• Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Thị Thu ThủyBài giảng Xác suất thống kê - Chương 5: Kiểm định giả thuyết thống kê - Nguyễn Thị Thu Thủy

  Một dạng khác của quy nạp thống kê là kiểm định giả thuyết thống kê. Đây là một phương pháp quan trọng cho phép giải quyết nhiều bài toán trong thực tế. Nội dung của kiểm định giả thuyết thống kê là dựa vào mẫu cụ thể và các quy tắc hay thủ tục quyết định dẫn đến bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết của tổng thể. 5.1 Các khái niệm Thông thường ta n...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Quy nạp - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 3: Quy nạp - Trần Vĩnh Đức

  Nguyên lý quy nạp Xét vị từ P(n) trên N. Nếu ▶ P(0) đúng, và ▶ với mọi n 2 N; (P(n) ) P(n + 1)) cũng đúng, thì P(n) đúng với mọi n 2 N. Chứng minh. ▶ Bước cơ sở: P(0) đúng. ▶ Bước quy nạp: Ta sẽ chứng minh: với mọi n ≥ 0, mệnh đề P(n) ) P(n + 1) đúng. Thật vậy, giả sử P(n) đúng, với n là một số nguyên bất kỳ.

  pdf37 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 4: Đồ thị - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 4: Đồ thị - Trần Vĩnh Đức

  Định nghĩa Một đồ thị G là một cặp có thứ tự G = (V; E), ở đây V là một tập, còn E là tập với các phần tử là các tập con hai phần tử của V. Các phần tử của V được gọi là các đỉnh, còn các phần tử của E gọi là các cạnh của G. Ví dụ Xét đồ thị G = (V; E) trong đó V = fa; b; c; d; zg E = ffa; bg; fa; dg; fb; zg; fc; dg; fd; zgg:

  pdf57 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 9: Đồ thị phẳng - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 9: Đồ thị phẳng - Trần Vĩnh Đức

  Định nghĩa Một đồ thị được gọi là phẳng nếu ta có thể vẽ nó trên mặt phẳng mà không có cạnh nào cắt nhau. Hình vẽ như thế gọi là một biểu diễn phẳng của đồ thị. Euler chứng minh rằng mọi biểu diễn phẳng của một đồ thị đều chia mặt phẳng thành cùng số miền như nhau. Định lý (Công thức Euler) Cho G là một đồ thị phẳng liên thông với e cạnh và ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 17: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.4) - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 17: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.4) - Trần Vĩnh Đức

  Dùng ma trận kề có hiệu quả? ▶ Có thể kiểm tra có cạnh nối giữa cặp đỉnh bất kỳ chỉ cần một lần truy cập bộ nhớ. ▶ Tuy nhiên, không gian lưu trữ là O(n2) 5 / 57Biểu diễn đồ thị dùng danh sách kề ▶ Dùng một mảng Adj gồm jVj danh sách. ▶ Với mỗi đỉnh u 2 V, phần tử Adj[u] lưu trữ danh sách các hàng xóm của u. Có nghĩa rằng: Adj[u] = fv 2 V j ...

  pdf57 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 17: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.5) - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 17: Tìm kiếm trên đồ thị (Version 0.5) - Trần Vĩnh Đức

  Đồ thị Một đồ thị xác định bởi một tập đỉnh (còn gọi là nút) V và bởi các cạnh E giữa các cặp đỉnh được chọn. ▶ Đồ thị có thể vô hướng: cạnh e = fu; vg ▶ hoặc có hướng e = (u; v).

  pdf58 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng mô hình MIKE21 mô phỏng và đánh giá sự thay đổi các đặc trưng thủy động lực và địa hình đáy biển của hệ thống kè biển chữ t khi chịu tác động của bãoỨng dụng mô hình MIKE21 mô phỏng và đánh giá sự thay đổi các đặc trưng thủy động lực và địa hình đáy biển của hệ thống kè biển chữ t khi chịu tác động của bão

  Nam Định hàng năm chịu tác động thường xuyên của các thiên tai như bão, nước dâng và hậu quả là bờ biển Nam Định bị xói lở nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê biển, hệ thống các mỏ hàn đã được xây dựng ở các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng và đã chứng minh hiệu quả gây bồi bãi biển, giảm xói do làm thay đổi các đặc trưng sóng...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 18: Đường đi trên đồ thị (Version 0.2) - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 18: Đường đi trên đồ thị (Version 0.2) - Trần Vĩnh Đức

  Tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search) Chia đồ thị thành các mức: ▶ S là mức có khoảng cách 0. ▶ Các đỉnh có khoảng cách tới S bằng 1. ▶ Các đỉnh có khoảng cách tới S bằng 2 Ý tưởng thuật toán: Khi mức d đã được xác định, mức d + 1 có thể thăm bằng cách duyệt qua các hàng xóm của mức d

  pdf52 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu khả năng khí thực trên đập tràn cao, áp dụng cho đập tràn thủy điện Xekaman 1Nghiên cứu khả năng khí thực trên đập tràn cao, áp dụng cho đập tràn thủy điện Xekaman 1

  Với các đập tràn cao, lưu lượng tháo lớn, khí thực có thể gây hư hỏng mặt tràn, dẫn đến sự cố công trình. Trong bài này giới thiệu các kết quả nghiên cứu tổng quát về khả năng khí hóa và khí thực trên mặt của đập tràn cao. Các kết quả nghiên cứu dùng để tham khảo sơ bộ chọn loại vật liệu, sau đó tính toán cụ thể để kiểm tra khả năng khí thực và ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhuyen291 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Bài 19: Thuật toán tham lam - Trần Vĩnh ĐứcBài giảng Toán rời rạc - Bài 19: Thuật toán tham lam - Trần Vĩnh Đức

  Bạn cần xây dựng mạng máy tính bằng cách kết nối từng cặp máy. Cần chọn một số kết nối để mạng liên thông; nhưng không phải tất cả các cặp: Mỗi kết nối tốn một chi phí (tiền bảo trì) Mạng với chi phí nhỏ nhất là gì?

  pdf64 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0