• Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biếnPhép biện chứng về mối liên hệ phổ biến

  Trong xu thế toàn cầu hoá quốc tế hoá hiện nay, các quốc gia trên thế giới ở mức độ này hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nước nào đóng cửa với thế giới là đi ngược lại xu thế của thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế tuy có phải trả giá nhất định song đó là...

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1852 | Lượt tải: 0

 • Tri thức và nền kinh tế tri thứcTri thức và nền kinh tế tri thức

  Loài người đã trải qua hai nền văn minh và ngày nay, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của nền văn minh thứ ba -văn minh trí tuệ. Trong nền văn minh này, bộ phận quan trọng nhất là nền kinh tế tri thức - có thể nói là hết sức cơ bản của thời đại thông tin.Đặc biệt là trong thập niên 90 các thành tựu về công nghệ thông tin như: công nghệ Web, Inte...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 5

 • Sinh viên và thất nghiệpSinh viên và thất nghiệp

  Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những mặt đượ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1707 | Lượt tải: 5

 • Những tư tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước taNhững tư tưởng cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta

  F. Enghen đã khẳng định: “Không có cơ sở văn minh Hi Lạp và đế quốc La Mã thì tuyệt nhiên không có Châu Âu hiện đại”. Vậy học tập Enghen chúng ta có thể đặt vấn đề: “Nếu không có văn minh cổ đại Trung Quốc thì không có nước Việt Nam ngày nay”. Nói đến nền văn minh cổ đại Trung Quốc thì quả là rộng lớn. Biết bao nhiêu hệ tư tưởng xuất hiện và tồ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2794 | Lượt tải: 1

 • Tín dụng - cơ sở lí luận và thực tiễn ở Việt NamTín dụng - cơ sở lí luận và thực tiễn ở Việt Nam

  Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, muốn vậy cần có nền kinh tế tăng trưởng và phát triển cao. Trong đó nhu cầu về vốn là hết sức cần thiết, được coi là yếu tố hàng đầu, là tiền đề phát triển kinh tế.Đại hội đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII của đảng đã đề ra: “để công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 1

 • Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt NamVấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

  Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta được bắt đầu từ cuối năm 1960. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III( 9- 1960) của Đảng lao động Việt Nam đã quyết nghị “ Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng”. Sự nghiệp đó đến nay vẫn cò...

  doc36 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1768 | Lượt tải: 3

 • Vấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nayVấn đề triết học về con người và con người trong quá trình đổi mới hiện nay

  Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt hơn để có thể đáp ứng những yêu cầu của sự biến đổi khoa học công nghệ hết sức nhanh chóng. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, ...

  doc19 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2829 | Lượt tải: 1

 • Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoáQuan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá

  Kinh tế là ngành không thể thiếu được của mọi quốc gia trên thế giới. Chính vì thế, nó chiếm một vai trò quan trọng trong hệ thống nhà nước của mỗi quốc gia. Không chỉ có vậy, lĩnh vực kinh tế còn ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội như: chính trị, văn hoá, môi trường. Do có vai trò quan trọng như vậy nên mỗi một thay đổi dù lớn hay nhỏ của n...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3641 | Lượt tải: 3

 • Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trườngCơ sở lý luận về chuyển đổi nền kinh tế thị trường

  Xã hội loài người đã tồn tại, phát triển và trải qua các hình thái kinh tế và luôn gắn liền với hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất. Hay sản xuất ra của cải vật chất là nền tảng của đời sống xã hội. Nếu ngừng lao động sản xuất ra của cải vật chất thì sự sống trên toàn cầu bị huỷ diệt.Bên cạnh đó sản xuất vật chất còn là nền tảng hình th...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2696 | Lượt tải: 4

 • Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuấtLực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quy luật sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

  Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật hết sức phổ biến trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự mâu thuẫn hay phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất đều có ảnh hưởng rất lớn tơí nền kinh tế. Sự tổng hoà mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản x...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 2