• Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Các hiện tượng trong tự nhiên hay xã hội xảy ra một cách ngẫu nhiên (không biết trước kết quả) hoặc tất định (biết trước kết quả sẽ xảy ra). Chẳng hạn một vật nặng được thả từ trên cao chắc chắn sẽ rơi xuống đất, trong điều kiện bình thường nước sôi ở 100∘ C. . .Đó là những hiện tượng diễn ra có tính quy luật, tất nhiên. Trái lại, khi tung đồng ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 569 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất - Nguyễn Thị Thu Thủy

  2.1 Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên 2.1.1 Định nghĩa biến ngẫu nhiên Khái niệm biến ngẫu nhiên rất thông dụng trong giải tích. Vì vậy ta tìm cách đưa vào khái niệm biến ngẫu nhiên như một đại lượng phụ thuộc vào kết cục của một phép thử ngẫu nhiên nào đó. Ví dụ 2.1. Gieo một con xúc sắc. Nếu ta gọi biến ngẫu nhiên là "số chấm xuất hiện...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 668 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều - Nguyễn Thị Thu Thủy

  3.1 Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên nhiều chiều 3.1.1 Khái niệm Một biến ngẫu nhiên n chiều (véc-tơ ngẫu nhiên n chiều) là một bộ có thứ tự (X1, X2, . . . , Xn) với các thành phần X1, X2, . . . , Xn là n biến ngẫu nhiên xác định trong cùng một phép thử. Ký hiệu biến ngẫu nhiên hai chiều là (X, Y), trong đó X là biến ngẫu nhiên thành phần...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Thống kê. Ước lượng tham số - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Thống kê. Ước lượng tham số - Nguyễn Thị Thu Thủy

  4.1 Lý thuyết mẫu Thống kê toán là bộ môn toán học nghiên cứu quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên có tính chất số lớn trên cơ sở thu thập và xử lý số liệu thống kê các kết quả quan sát về những hiện tượng ngẫu nhiên này. Nếu ta thu thập được các số liệu liên quan đến tất cả đối tượng cần nghiên cứu thì ta có thể biết được đối tượng này (phươ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 549 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Một dạng khác của quy nạp thống kê là kiểm định giả thuyết thống kê. Đây là một phương pháp quan trọng cho phép giải quyết nhiều bài toán trong thực tế. Nội dung của kiểm định giả thuyết thống kê là dựa vào mẫu cụ thể và các quy tắc hay thủ tục quyết định dẫn đến bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết của tổng thể. 5.1 Các khái niệm Thông thường ta n...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn ThìnBài giảng Xác suất thống kê - Chương: Ước lượng điểm - Nguyễn Văn Thìn

  . Giả sử cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định. - Biến ngẫu nhiên X có phân phối F(x;0), trong đó tham số 6 chưa biết. - Bài toán: tìm tham số 6. - Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n từ X: X1, X2,., X. - Thống kê = (X,.,XB) gọi là một ước lượng điểm (point estimator) cho 0. - Với một mẫu thực nghiệm x1,., Xn, ta gọi. | 0 = (XI,., ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều - Lê Xuân LýBài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều - Lê Xuân Lý

  + Ở chương trước chúng ta quan tâm đến xác suất của biến ngẫu nhiên riêng rẽ. Nhưng trong thực tế nhiều khi ta phải xét đồng thời nhiều biến khác nhau có quan | hệ tương hỗ (ví dụ khi nghiên cứu về sinh viên một trường đại học thì cần quan tâm đến chiều cao, cân nặng, tuổi, .). Do đó dẫn đến khái niệm biến ngẫu nhiên nhiều chiều hay véctơ ngẫu nh...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 426 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết - Lê Xuân LýBài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết - Lê Xuân Lý

  Kiểm định giả thuyết cho kỳ vọng • Giả thuyết thống kê: Trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, chúng ta thường nêu ra các nhận xét khác nhau về đối tượng quan tâm. Những nhận xét như vậy có thể đứng hoặc sai. Vấn đề kiểm tra tính đúng sai của nhận xét sẽ được gọi là kiểm định. © Kiểm định giả thuyết là bài toán để xác định có nên chấp...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất và thống kê đại học - Nguyễn Tiến ĐạtBài giảng Xác suất và thống kê đại học - Nguyễn Tiến Đạt

  (Bản scan) Bài 1. BIẾN CÓ NGẪU NHIÊN I. Phép thử và biến cố: 1. Định nghĩa: Việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện tượng nào đó có xảy ra hay không được gọi là thực hiện một phép thử, còn hiện tượng có thể xảy ra trong kết quả của phép thử gọi là biến cố. Ví dụ 1: Gieo ngẫu nhiên 1 con xúc xắc, cân đối, đồng chất là t...

  pdf68 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình Nhập môn hiện đại Xác suất & Thống kê - Nguyễn Tiến DũngGiáo trình Nhập môn hiện đại Xác suất & Thống kê - Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 1 Xác suất là gì 1.1 Xác suất là gì ? Hầu như mọi người đều biết đến khái niệm xác suất. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ những tính chất cơ bản của nó. Ví dụ như sự phụ thuộc vào thông tin của xác suất (mỗi khi có thêm thông tin mới thì xác suất thay đổi) hay bị bỏ qua. Và có những bài toán tính toán xác suất tưởng chừng như rất ...

  pdf333 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 0