• Bài giảng Đánh giá thành tíchBài giảng Đánh giá thành tích

  Ai là người đánh giá ? • Nhà QT hoặc người giám sát ĐGNS được tiến hành bởi cán bộ quản lý trực tiếp và được xem xét lại bởi cán bộ quản lý ở một bậc cao hơn. • Tự đáng giá thành tích Nhân viên tự đánh giá, thường là điền vào mẫu đánh giá có sẵn. Thường là tự đánh giá được tiến hành nhằm chuẩn bị cho phỏng vấn đánh giá. • Nhân viên đánh giá cá...

  pdf32 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Đãi ngộ nhân sự - Lê QuânBài giảng Đãi ngộ nhân sự - Lê Quân

  Đãi ngộ nhân sự ? Đãi ngộ là sự nhìn nhận và thừa nhận của DN về các nỗ lực của nhân viên. ? Đãi ngộ là quá trình bù đắp các hao phí lao động của ng-ời lao động cả về vật chất lẫn tinh thần. ? Đãi ngộ là nền tảng đảm bảo sự ổn định của tổ chức.

  pdf39 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Công cụ phân tích động lực làm việcBài giảng Công cụ phân tích động lực làm việc

  Có thể tạo động lực cho nhân viên? DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ QUẢN LÝ CHỈ CÓ THỂ TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT HUY ĐỘNG LỰC NỘI TẠI CỦA NHÂN VIÊN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN THỰC CHẤT LÀ: KẾT NỐI ĐỘNG LỰC NỘI TẠI CỦA HỌ VỚI CÔNG ViỆC VÀ GIÚP HỌ CỦNG CỐ ĐỘNG LỰC ĐÓ

  pdf22 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 577 | Lượt tải: 5

 • The Management and Leadership Skills of School AdministratorsThe Management and Leadership Skills of School Administrators

  This article presents a study of management and leadership skills of current education administartors (principals, vice principals) of schools in Vietnam. Based on the insights from the theory on management and leadership skills, the performance of these skills by a group of school principals and vice principals was explored. The research resul...

  pdf11 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0

 • Chia sẻ thuật ngữ trong tuyển dụng IT cho HR - Lại Đức ChungChia sẻ thuật ngữ trong tuyển dụng IT cho HR - Lại Đức Chung

  Nội dung Giới thiệu tổng quan về tuyên dụng ngành CNTT • Phân loại theo công nghệ và vị trí tuyển dụng • Phân loại theo ứng dụng • Kiến trúc và mô hình ứng dụng • Một số thuật ngữ khác

  pdf35 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 331 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng phần Kỹ năng ra quyết địnhBài giảng phần Kỹ năng ra quyết định

  1. Khái niệm Ra quyết định liên quan đến giải quyết vấn đề và giải quyết vấn đề cần phải ra quyết định. Vì vậy không cần thiết phải tách hai từ này ra. Chúng ta sẽ đồng thời xem xét việc giải quyết vấn đề và việc ra quyết định. Nhà quản trị luôn luôn ra quyết định, và ra quyết định là một trong những kỹ năng chủ yếu của nhà quản trị. Bạn luôn luô...

  ppt60 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Kỹ năng giao việc/uỷ quyềnBài giảng Kỹ năng giao việc/uỷ quyền

  Các hình thức giao việc. Phân loại công việc giao theo nhân viên: theo mức chuyên môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất. Phân biệt giao việc và uỷ quyền. Quy trình giao việc. Giao việc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì? Theo dõi giao việc. Đánh giá giao việc.

  ppt35 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng phần Kỹ năng động viên nhân viênBài giảng phần Kỹ năng động viên nhân viên

  1. Tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc ? Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh rảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu...

  ppt35 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 2

 • Kỹ năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tại TP.HCMKỹ năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tại TP.HCM

  Kỹ năng lãnh đạo chính là khả năng thực hiện các công việc, biến kiến thức thành hành động của nhà lãnh đạo, thể hiện sự thành thạo của người lãnh đạo khi vận dụng kiến thức vào trong thực tế thực hiện chức năng lãnh đạo nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra, do đó kỹ năng lãnh đạo có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các doa...

  pdf14 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0

 • Các khái niệm lãnh đạo và quản lýCác khái niệm lãnh đạo và quản lý

  Lãnh đạo và quản lý đều là hoạt động mà ở đó chủ thể hoạt động phải thông qua người khác để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, lãnh đạo và quản lý là hai hoạt động khác nhau. Trên thực tế, một người có thể chỉ là nhà quản lý, hoặc chỉ là nhà lãnh đạo, hoặc vừa là nhà quản lý vừa là nhà lãnh đạo. Khi lãnh đạo hoặc quản lý, thì nhà lãnh đạo hoặc nhà qu...

  pdf5 trang | Chia sẻ: hadohap | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0