• Chương 4 Phân tích hồi quy và tương quanChương 4 Phân tích hồi quy và tương quan

  NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH Mối liên hệ giữa các hiện tượng KT-XH và phương pháp hồi quy tương quan Xác định mô hình hồi quy tuyến tính đơn Đánh giá cường độ của mối liên hệ và sự phù hợp của mô hình Ước lượng giá trị trong tương lai dựa vào mô hình hồi quy Mô hình hồi quy bội

  pptx50 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Ước lượng & kiểm định giả thuyếtChương 3 Ước lượng & kiểm định giả thuyết

  1.1 Một số khái niệm thường dùng trong ước lượng 1.2 Ước lượng trung bình của tổng thể chung Trường hợp đã biết phương sai Trường hợp chưa biết phương sai Trường hợp tổng thể chung có giới hạn Các nhân tố ảnh hưởng tới độ lớn của khoảng tin cây trong ước lượng 1.3 Ước lượng tỷ lệ của tổng thể chung 1.4 Xác định cỡ mẫu

  pptx66 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Biên tập và phân tích mô tả dữ liệu (tiếp)Chương 2 Biên tập và phân tích mô tả dữ liệu (tiếp)

  Nội dung Một số đại lượng đặc trưng của dữ liệu Xây dựng bảng hỏi và kết cấu bộ dữ liệu Biên tập dữ liệu Mô tả dữ liệu Phân tích dữ liệu bằng biểu đồ

  pptx45 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Biên tập và phân tích mô tả dữ liệuChương 2 Biên tập và phân tích mô tả dữ liệu

  Nội dung Một số đại lượng đặc trưng của dữ liệu Xây dựng bảng hỏi và kết cấu bộ dữ liệu Biên tập dữ liệu Mô tả dữ liệu Phân tích dữ liệu bằng biểu đồ

  pptxChia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương 1 Introduction data analysis in businessChương 1 Introduction data analysis in business

  Nội dung 1. Một số vấn đề chung 2. Các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu 3. Các phương pháp thu thập số liệu 4. Các phương pháp chọn mẫu 5 Một số công cụ xử lý và phân tích dữ liệu

  pptx39 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệpBài giảng Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp

  LỜI NÓI ĐẦU Tổ chức sản xuất là một trong những hoạt động quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nó tác động trực tiếp đến việc sử dụng hiệu quả lao động, trang thiết bị máy móc và nguyên vật liệu của mỗi doanh nghiệp. Tài liệu Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp được biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu cho các sinh viê...

  pdf130 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệpBài giảng Quản trị doanh nghiệp

  LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động kinh doanh ngày càng trở nên phát triển. Ngày càng có nhiều người đi vào lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, có thể nói kinh doanh có thể giúp cho chúng ta giàu lên nhanh chóng nhưng cũng có thể khiến cho chúng ta phá sản nếu không biết cách điều hành quản lý. Chính vì vậy để trở th...

  pdf165 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Driven Information Systems - Chapter Nine: Systems development and project management corporate responsibilityBài giảng Business Driven Information Systems - Chapter Nine: Systems development and project management corporate responsibility

  CHAPTER OVERVIEW SECTION 9.1 – Developing Enterprise Applications Developing Software The Systems Development Life Cycle Traditional Software Development Methodology: Waterfall Agile Software Development Methodologies Developing Successful Software SECTION 9.2 – Project Management Managing Software Development Projects Choosing Strategic P...

  ppt53 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Driven Information Systems - Chapter eight: Enterprise applications business communicationsBài giảng Business Driven Information Systems - Chapter eight: Enterprise applications business communications

  CHAPTER OVERVIEW SECTION 8.1 – Enterprise Systems and Supply Chain Management Building a Connected Corporation Through Integrations Supply Chain Management The Benefits of SCM The Challenges of SCM The Future of SCM

  ppt62 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Business Driven Information Systems - Chapter seven: Networks mobile businessBài giảng Business Driven Information Systems - Chapter seven: Networks mobile business

  CHAPTER OVERVIEW SECTION 7.1 – Connectivity: The Business Value of a Networked World Overview of a Connected World Benefits of a Connected World Challenges of a Connected World SECTION 7.2 – Mobility: The Business Value of a Wireless World Wireless Network Categories Business Applications of Wireless Networks Benefits of Business Mobility ...

  ppt48 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 05/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0