• Bài giảng Hóa hữu cơ 1 - Chương 2: Hiđrocacbon no - Nguyễn Văn HiếuBài giảng Hóa hữu cơ 1 - Chương 2: Hiđrocacbon no - Nguyễn Văn Hiếu

  - Là hợp chất hữu cơ tạo bởi từ hai nguyên tố cacbon và hiđro trong phân tư, các hóa trị của cacbon được bảo hòa bởi các liên kết đơn, tất cả các nguyên tử cacbon đều ở trạng thái lai hóa sp3. - Hai loại hiđrocacbon no: Ankan và xycloankan §2-1. ANKAN §2-2. XYCLO ANKAN

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa hữu cơ 1 - Chương 3: Hiđrocacbon không no - Nguyễn Văn HiếuBài giảng Hóa hữu cơ 1 - Chương 3: Hiđrocacbon không no - Nguyễn Văn Hiếu

  Là hợp chất 2 nguyên tố C và H trong phân tử có chứa liên kết đôi hoặc liên kết ba hoặc cả liên kết đôi và liên kết ba. Hiđrocacbon không no mạch hở + Có một liên kết đôi (monoanken hay anken). + Có một liên kết ba (monoankin hay ankin) - Nhiều liên kết đôi hay liên kết ba trong phân tử gọi là polianken hay poliakin. - Không no ở dạng vòng t...

  pdf67 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa hữu cơ 1 - Chương 4: Hiđrocacbon thơm - Nguyễn Văn HiếuBài giảng Hóa hữu cơ 1 - Chương 4: Hiđrocacbon thơm - Nguyễn Văn Hiếu

  4.1.1. Cấu trúc phân tử bezen 4.1.1.1. Công thức Kekule (1885) - Benzen có công thức phân tử C6H6. Công thức tổng quát: CnH2n – 6 (n ≥ 6). Công thức cấu tạo của Kekule 4.1.1.2. Tính chất không bình thường của Benzen a.Tính chất hóa học - Thể hiện tính chất rất không no, khó tham gia phản ứng cộng và oxi hóa, dễ tham gia phản ứng thế b. Đ...

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa hữu cơ 1 - Chương 5: Nguồn gốc hiđrocacbon từ thiên nhiên - Nguyễn Văn HiếuBài giảng Hóa hữu cơ 1 - Chương 5: Nguồn gốc hiđrocacbon từ thiên nhiên - Nguyễn Văn Hiếu

  §5-1. KHI THIÊN NHIÊN VÀ KHÍ DẦU MỎ 5.1-1. Khí thiên nhiên - Có trong các mỏ khí tích tụ trong lớp xốp ở các độ sâu khác nhau, được bao bọc bởi các lớp đất đá và đất sét không thấm. Khi khoan trúng khí tự phun lên nhờ áp suất cao. Ví dụ: Hiên nay chúng ta đang khai thác mỏ khí thiên nhiên ở vùng bờ biển Tiền Hải Thái Bình, một số mỏ khí khá...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Đề cương học phần Hóa đại cương IĐề cương học phần Hóa đại cương I

  1. Số tín chỉ: 3 (2-1-0) 2. Số tiết: Tổng:45; Trong đó: LT: 30 ; BT: 15 ; TH/TN/TQ: 0 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Học phần bắt buộc cho ngành: phục vụ đào tạo cho 12 ngành bậc đại học trong trường ĐHTL, bao gồm: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dự...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Đề cương học phần Hóa đại cương IIĐề cương học phần Hóa đại cương II

  1. Số tín chỉ: 2 (2-0-0) 2. Số tiết: Tổng:30; Trong đó: LT: 23 ; BT: 04 ; TH/TN/TQ:6 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật môi trường - Học phần tự chọn cho ngành: Không

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Đề cương học phần Hóa nướcĐề cương học phần Hóa nước

  1. Số tín chỉ: 2 (2-0-0) 2. Số tiết: Tổng:30; Trong đó: LT: 23 ; BT: 7 ; TH/TN/TQ: 0 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật Môi trường, Kỹ thuật công trình biển, Cấp thoát nước - Học phần tự chọn cho ngành: Thủy văn

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Thí nghiệm Hóa đại cương IĐề cương Thí nghiệm Hóa đại cương I

  1. Số tín chỉ: 1 (0-0-1) 2. Số tiết: Tổng:30 ; Trong đó: LT: 0 ; BT: 0 ; TH: 30 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Học phần bắt buộc cho ngành: phục vụ đào tạo cho 7 ngành bậc đại học trong trường ĐHTL, bao gồm: Quản lý xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Cấp thoát nước, Kỹ thuật công trình biển, Kỹ thuật môi trường, Thuỷ văn, Kỹ thuật trắ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Đề cương Thí nghiệm hóa nướcĐề cương Thí nghiệm hóa nước

  1. Số tín chỉ: 1 (0-0-1) 2. Số tiết: Tổng:30 ; Trong đó: LT: 0 ; BT: 0 ; TH: 30 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật môi trường. - Học phần tự chọn cho ngành:

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • Development of new homogeneous photo-Fenton catalytic systems using oxalic acid and ferric ions in very low concentrationsDevelopment of new homogeneous photo-Fenton catalytic systems using oxalic acid and ferric ions in very low concentrations

  In this work, we proposed to combine oxalic acid and ferric ions in very low concentrations to create new, economic, and effective homogeneous photo-Fenton catalytic systems for the degradation of methylene blue. The effects of ferric concentration, H2C2O4 concentration, pH, and tert-butanol on the catalytic activity were also investigated. Acco...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0