• Đề tài Phong trào công nhân, nông dân 1930-1931Đề tài Phong trào công nhân, nông dân 1930-1931

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch hồ chí minh; dân tộc Việt Nam đã làm nên những chiến công hiển hách và những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử cũng như thời đại, từ thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tới chiến thắng Điện biên P...

  doc14 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1111 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Phân tích hình tượng người cựu chiến bình được các tác giả phản ánh trong một số truyện ngắn trong tạp chí Đề tài Phân tích hình tượng người cựu chiến bình được các tác giả phản ánh trong một số truyện ngắn trong tạp chí "Văn nghệ quân đội" những năm gần đây

  Gần một trăm năm qua, đất nước chúng ta phải chịu sống dưới sự kìm kẹp, cai trị của kẻ xâm lược. Đó là một chặng thời gian dài gắn liền với khổ đau và nhục nhã. Không thể sống như thế được, chúng ta là một đất nước độc lập, một đất nước có chủ quyền, chúng ta không phỉ chịu khuất phục một kẻ thù nào, chúng ta không phải chịu cuộc sống của những ngư...

  doc19 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 0

 • Tiểu luận Phương hướng và giải pháp phát huy vai trò công nghiệp Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcTiểu luận Phương hướng và giải pháp phát huy vai trò công nghiệp Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Trong các ngành sản xuất vật chất của nền kinh tế quốc dân thì công nghiệp là một ngành sản xuất vật chất rất quan trọng. “Công nghiệp trở thành một ngành sản xuất vật chất to lớn và độc lập. Đó là kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội”.

  doc24 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1312 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânĐề tài Phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thà...

  doc20 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 4761 | Lượt tải: 4

 • Luận văn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Thái Nguyên (giai đoạn 1997 - 2007)Luận văn Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Thái Nguyên (giai đoạn 1997 - 2007)

  Công nghiệp hóa nói chung và công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nói riêng là một quá trình tất yếu để chuyển từ một nền nông nghiệp lạc hậu thành một nền công nghiệp hiện đại. Ở nhiều quốc gia trên thế giới quá trình này đã diễn ra và một số nước gặt hái được thành công. Mấy thập kỷ gần đây, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông ng...

  pdf97 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1382 | Lượt tải: 8