• Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Mục tiêu và công cụ - chính sách điều tiết kinh tế vĩ môBài giảng Kinh tế học - Chương 2: Mục tiêu và công cụ - chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô

  1. Mục tiêu điều tiết kinh tế vĩ mô 2. Công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô 3. Một số khái niệm và mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản 1. MỤC TIÊU ĐIỀU TIẾT KINH TẾ VĨ MÔ MỤC TIÊU Định tính Ổn định Tăng trưởng Định lượng Sản lượng quốc dân cao và không ngừng tăng Công ăn việc làm nhiều và thất nghiệp ít Ổn định giá cả

  pdf19 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ môBài giảng Kinh tế học - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô

  1. Khái niệm, đặc trưng và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học 2. Những vấn đề về tổ chức kinh tế 3. Một số khái niệm và quy luật cơ bản trong kinh tế học 4. Phân tích cung – cầu 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ HỌC 1.1. Khái niệm: “Kinh tế học là môn khoa con người sử dụng như thế nào xuất ra các hàng hóa d...

  pdf23 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị hoạt động kinh doanh quốc tếBài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 6: Quản trị hoạt động kinh doanh quốc tế

  Nội dung chính của bài 6 là xem xét vấn đề tìm kiếm địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế (offshoring), lựa chọn sản xuất hay mua ngoài (outsourcing). Vấn đề quản trị những chức năng kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, cụ thể bao gồm quản trị toàn cầu sản xuất, quản trị marketing và phát triển sản phẩm ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 360 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 4: Chiến lược và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tếBài giảng Kinh doanh quốc tế - Bài 4: Chiến lược và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

  Sau khi học xong bài này, sinh viên cần có được hiểu biết và kỹ năng cơ bản sau đây:  Hiểu được khái niệm chiến lược và các căn cứ lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp.  Nắm được nội dung các chiến lược mà doanh nghiệp kinh doanh quốc tế có thể lựa chọn để cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.  Nắm được bản chất cơ chế ph...

  pdf20 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0

 • Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Hưng YênTác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Hưng Yên

  Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) là một trong những nguồnlực quan trọng góp phần thúc đầy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơcấu lao động ở các nước tiếp nhận. Trong những năm qua FDI vào Hưng Yên đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động đặc biệt trong khía cạnh nâng cao...

  pdf4 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0

 • Phát triển kinh tế phi chính thức trong các làng nghề tại Đồng Bằng Sông HồngPhát triển kinh tế phi chính thức trong các làng nghề tại Đồng Bằng Sông Hồng

  Hiện nay trong các làng nghề ở Việt Nam đặc biệt là tại Đồng bằng Sông Hồng đang tồn tại hai chủ thể đó là kinh tế chính thức và kinh tế phi chính thức. Đối tượng kinh tế phi chính thức đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận thị trường, tiếp cận khoa học công nghệ, quy trình sản xuất công nghiệp. Quá trình sản xuất của họ bị bó hẹp trong chính làn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá mức độ tác động của rủi ro kinh tế đối với dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên: Tiếp cận theo phương pháp anpĐánh giá mức độ tác động của rủi ro kinh tế đối với dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên: Tiếp cận theo phương pháp anp

  Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mạng ANP (Analytical network process) nhằm xác định mức độ tác động của một số rủi ro về mặt kinh tế đến ba mục tiêu chính của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên, bao gồm chi phí, thời gian và chất lượng. Với nhóm rủi ro này, tám biến thành phần được xác định. Kết quả cho thấy, các biến...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0

 • Tổng quan hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu vực Đông Nam ÁTổng quan hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu vực Đông Nam Á

  Khu vực Đông Nam Á là một trong số những khu vực năng động nhất thế giới. Đánh giá triển vọng dài hạn về thành tích kinh tế của các khu vực trên thế giới cho thấy, tổng sản lượng đầu ra của cả khu vực Đông Nam Á đã đạt tỷ lệ tăng trưởng trung bình năm là 5,4% trong vòng khoảng ba thập kỷ. Về tốc độ tăng trưởng GDP, nơi duy nhất có tốc độ tăng t...

  pdf60 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính sách phát triển - Thể chế bao hàmBài giảng Chính sách phát triển - Thể chế bao hàm

  Thể chế bao hàm • Bảo vệ quyền sở hữu • Thượng tôn pháp luật và tư pháp công minh • Thị trường tự do và quyền khởi nghiệp kinh doanh và cạnh tranh với các doanh nghiệp hiện hữu • Các dịch vụ công như đường bộ và qui định cơ bản để ai cũng có thể cạnh tranh • Quyền chọn nghề nghiệp mong muốn và sân chơi bình đẳng để những người tài năng nhất...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0

 • Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Từ lý luận đến thực tiễnPhát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Từ lý luận đến thực tiễn

  Từ những phân tích về tính cấp bách trong phát triển bền vững (PTBV) khu vực Tây Nguyên và hệ thống lý luận trong quan điểm PTBV, cùng với những kết quả nghiên cứu của các Chương trình Tây Nguyên, bài viết đã chỉ ra những vấn đề cần tập trung, lưu ý khi xây dựng mô hình PTBV Tây Nguyên. Đó cũng là việc làm rõ những giá trị cốt lõi, giá trị căn b...

  pdf6 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0