• Bài giảng Toán rời rạc - Bài 15: Kỹ thuật Hàm sinh - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 15: Kỹ thuật Hàm sinh - Trần Vĩnh Đức

  Định nghĩa Ta ký hiệu [xn]G(x) là hệ số của xn trong hàm sinh G(x) = g0 + g1x + g2x2 + ·· · : Có nghĩa rằng [xn]G(x) = gn: 3 / 26Bài tập Tìm hệ số của xn trong hàm sinh (1 − x)c : 4 / 26Lời giải Ta có (1 − x)c = (1 + x + x2 + · · · )c: Hệ số của xn trong hàm sinh trên chính là số nghiệm nguyên không âm của phương trình

  pdf26 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 16: Công thức truy hồi - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 16: Công thức truy hồi - Trần Vĩnh Đức

  Ví dụ Một quần thể vi trùng có số lượng cá thể tăng gấp đôi sau mỗi giờ. Nếu thoạt đầu có 5 cá thể hỏi sau 5 giờ số lượng của chúng là bao nhiêu? Ví dụ Xét một cầu thang với n bậc thang. Có bao nhiêu cách để đi lên cầu thang nếu chúng ta có thể leo lên 1 bậc hoặc 2 bậc trong mỗi bước? Ví dụ Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài n không chứa hai...

  pdf45 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 21: Luồng trên mạng - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 21: Luồng trên mạng - Trần Vĩnh Đức

  Mô hình bài bài toán Đồ thị có hướng biểu diễn mạng đường ống, dầu có thể được chuyển qua đường ống này ▶ Mục tiêu là chuyển dầu từ s đến t, nhiều nhất có thể. Mạng Định nghĩa Một mạng được định nghĩa là bộ G = (V; E; s; t; c), ở đây ▶ (V; E) là một đồ thị có hướng; ▶ s; t 2 V, gọi là đỉnh nguồn và đỉnh đích; và ▶ c là một hàm gắn trên mỗi...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 22: Bài tập Luồng trên mạng - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 22: Bài tập Luồng trên mạng - Trần Vĩnh Đức

  Tìm tập đỉnh phủ tối tiểu của đồ thị hai phần Tập đỉnh phủ là một tập đỉnh C ⊆ V sao cho mọi cạnh của đồ thị đều có ít nhất một đầu mút trong C. Phủ bàn cờ ▶ Cho bàn cờ n × n đã bị xóa đi một số ô. ▶ Tìm thuật toán để xác định xem liệu có thể phủ kín bàn cờ này bằng các quân dominos biết rằng mỗi quân domino chỉ phủ đúng hai ô trên bàn cờ.

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu biến tính than hoạt tính chế tạo từ các phế phẩm nông nghiệp làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni trong nướcNghiên cứu biến tính than hoạt tính chế tạo từ các phế phẩm nông nghiệp làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni trong nước

  Sản xuất than hoạt tính từ phế phẩm nông nghiệp (vỏ lạc, thân cây sắn) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giải quyết các vấn đề môi trường do phế thải nông nghiệp gây ra. Bài báo này trình bày về nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ lạc và thân cây sắn quy mô phòng thí nghiệm trong điều kiện tối ưu tìm được là: Hóa chất biến ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Lựa chọn thời lượng mưa thiết kế để mô phỏng kiểm tra hệ thống thoát nước mưa đô thịLựa chọn thời lượng mưa thiết kế để mô phỏng kiểm tra hệ thống thoát nước mưa đô thị

  Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu lựa chọn thời lượng mưa thiết kế để mô phỏng kiểm tra hệ thống thoát nước mưa đô thị. Nghiên cứu xem xét bẩy mô hình mưa thiết kế dạng khối xen kẽ của Chow với thời lượng mưa là 0,5h, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h và 24 giờ được xác định từ tài liệu mưa tự ghi tại trạm Láng, Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Các hiện tượng trong tự nhiên hay xã hội xảy ra một cách ngẫu nhiên (không biết trước kết quả) hoặc tất định (biết trước kết quả sẽ xảy ra). Chẳng hạn một vật nặng được thả từ trên cao chắc chắn sẽ rơi xuống đất, trong điều kiện bình thường nước sôi ở 100∘ C. . .Đó là những hiện tượng diễn ra có tính quy luật, tất nhiên. Trái lại, khi tung đồng ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất - Nguyễn Thị Thu Thủy

  2.1 Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên 2.1.1 Định nghĩa biến ngẫu nhiên Khái niệm biến ngẫu nhiên rất thông dụng trong giải tích. Vì vậy ta tìm cách đưa vào khái niệm biến ngẫu nhiên như một đại lượng phụ thuộc vào kết cục của một phép thử ngẫu nhiên nào đó. Ví dụ 2.1. Gieo một con xúc sắc. Nếu ta gọi biến ngẫu nhiên là "số chấm xuất hiện...

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 3: Biến ngẫu nhiên nhiều chiều - Nguyễn Thị Thu Thủy

  3.1 Khái niệm và phân loại biến ngẫu nhiên nhiều chiều 3.1.1 Khái niệm Một biến ngẫu nhiên n chiều (véc-tơ ngẫu nhiên n chiều) là một bộ có thứ tự (X1, X2, . . . , Xn) với các thành phần X1, X2, . . . , Xn là n biến ngẫu nhiên xác định trong cùng một phép thử. Ký hiệu biến ngẫu nhiên hai chiều là (X, Y), trong đó X là biến ngẫu nhiên thành phần...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Thống kê. Ước lượng tham số - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 4: Thống kê. Ước lượng tham số - Nguyễn Thị Thu Thủy

  4.1 Lý thuyết mẫu Thống kê toán là bộ môn toán học nghiên cứu quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên có tính chất số lớn trên cơ sở thu thập và xử lý số liệu thống kê các kết quả quan sát về những hiện tượng ngẫu nhiên này. Nếu ta thu thập được các số liệu liên quan đến tất cả đối tượng cần nghiên cứu thì ta có thể biết được đối tượng này (phươ...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0