• Con người và các mối quan hệCon người và các mối quan hệ

  Việt Nam tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ một nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, ruộng đất canh tác bình quân đầu người thấp,tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng phong phú, song trữ lượng không lớn như nhiều nước khác, cơ sở vật chất - kỹ thuật còn nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngà...

  doc14 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2033 | Lượt tải: 1

 • Một số vấn để về thực tiễn và lý luận trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt NamMột số vấn để về thực tiễn và lý luận trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam

  Hiện nay trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy đua phát triển kinh tế rất sôi động, các nước nhanh chóng thực hiện các chính sách kinh tế nhằm đưa kinh tế phát triển trong đó con người là vị trí trung tâm. Muốn vậy các nước không còn con đường nào khác là phải thực hiện công nghiệp hoá - hiện đaịi hoá. Do vậy vấn đề công nghiệp hoá là vấn đề chung m...

  doc17 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1821 | Lượt tải: 5

 • Giai cấp công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của Chủ nghĩa xã hộiGiai cấp công nhân và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của Chủ nghĩa xã hội

  Trong thời đại xã hội nào, những ng¬ười lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những ng¬ười công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những ng¬ười giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư¬ và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu...

  doc31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 4581 | Lượt tải: 2

 • Phân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước MácPhân tích những thành tựu và hạn chế của phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật trước Mác

  Lịch sử Triết học là một phần học trong chương trình môn Triết học Mác - Lênin ở các trường Đại học và Cao đẳng giúp người học nắm được quá trình hình thành phân tích những khái niệm, phạm trù, nguyên lý, qui luật của tư duy triết học nhân loại, đồng thời nhận thấy rõ sự ra đời của phát triển của triết học Mác - Lênin là một tất yếu hợp qui luật ch...

  doc19 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3129 | Lượt tải: 1

 • kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩakinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

  Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là một quá trình về sự nhận thức đúng hơn cá...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2810 | Lượt tải: 5

 • Phật giáo, quá trình hình thành và phát triểnPhật giáo, quá trình hình thành và phát triển

  Qua những vấn đề cơ bản trong Phật học, ta thấy Đạo Phật là một hệ thống tư tưởng thống nhất quy tụ về Nhất Thừa Phật pháp. Tất cả giáo lý Phật là nền tảng cho việc xây dựng con người vị tha và coi cuộc sống vị tha là lý tưởng cao quý nhất của đời mình, tiến tới con người vị tha và coi cuộc sống vị tha là lý tưởng cao quý nhất của đời mình, tiến tớ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 1

 • Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VNPhật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN

  Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp. Đạo phật được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau công nguyên và đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của ...

  doc32 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1947 | Lượt tải: 2

 • Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết họcLịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

  Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp n...

  doc17 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 3254 | Lượt tải: 5

 • Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quảMối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

  Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã ...

  doc10 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2534 | Lượt tải: 1

 • Phân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đóPhân tích thực chất của cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học do Mác - Ăngghen thực hiện – ý nghĩa của vấn đề đó

  Triết học ra đời và phát triển cho đến nay đã có lịch sử gần 3000 năm. Sự phát triển những tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và gắn với nó là cuộc đấu tranh giữa các phương pháp nhận thức hiện thực – phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình - tuy là c...

  doc17 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2434 | Lượt tải: 2