• Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyềnTư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

  Câu 1: Đồng chí hãy trình bày nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Liên hệ vấn đề đó trong thực tiễn đảng bộ đồng chí. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cầm quyền Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng và củng cố Đảng, coi đó là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và mỗi đảng viên chân...

  docx12 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 850 | Lượt tải: 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạngTư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng

  Câu 2: Đồng chí hãy trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng. Ý nghĩa của vấn đề đó đối với bản thân đồng chí. Hồ Chí Minh là một trong những nhà tư tưởng, nhà lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất về vấn đề đạo đức. Người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn nhưng những tư tưởng lớn của Người về đạo đức đã nằm t...

  docx14 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 2177 | Lượt tải: 4

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bảnTư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản

  Câu1: Đồng chí hãy trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản. Liên hệ việc thực hiện những phẩm chất đó ở địa phương, đơn vị đồng chí. Hồ Chí Minh là mét trong những nhà tư tưởng, nhà lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất về vấn đề đạo đức. Người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn nhưng những tư tưởng lớn của Người về đạ...

  docx10 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 864 | Lượt tải: 2

 • Tài liệu ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí MinhTài liệu ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu 1: Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM. Ý nghĩa? Câu 2: Phân tích làm rõ quan điểm: Trong giai đoạn hiện nay, đôc lập dân tộc gắn liền với CNXH vẫn là con đường duy nhất đúng đắn. Câu 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Liên hệ tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Câu 4: Tư tưởng HCM về Nhà nước? Liên hệ địa ph...

  docx25 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 07/12/2020 | Lượt xem: 770 | Lượt tải: 5

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đồng chí, đồng nghiệpTư tưởng Hồ Chí Minh về đồng chí, đồng nghiệp

  Tư tưởng về đồng ch&, đồng nghiệp kh,ng được hệ thống hoá thành một nội dung riêng biệt với những luận điểm cụ thể mà nằm trong sự giao thoa, song trùng với các tư tưởng khác. Bên cạnh đó, có thể thấy rằng trong mỗi lời nói, mỗi việc làm của Hồ Ch& Minh đều bao chứa một bài học lớn mang ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên về cách đối nhân...

  pdf4 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 1

 • Đề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử ĐCS Việt Nam - Đinh HuyĐề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử ĐCS Việt Nam - Đinh Huy

  Câu 1: Hãy làm sáng tỏ những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng học thuyết Mác-Lênin về Đảng của giai cấp công nhân vào xây dựng Đảng ta? Câu 2: Trình bày những nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ. Câu 3: Tính tất yếu lịch sử của sự ra đời của Đảng CSVN. Câu 4: Nội dung và ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đản...

  doc16 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 2

 • Đề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đinh HuyĐề cương ôn tập môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đinh Huy

  Câu 1: Phân tích và làm rõ trong giai đoạn hiện nay, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội vẫn là con đường duy nhất đúng đắn? Câu 2: Vận dụng tư tưởng HCM về đại đoàn kết trong sự nghiệp đổi mới hiện nay ? Câu 3: Quan điểm của HCM về xây dựng bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức ? Ý nghĩa đối với cải cách nền hành chính hiện nay ? ...

  doc17 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 723 | Lượt tải: 5

 • Câu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mớiCâu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới

  Câu 2: Đồng chí hãy trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Hồ Chí Minh là mét trong những nhà tư tưởng, nhà lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất về vấn đề đạo đức. Người không để lại những tác phẩm đạo đức lớn nhưng nh...

  docx9 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 888 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt ĐảngCâu hỏi ôn tập Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

  Câu 2: Đồng chí hãy trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Sự vận dụng những nguyên tắc trên trong xây dựng Đảng ta hiện nay. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về Đảng Cộng sản của Người có vị trí đặc biệt quan trọng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng được hình thành, phát triển trong quá trình Người tiế...

  docx11 trang | Chia sẻ: candy98 | Ngày: 04/12/2020 | Lượt xem: 679 | Lượt tải: 3

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mớiTư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam mới

  Đạo đức là tổng hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi và cách ứng xử trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội nhằm bảo đảm quan hệ lợi ích của cá nhân và cộng đồng xã hội. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội. Đạo đức nảy sinh do nhu cầu xã hội, phản ánh tồn tại xã hội và hình thức biểu h...

  doc17 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 3640 | Lượt tải: 2