• Bài giảng Quản lý học - Chương 3: Ra quyết định quản lý - Nguyễn Quang HuyBài giảng Quản lý học - Chương 3: Ra quyết định quản lý - Nguyễn Quang Huy

  Quyết định trong quản lý  Khái niệm  Các loại quyết định trong quản lý  Yêu cầu đối với quyết định quản lý  Quá trình ra quyết định quản lý  Quá trình thực hiện quyết định quản lý  Các phương pháp ra quyết định

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 4: Phân tích môi trường quản lý - Nguyễn Quang HuyBài giảng Quản lý học - Chương 4: Phân tích môi trường quản lý - Nguyễn Quang Huy

  Môi trường quản lý (của tổ chức)  Là tổng thể các yếu tố tác động lên hoặc chịu sự tác động của tổ chức mà nhà quản lý chịu trách nhiệm quản lý.  Suy cho cùng, đó chính là các yếu tố mà nhà quản lý phải có được thông tin để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.  Để quản lý một tổ chức, các nhà quản lý phải quan tâm đến cả môi trường...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 4: Phương pháp quản lý - Tạ Thị Bích NgọcBài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 4: Phương pháp quản lý - Tạ Thị Bích Ngọc

  Nội dung bài học 4.1 Khái niệm Phương pháp quản lý 4.1.1 Định nghĩa Phương pháp quản lý 4.1.2 Đặc trưng của Phương pháp quản lý 4.2 Những phương pháp quản lý cơ bản 4.2.1 Nhóm phương pháp quản lý căn cứ vào việc sử dụng quyền lực 4.2.2 Nhóm phương pháp quản lý dựa vào việc sử dụng các công cụ có tính vật chất 4.2.3 Nhóm phương pháp quản lý...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 5: Chức năng lập kế hoạch (Planning) - Nguyễn Quang HuyBài giảng Quản lý học - Chương 5: Chức năng lập kế hoạch (Planning) - Nguyễn Quang Huy

  Lập kế hoạch Lập kế hoạch là quá trình xác định mục tiêu và lựa chọn phương thức để thực hiện các mục tiêu đó. Lập kế hoạch là việc định ra những công việc dự định làm trong thời gian nhất định với cách thức, trình tự và thời hạn tiến hành. Lập kế hoạch liên quan tới việc phân tích các thông tin quá khứ, hiện tại và dự báo tương lai của tổ c...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 5: Lập kế hoạch và ra quyết định - Tạ Thị Bích NgọcBài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 5: Lập kế hoạch và ra quyết định - Tạ Thị Bích Ngọc

  Nội dung bài học 5.1 Lập kế hoạch 5.1.1 Khái niệm lập kế hoạch và kế hoạch 5.1.2 Đặc điểm của kế hoạch 5.1.3 Vai trò của kế hoạch 5.1.4 Phân loại kế hoạch 5.1.5 Nội dung các bước lập kế hoạch 5.1.6 Phương pháp và yêu cầu lập kế hoạch 5.2 Quyết định quản lý 5.2.1 Khái niệm quyết định quản lý 5.2.2 Đặc điểm của quyết định quản lý 5.2.3 Phâ...

  pdf82 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 6: Chức năng tổ chức - Tạ Thị Bích NgọcBài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 6: Chức năng tổ chức - Tạ Thị Bích Ngọc

  Nội dung bài học 6.1 Khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức 6.1.1 Khái niệm 6.1.2. Vai trò của chức năng tổ chức 6.2 Nội dung cơ bản của chức năng tổ chức 6.2.1 Thiết kế mô hình cơ cấu tổ chức 6.2.2 Phân công công việc 6.2.3 Quyền hạn và giao quyền

  pdf85 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 6: Chức năng tổ chức - Nguyễn Quang HuyBài giảng Quản lý học - Chương 6: Chức năng tổ chức - Nguyễn Quang Huy

  Chức năng tổ chức: Là chức năng thứ 2 của quá trình quản lý, đó là nhà quản lý thực hiện việc sắp xếp và phân bổ nguồn lực con người nhằm thực hiện các kế hoạch của tổ chức.  Chức năng tổ chức là việc thực hiện phân công lao động một cách khoa học nhằm tăng NSLĐ, tăng hiệu quả công việc.  Chức năng tổ chức được thực hiện bởi tất cả các nhà q...

  pdf60 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 7: Chức năng lãnh đạo - Tạ Thị Bích NgọcBài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 7: Chức năng lãnh đạo - Tạ Thị Bích Ngọc

  Vận động viên đua xe đạp đi nhanh hơn khi đua với nhau chứ không phải với đồng hồ • Con người cố gắng đánh giá những thành tích của mình bằng cách tự so sánh bản thân với người khác chứ không theo tiêu chuẩn tuyệt đối3 KHQLDC LÃNH ĐẠO và QUẢN LÝ • Theo nghĩa rộng: Lãnh đạo & Quản lý • Theo nghĩa hẹp: Lãnh đạo < Quản lý

  pdf59 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 7: Quản lý sự thay đổi - Nguyễn Quang HuyBài giảng Quản lý học - Chương 7: Quản lý sự thay đổi - Nguyễn Quang Huy

  Một cơ quan quản lý thu thuế của nhà nước triển khai áp dụng phương pháp kê khai thuế điện tử nhằm giảm thiểu chi phí thực hiện kê khai thuế cho các tổ chức và cá nhân.  Một trường đại học đầu ngành quyết định xây dựng hệ thống các giáo trình trọng điểm nhằm khẳng định vị thế hàng đầu của trường trong đào tạo ngành kinh tế và quản lý.  Một ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 8: Chức năng lãnh đạo trong quản lý - Nguyễn Quang HuyBài giảng Quản lý học - Chương 8: Chức năng lãnh đạo trong quản lý - Nguyễn Quang Huy

  Chức năng lãnh đạo trong quản lý: là quá trình truyền cảm hứng, khơi dậy sự nhiệt tình, động lực của con người để họ làm việc một cách tốt nhất nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch.  Chức năng lãnh đạo là 1 trong 4 chức năng quản lý, tất cả các nhà quản lý đều thực hiện chức năng này.  Chức năng lãnh đạo ≠ sự định hướng

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0