• Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà NộiKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội

  Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Chương II: Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Pin Hà Nội. Chương III: Mốt số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và...

  doc95 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 3

 • Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựngKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng

  Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương II: Thực trạng công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng. Chương III: Nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá...

  doc94 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 3235 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải PhòngHoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng

  Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG. Phân III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG.

  doc68 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2396 | Lượt tải: 1

 • Cty vận tải ôtô số 3Cty vận tải ôtô số 3

  PHẦN I VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY Ô TÔ VẬN TẢI SỐ 3 PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY Ô TÔ VẬN TẢI SỐ 3

  doc104 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 2

 • Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACOTổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

  CHƯƠNG II THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

  doc34 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương MaiTổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai

  Phần I: Đặc điểm tình hình chung tại đơn vị thực tập. Phần II: Báo cáo thực tập tốt nghiệp môn kế toán doanh nghiệp Chuyên đề: Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ Phần III: Báo cáo thực tập môn phân tích hoạt động tài chính

  doc71 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2128 | Lượt tải: 4

 • KT bán hàng tại cty Máy tính VN 1KT bán hàng tại cty Máy tính VN 1

  Phần 1 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Phần 2 : NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY Phần 3 : KẾT LUẬN

  doc45 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 2

 • Kế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ GiaKế Toán Thành Phẩm Tiêu Thụ và Xác Định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần Tứ Gia

  Phần I: Lý luận chung về hoạt động tiêu thụ hàng hoá và kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại các Doanh Nghiệp Cổ Phần trong điều kiện hiện nay Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công Ty Cổ Phần Tứ Gia Phần III: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công Ty Cổ Phần Tứ Gia.

  doc95 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2768 | Lượt tải: 2

 • Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất.” ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng HưngHạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất.” ở Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng

  Phần I : Giới thiệu về Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng. Phần II : Lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất. Phần III: Tổ chức hạch toán công tác kế toán nguyên liệu, công cụ dụng cụ tại Công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng. Phần IV: Những đánh giá và kết luận ch...

  doc81 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 4431 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng ĐìnhHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình

  Chương I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp. Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượ...

  doc104 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1676 | Lượt tải: 1