• Bài giảng Business Driven Information Systems - Chapter six: Data business intelligenceBài giảng Business Driven Information Systems - Chapter six: Data business intelligence

  CHAPTER OVERVIEW SECTION 6.1 – Data, Information, Databases The Business Benefits of High-Quality Information Storing Information Using a Relational Database Management System Using a Relational Database for Business Advantages Driving Websites with Data SECTION 6.2 – Business Intelligence The Business Benefits of Data Warehousing Performin...

  ppt57 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Driven Information Systems - Chapter five: Infrastructures sustainable technologiesBài giảng Business Driven Information Systems - Chapter five: Infrastructures sustainable technologies

  CHAPTER OVERVIEW SECTION 5.1 – MIS INFRASTRUCTURE The Business Benefits of a Solid MIS Infrastructure Supporting Operations: Information MIS Infrastructure Supporting Change: Agile MIS Infrastructure SECTION 5.2 – BUILDING SUSTAINABLE MIS INFRASTRUCTURES MIS and the Environment Supporting the Environment: Sustainable MIS Infrastructure

  ppt40 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Driven Information Systems - Chapter four: Ethics and information security mis business concernsBài giảng Business Driven Information Systems - Chapter four: Ethics and information security mis business concerns

  CHAPTER OVERVIEW SECTION 4.1 – Ethics Information Ethics Developing Information Management Policies Ethics in the Workplace SECTION 4.2 – Information Security Protecting Intellectual Assets The First Line of Defense - People The Second Line of Defense - Technology

  ppt46 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Driven Information Systems - Chapter three: Ebusiness electronic business valueBài giảng Business Driven Information Systems - Chapter three: Ebusiness electronic business value

  CHAPTER OVERVIEW SECTION 3.1 – WEB 1.0 - EBUSINESS Disruptive Technologies and Web 1.0 Advantages of Ebusiness Ebusiness Models Ebusiness Tools for Connecting and Communicating The Challenges of Ebusiness SECTION 3.2 – WEB 2.0 – BUSINESS 2.0 Web 2.0: Advantages of Business 2.0 Networking Communities with Business 2.0 Business 2.0 Tools fo...

  ppt56 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Driven Information Systems - Chapter two: Decisions and processes value driven businessBài giảng Business Driven Information Systems - Chapter two: Decisions and processes value driven business

  CHAPTER TWO OVERVIEW SECTION 2.1 – Decision Support Systems Making Business Decisions Metrics: Measuring Success Support: Enhancing Decision Making with MIS The Future: Artificial Intelligence SECTION 2.2 – Business Processes Evaluating Business Processes Models: Measuring Performance Support: Enhancing Business Processes with MIS The Fu...

  ppt57 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Driven Information Systems - Chapter one: Management information systems business driven misBài giảng Business Driven Information Systems - Chapter one: Management information systems business driven mis

  CHAPTER ONE OVERVIEW SECTION 1.1 – BUSINESS DRIVEN MIS Competing in the Information Age The Challenge: Departmental Companies The Solution: Management Information Systems SECTION 1.2 – BUSINESS STRATEGY Identifying Competitive Advantages The Five Forces Model – Evaluating Industry Attractiveness The Three Generic Strategies – Choosing a Bus...

  ppt41 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Báo cáo Ngành dệt may – da giàyBáo cáo Ngành dệt may – da giày

  TÓM TẮT - Ngoài vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam (năm 2015, kim ngạch xuất khẩu dệt may – da giày đạt 41,7 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước), thì ngành Dệt may – Da giày của Việt Nam cũng có vị trí quan trọng trên thị trường dệt may – da giày thế giới. Cụ thể, Việt Nam nằm trong tốp 5 quốc gia xuất khẩu dệt ma...

  pdf37 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin quản lýGiáo trình Hệ thống thông tin quản lý

  Lời nói đầu Những năm gần đây, vai trò của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp đã ngày càng lớn mạnh. Từ vị trí chỉ được sử dụng để hỗ trợ một số hoạt động trong văn phòng, hệ thống thông tin đã trở nên có vai trò chiến lược trong doanh nghiệp. Đặc biệt, những thành tựu về công nghệ thông tin và ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực đa dạng ...

  pdf87 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị nhân lực (Human Resource Management)Bài giảng Quản trị nhân lực (Human Resource Management)

  NỘI DUNG MÔN HỌC • Chương 1: Tổng quan về quản trị nhân lực • Chương 2: Phân tích công việc • Chương 3: Hoạch định nhân lực • Chương 4: Tuyển dụng nhân viên • Chương 5: Hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực • Chương 6: Đánh giá nhân viên • Chương 7: Trả công lao động • Chương 8: Quan hệ lao động

  pdf126 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • ACCA Paper F2 Management AccountingACCA Paper F2 Management Accounting

  AIM OF THE PAPER The aim of the paper is to develop knowledge and understanding of how to prepare and process basic cost and quantitative information to support management in planning and decision-making in a variety of business contexts. MAIN CAPABILITIES On successful completion of this paper candidates should be able to: A Explain the natu...

  pdf257 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0