• Một số mô hình dạng vi phân, sai phân trong kinh tếMột số mô hình dạng vi phân, sai phân trong kinh tế

    Hệ thống kinh tế là một hệ thống phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố. Thông thường để giải quyết một số các vấn đề kinh tế ta phải mô hình hóa bằng mô hình toán học. Để xây dựng mô hình toán cần thiết phải đưa vào các giả thiết nhằm đơn giản hóa mô hình. Đây là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp, không có một mô hình nào có thể mô tả đầy ...

    pdf69 trang | Chia sẻ: ngatran | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1854 | Lượt tải: 1