• Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia - Lê Thị NgọcBài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia - Lê Thị Ngọc

  2.1. Chỉ tiêu GDP và GNP 2.1.1. Các khái niệm - Khấu hao - Đầu tư tư nhân - Tiêu dùng và tiết kiệm - Thuế trực thu và thuế gián thu - Chi tiêu của chính phủ - Xuất khẩu – nhập khẩu - Tiền lương, tiền thuê, tiền lãi, tiền lời - Sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng

  ppt47 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội tại Đồng bằng Sông Cửu LongThực trạng nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội tại Đồng bằng Sông Cửu Long

  Bài viết đưa ra cái nhìn tổng quan về thực trạng nguồn vốn phát triển kinh tế- xã hội tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). ĐBSCL được biết đến là khu vực có vị trí thuận lợi nhất của Việt Nam trong giao thương với các quốc gia ASEAN và Tiểu vùng Sông Mê Công1. Tăng cường nguồn lực và thu hút các nguồn vốn hợp pháp trong đầu tư, sản xuất...

  pdf14 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0

 • Dimensions of Stock market liquidity: Empirical evidence of a frontier marketDimensions of Stock market liquidity: Empirical evidence of a frontier market

  The paper presents a discussion of stock market liquidity in a frontier market after the financial crisis. The paper defines dimensions of stock market liquidity and indicates possible liquidity measures which could be applied to analyze liquidity on a stock exchange in Vietnam. The empirical result shows the aggregate liquidity, which captures...

  pdf8 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế - Xã hội - Chương 5: Đánh giá và điều chỉnh chính sáchBài giảng Phân tích chính sách kinh tế - Xã hội - Chương 5: Đánh giá và điều chỉnh chính sách

  5.1.3. Nội dung (tiêu chí) đánh giá +Tính phù hợp của chính sách - Sự phù hợp của mục tiêu chính sách Hoàn cảnh đất nước Hoàn cảnh quốc tế - Sự phù hợp của các công cụ, giải pháp của chính sách Phù hợp với mục tiêu chính sách Phù hợp với điều kiện của đất nước

  pdf18 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế - Xã hội - Chương IV: Phân tích quá trình thực hiện chính sách kinh tế - xã hộiBài giảng Phân tích chính sách kinh tế - Xã hội - Chương IV: Phân tích quá trình thực hiện chính sách kinh tế - xã hội

  2. Vai trò của việc thực hiện chính sách kinh tế - xã hội 1 • Hoạch định chính sách kinh tế xã hội mới chỉ là điều kiện cần; thực hiện chính sách chính là điều kiện đủ để thực hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội. 2 • Góp phần điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện chính sách, làm cho nó ngày càng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống...

  pdf39 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hội - Chương III: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hộiBài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hội - Chương III: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội

  *Khái niệm hoạch định chính sách: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội là một quá trình bao gồm việc nghiên cứu đề xuất các mục tiêu, giải pháp và công cụ nhằm đạt tới mục tiêu, được cơ quan có thẩm quyền thông qua và ban hành dưới hình thức một văn bản quy phạm pháp luật.

  pdf65 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Phân tích chính sách kinh tế - xã hộiBài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

  • Từ sau chiến tranh thế giới thứ Hai, các chính sách ở nhiều nước tbản chủ nghĩa đã trở thành công cụ quan trọng để ổn định nền kinh tế, xoa dịu những mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản. • Từ đó, phân tích chính sách đã dần dần trở thành một lĩnh vực hoạt động quan trọng đối với quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp. * Phân tích c...

  pdf88 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Các chính sách kinh tế - xã hộiBài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Các chính sách kinh tế - xã hội

  I. Bản chất và các chức năng của Nhà nước 1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước Trong xã hội CSNT dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, mọi người bình đẳng, chưa có giai cấp và nhà nước. Khi chế độ tư hữu ra đời, xã hội phân chia thành giai cấp. Để bảo vệ lợi ích của mình, giai cấp thống trị đã lập ra nhà nước. Nhà nước là tổ chức chính tr...

  pdf68 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0

 • Tập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hộiTập bài giảng Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

  Nhà nước ra đời và tồn tại trong một giai đoạn nhất định của lịch sử và mất đi khi cơ sở tồn tại của nó không còn nữa. Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, mọi người bình đẳng, chưa có giai cấp và nhà nước. Khi chế độ tư hữu ra đời, xã hội phân chia thành giai cấp. Vì lợi ích của mình, các giai cấp kh...

  pdf103 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam - Chương 5: Quan điểm và phương hướng hoàn thiện quan hệ phân phối ở Việt NamBài giảng Lợi ích kinh tế và quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam - Chương 5: Quan điểm và phương hướng hoàn thiện quan hệ phân phối ở Việt Nam

  1 • Nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân là mục tiêu quan trọng nhất 2 • Đảm bảo công bằng trong phân phối thu nhập vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển 3 • Phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế là con đường tất yếu để thực hiện lợi ích đất nước và lợi ích của các chủ thể khác 4 • Nhà nước không chỉ phải tạo lập điều kiệ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 20/08/2021 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0