• PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾPHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI HỆ PHỔ BIẾN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ

  Chương I: Hội nhập kinh tế một xu hướng tất yếu của nước ta trên con đường tiến lên CNXH Chương II : Phép biện chứng duy vật là khoa học về mối liên hệ phổ biến Chương III: Toàn cầu hoá Chương IV: Xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ vững mạnh

  doc30 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2538 | Lượt tải: 1

 • Phật giáoPhật giáo

  CHƯƠNG I PHẬT GIÁO, MỘT HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO VÀ TRIẾT HỌC CỦA DÂN TỘC. CHƯƠNG II PHẬT GIÁO LÀ MỘT NHU CẦU TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ CHƯƠNG III PHẬT GIÁO TRONG THẾ GIỚI QUAN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM CHƯƠNG IV GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA PHẬT GIÁO TRONG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY CỦA NGƯỜI VIỆT NAM.

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1702 | Lượt tải: 2

 • Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển kinh tếPhép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển kinh tế

  Trong xu thế toàn cầu hoá quốc tế hoá hiện nay, các quốc gia trên thế giới ở mức độ này hay mức độ khác đều tuỳ thuộc lẫn nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Vì thế nước nào đóng cửa với thế giới là đi ngược lại xu thế của thời đại và khó tránh khỏi bị rơi vào lạc hậu, trái lại mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế tuy có phải trả giá nhất định song đó là...

  doc35 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1843 | Lượt tải: 2

 • Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt NamMâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Trong hoạt động kinh tế, mặt trận cũng mang tính phổ biến, chẳng hạn như cung - cầu, tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xi nghiệp, từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá . Mâu thuẫn tồn tại khi sự vật xuất hiện đến...

  doc25 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1744 | Lượt tải: 3

 • Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lậpQuy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập

  Đại hội Đảng VI đã mở ra một trang mới cho lịch sử kinh tế Việt Nam. Bước ngoặt này có ý nghĩa trọng đại: Biến nền kinh tế Việt Nam từ kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp, thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bước ngoặt này đánh dấu sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế xã hội Việt Nam. Sự phát triển này phải ch...

  doc15 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2838 | Lượt tải: 1

 • Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nayQuan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay

  Bước vào thiên niên kỷ mới, loài người đã và đang có những bước tiến quan trọng trong công cuộc trinh phục thế giới. Những thành tựu trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nói riêng và trong mọi mặt của đời sống xã hội nói chung đã nâng dần loài người lên một tầm cao mới. Trong sự chuyển biến mạnh mẽ đó, Việt Nam chúng ta cũng không ngừng biến đổi vận ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 1

 • Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nayQuan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay

  Nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trước đây. Trước những năm 1986, do nhận thức và vận dụng sai lầm lý luận của chủ nghĩa Mác –Lên...

  doc16 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 4973 | Lượt tải: 2

 • Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tếPhép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

  Trong quá trình vận động và phát triển của sự vật luôn luôn xẩy ra mâu thuẫn, đó là mâu thuẫn giữa các yếu tố trong bản thân sự vật hay mâu thuẫn giữa các sự vật với nhau. Triết học Mác-Lênin đã chỉ ra, mâu thuẫn là một tất yếu khách quan, mang tính phổ biến và có đa dạng các loại mâu thuẫn. Xác định đúng từng loại mâu thuẫn sẽ cho phép con người t...

  doc11 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2431 | Lượt tải: 4

 • Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nayCông nghiệp hoá - Hiện đại hoá và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay

  Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ tri thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành tựu to lớn cho nhiều nước biết vận dụng vào hàng sản xuất, đưa họ trở thành nhiều cường quốc phát triển trên thế giới hiện nay. Việt Nam đang ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế vẫn ở trong ...

  doc31 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 2490 | Lượt tải: 2

 • Phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước taPhân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức vận dụng vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nhưng chỉ có quan điểm triết học Mác - Lênin là đúng và đầy đủ đó là: vật chất là cái có trước,...

  doc13 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 27/11/2012 | Lượt xem: 4308 | Lượt tải: 5