• Câu hỏi môn pháp luật đại cươngCâu hỏi môn pháp luật đại cương

  1. Tìm hiểu nguồn gốc nhà nước là đi vào giải thích nguồn gốc của vấn đề (hiện tượng) gì? 2. Tại sao Thuyết khế ước xã hội được đánh giá “có tính cách mạng và giá trị lịch sử to lớn”? 3. Nội dung cơ bản của Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về nguồn gốc nhà nước? 4. Chỉ ra sự khác biệt cơ bản giữa Quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin và các học thuyết phi ...

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 6815 | Lượt tải: 1

 • Pháp luật đại cương: Tìm hiểu về Luật Gia LongPháp luật đại cương: Tìm hiểu về Luật Gia Long

  Đất nước ta sau hàng trăm năm cát cứ bị các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, Nguyễn chia cắt nhiều năm mặc dầu Nguyễn Ánh đã thống nhất lại đất nước, nhưng bối cảnh đất nước ta lúc bấy giờ còn nhiều rồi ren về an ninh, trật tự: giặc giả, trộm cướp, các thế lực phong kiến tàn dư của nhà Lê-Trịnh, còn hoạt động, trong khi đó, quan lại địa phương chưa có...

  doc20 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 5844 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tìm hiểu về luật lao độngĐề tài Tìm hiểu về luật lao động

  Tiểu luận luật lao động là bài viết nhỏ,là bước tập nghiên cứu, vận dụng tổng hợp một số kiến thức của môn học vào việc phân tích,lí giải và liên hệ thực tiễn.Qua việc viết tiểu luận của khoa Đại Học & Sau Đai Học Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM,em được bồi dưỡng năng lực, kĩ năng tư duy tổng hợp vấn đề đã chọn, tập duyệt năng lực tư duy ngôn ngữ...

  doc26 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 10867 | Lượt tải: 3

 • Giáo trình Công nghệ môi trườngGiáo trình Công nghệ môi trường

  Các hoạt động tựnhiên có thểlàm tăng hàm lượng bụi tại một thời điểm và ởmột không gian nào đó nhưgió lốc, bão sa mạc mang theo bụi đất cát trên mặt đất tung vào bầu không khí. Núi lửa hoạt động có thểphun vào bầu khí quyển một lượng bụi và khí khổng lồ. Những hiện tượng nhưtrên không xảy ra liên tục và phát tán nhanh ra một vùng rộng lớn làm giảm ...

  pdf150 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1507 | Lượt tải: 4

 • Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cươngCâu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương

  Câu 1: Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là: a. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử. b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp. c. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp. d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc.

  docx12 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 1