• Vấn đề tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuấtVấn đề tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

  Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Thực trạng về nguyên vật liệu tại công ty Thủ Đô 1. Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty Thủ đô 1.

  doc30 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2259 | Lượt tải: 3

 • TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆNTỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN

  Chương 1: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vật liệu tại Công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí - Xí nghiệp sản xuất thiết bị điện . Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất thiết bị điện.

  doc127 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1338 | Lượt tải: 3

 • Hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Thiết bị Bưu điệnHoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện

  Phần I : Những lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phần II : Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Thiết Bị Bưu Điện. Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện...

  doc90 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1319 | Lượt tải: 4

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Thạch BànHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Thạch Bàn

  Phần I: Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Phần II: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch ốp lát Granit tại Công ty Thạch Bàn. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch ốp lát Granit tại...

  doc86 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1418 | Lượt tải: 4

 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây dựng phát triển Hạ tầng Tân ThànhHoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây dựng phát triển Hạ tầng Tân Thành

  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN THÀNH CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN THÀNH

  doc20 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 6695 | Lượt tải: 1

 • Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty sứ Thanh Trì VIGLACERAHạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty sứ Thanh Trì VIGLACERA

  Chương I : Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Chương II : Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty sứ Thanh Trì - VGLACERA Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toántập hợp chi phí và tính giá thành ở công ty sứ thanh trì - viglacer...

  doc75 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1418 | Lượt tải: 1

 • Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206

  Phần I: Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Phần II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp.

  doc88 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 4

 • Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng công ty Sông ĐàHoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng công ty Sông Đà

  CHƯƠNG I: Lý luận chung về hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp(XL), xây dựng cơ bản(XDCB) CHƯƠNG II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất(CPSX) và tính giá thành sản phẩm xây lắp(GTSPXL) tại công ty Sông Đà 11. CHƯƠNG III: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán CFS...

  doc30 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 1

 • Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1

  Phần I: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Sông Đà 1. Phần II: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sông Đà 1.

  doc61 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 2443 | Lượt tải: 2

 • Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuânTổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân

  Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả . Chương 2 : Tình hình tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty rượu Đồng xuân. Chương 3 : Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả

  doc69 trang | Chia sẻ: lazy | Ngày: 21/11/2012 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 1