triển hiện nay của đất nước ta, vấn đề văn hoá và kinh doanh có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Văn hóa là một phức hợp bao gồm nhiều vấn đề mà chỉ với ý nghĩa là một lĩnh vực hoạt động của đơì sống tinh thần thì nó mới có vị trí tương đối dộc lập, còn với các ý nghĩa khác thì nó vừa biểu hiện, vừa đan xen vào các hoạt đ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 3

 • Xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tếXây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

  Bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ XXI với sự phát triển nhảy vọt của khoa học công nghệ, vai trò của kinh tế tri thức ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Và toàn cầu hoá, khu vực hoá là một xu thế khách quan lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia; Xu thế này đang bị một số nước phát triển và tập đoàn kinh tế tư bản xuyên q...

  doc20 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 1761 | Lượt tải: 2

 • Mâu thuẫn của công thức chung của tư bảnMâu thuẫn của công thức chung của tư bản

  Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang vận động phát triển không ngừng trong tiến trình diễn ra của dòng thời gian và lịch sử. Nhìn lại những gì mà nền kinh tế thế giới đã, đang đạt được chúng ta không thể phủ nhận rằng trong khi hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa như nước ta đang gặp khó khăn, phát triển chậm chạp thì các nước tư bản chủ nghĩa ...

  doc35 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 7117 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội Mác - Lênin vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt NamTiểu luận Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội Mác - Lênin vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam

  Sau mười năm thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế, với kế hoạch 5 năm tờ 1986 đến 1995 nền kinh tế nước ta đã đạt dược nhưỡng thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Đối với nước ta, từ một nền kinh tế tiểu nông,muốn thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu và nhanh chóng đạt đến trình độ của một nước phát triển thì tất yếu phải đổi mới.Do đó Đại hội Đản...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 2606 | Lượt tải: 1

 • Vai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệVai trò và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

  Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng chiến lược của “chiến tranh nhân dân” Việt Nam, là công cụ bạo lực và là một trong những lực lượng chuyên chính của chính quyền nhân dân ở cơ sở, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân, là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân của đấ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 19/08/2014 | Lượt xem: 2251 | Lượt tải: 2