• Giáo trình mô đun Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch - Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn (Phần 2)Giáo trình mô đun Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch - Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn (Phần 2)

  BÀI 4 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP Mã bài: NHKS 09-04 Giới thiệu: Giao tiếp là nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn chặt với hoạt động của con người. Thông qua hoạt động giao tiếp, con người có thể hoàn thiện và phát triển bản thân, từ đó phát triển xã hội Bài học này giới thiệu đến người học những vấn đề cơ bản về hoạt độn...

  pdf76 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình mô đun Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch - Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn (Phần 1)Giáo trình mô đun Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch - Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn (Phần 1)

  BÀI 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÂM LÝ HỌC Mã bài NHKS 09-01 Giới thiệu: Trong tất cả các hoạt động của con người, thường xuyên xuất hiện các hiện tượng tâm lı́, tinh thần. Nhận thức được những hiện tượng tâm lý của bản thân cũng như của đối tượng tham gia giao tiếp giúp con người làm chủ được bản thân, giúp con người hoạt động,̣ giao tiếp v...

  pdf91 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kỹ năng mềmGiáo trình Kỹ năng mềm

  Bài 1. Khái miệm chung về giáo dục KNS Mã bài: KTDN 12. 01 Mục tiêu - Trình bày được khái niệm KNSm tầm quan trọng của giáo dục KNS cho SV - Phận biệt kỹ năng sống và kỹ năng khác - Thấy rõ tầm quan trọng của KNS đối với bản thân và người khác Nội dung 1.Khái niệm KNS Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO cho rằng KNS là kỹ năng mang tính tâm lý v...

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình mô đun Kỹ năng giao tiếp - Nghề: Công tác xã hộiGiáo trình mô đun Kỹ năng giao tiếp - Nghề: Công tác xã hội

  BÀI 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO TIẾP Mã bài: MĐ 10_B01 Mục tiêu: - Kiến thức: + Trình bày được khái niệm, mục đích, chức năng của giao tiếp, xác định được vai trò, nguyên tắc của giao tiếp; + Phân biệt được các phong cách trong giao tiếp. - Kỹ năng: Vận dụng linh hoạt các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công tác xã hội. - Năng lực tự chủ và tr...

  docx60 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp trong Y khoaBài giảng Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp trong Y khoa

  1. Trình bày được khái niệm giao tiếp. 2. Trình bày được tầm quan trọng của giao tiếp trong công tác chăm sóc sức khoẻ. 3. Kể được 4 yêu cầu cần thiết để giao tiếp. 4. Thực hành được các yêu cầu kỹ năng giao tiếp. KHÁI NIỆM GIAO TIẾP - Là sự trao đổi thông tin giữa người với người bằng một hệ thống thông tin chung như lời nói, cử chỉ, điệu ...

  ppt37 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Phần 2) - Nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựngGiáo trình Kỹ năng giao tiếp (Phần 2) - Nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng

  (Bản scan) Bài 3. Các phong cách giao tiếp 3.1. Khái niệm phong cách giao tiếp 3.1.1. Khái niệm Phong cách là hệ thống những phương pháp, thủ thuật, kiểu nhận thức, phản ứng, hành động tương đối ổn định của cá nhân trong hoạt động. Chúng quy định sự khác biệt cá nhân, giúp cá nhân thích ứng với môi trường sống để tồn tại và phát triển ( ví dụ: ...

  pdf43 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Phần 1) - Nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựngGiáo trình Kỹ năng giao tiếp (Phần 1) - Nghề: Sửa chữa máy thi công xây dựng

  (Bản scan) Bài 1. Khái quát chung về giao tiếp 1.1 Khái niệm giao tiếp 11 Định nghĩa giao tiếp Giao tiếp xã hội là một hiện t- Ứng xã hội, là một mặt của sự tồn tại của cuộc sống xã hội và là cơ sở, nển tảng để các hoạt động xã hội, các mối quan hệ của con người diễn ra trên đó, Giao tiếp là một dạng thức cơ bản của hành vi con fig- vi.Giao tiếp có...

  pdf65 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đề cương hướng dẫn tự học môn Kỹ năng giao tiếpĐề cương hướng dẫn tự học môn Kỹ năng giao tiếp

  (Bản scan) I. MỤC TIÊU MÔN HỌC 1. Về kiến thức - Phát biểu được khái niệm giao tiếp, hình thức giao tiếp, khái niệm kỹ năng giao tiếp và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giao tiếp; - Phát biểu được các kỹ năng giao tiếp, các phương pháp giao tiếp thông dụng: - Nêu được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc;...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề (Phần 2) - Nguyễn Võ Huệ AnhBài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề (Phần 2) - Nguyễn Võ Huệ Anh

  CHƯƠNG 3: KỸ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH 1. Kỹ năng ra quyết định 1.1. Khái niệm Ra quyết định là một phần việc của giải quyết vấn đề, là công đoạn gần cuối cùng nhưng lại khó khăn nhất, đòi hỏi bản lĩnh của người đưa ra quyết định đó. Thật khó để có thể khẳng định quyết định nào sẽ là chính xác, hay sai lầm nhưng trong rất nhiều tình huống, với từng ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề (Phần 1) - Nguyễn Võ Huệ AnhBài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề (Phần 1) - Nguyễn Võ Huệ Anh

  CHƯƠNG 1: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ 1. Tổng quan về giải quyết vấn đề: Thực chất, con người đã phải đối diện với rất nhiều vấn đề diễn ra trong cuộc sống từ khi là một đứa trẻ, chẳng hạn làm thế nào để học giỏi hơn như thầy cô, ba mẹ kỳ vọng; phải làm như thế nào trong trường hợp bị bạn bè bắt nạt; hay chọn lựa một môn học ngoại khoá như thế nào để tốt...

  pdf46 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0