• Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị côngXây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị công

  I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ 1. Tạo quyền chủ động trong quản lý về chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng cơ quan. 2. Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ. 3. Sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả. 4. Thực hành tiết kiệm, chống lảng phí trong chi tiêu.

  ppt18 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Lập dự toán tài chính ở đơn vị côngTài chính doanh nghiệp - Lập dự toán tài chính ở đơn vị công

  I. YÊU CẦU VÀ CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH: 1. Yêu cầu lập dự toán tài chính: - Phải lập đúng quy định về biểu mẫu, thời gian theo quy định. - Phải thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi của đơn vị theo đúng mục lục NSNN. - Lập dự toán phải có căn cứ pháp lý, đảm bảo tiết kiệm và có hiệu quả. - Dự toán phải kèm theo thuyết minh giải thích cơ sở, ...

  ppt75 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Quản lý tài chính đơn vị công ở Việt NamQuản lý tài chính đơn vị công ở Việt Nam

  v I. Nguyên tắc và phương pháp quản lý tài chính: v 1. Nguyên tắc quản lý tài chính: - Quản lý và cấp phát nguồn kinh phí hoạt động cho các đơn vị công phải theo dự toán năm đã được duyệt. - Quản lý và cấp phát nguồn kinh phí hoạt động cho các đơm vị công được thực hiện theo hệ thống định mức chi tiêu. - Việc cấp phát, thanh toán kinh phí cho...

  pptx19 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Đơn vị công và các hoạt động hành chính – dịch vụ côngĐơn vị công và các hoạt động hành chính – dịch vụ công

  I. VÀI NÉT VỀ ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH – DỊCH VỤ CÔNG. 1. Khái niệm và phân loại đơn vị công. 1.1. Khái niệm đơn vị công: Đơn vị công là những đơn vị hoạt động ở các lĩnh vực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, và các đơn vị sự nghiệp nhà nước có hoạt động cung ứng các dịch...

  ppt17 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích hoạt động tài chínhTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Phân tích hoạt động tài chính

  PHÂN TÍCH CƠ CẤU VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN 3.2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO VỐN CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN 3.4. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ TẠO TIỀN VÀ TÌNH HÌNH LUÂN CHUYỂN TIỀN TỆ 3.5. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN VÀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 3.6. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 3.7. PHÂN TÍCH RỦI RO TÀ...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Đánh giá khái quát tình hình tài chínhTài chính doanh nghiệp - Chương 2: Đánh giá khái quát tình hình tài chính

  Biết được ý nghĩa và mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính. •Biết được hệ thống chỉ tiêuđánh giá khái quát tình hình tài chính. •Biết được các phương pháp đánh giá khái quát tình hình tài chính.

  pdf3 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu môn Phân tích hoạt động tài chínhTài liệu môn Phân tích hoạt động tài chính

  Biết các phương pháp phân tích cơ bản - Đánh giá khái quát tình hình tài chính - Vận dụng được các nội dung phân tích hoạt động tài chính 5 TÀI LIỆU HỌC TẬP 1. Phân tích hoạt động tài chính, ThS. Trịnh Quốc Hùng, 2016 2. Bài tập Phân tích hoạt động tài chính, ThS. Trịnh Quốc Hùng, ThS. Nguyễn Quốc Nhất, 2016 Tài liệu tham khảo: 1. Phân tí...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chapter 23: Management of short - Term assets: liquid assets and accounts receivableTài chính doanh nghiệp - Chapter 23: Management of short - Term assets: liquid assets and accounts receivable

  Define liquid assets. Distinguish between liquidity management and treasury management. Identify the motives for holding liquid assets. Prepare a cash budget. Apply cash management models.

  ppt49 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chapter 22: Management of short - Term assets: inventoryTài chính doanh nghiệp - Chapter 22: Management of short - Term assets: inventory

  Understand the importance of short-term assets in the Australian economy. Identify the three major types of short-term assets. Evaluate the need for short-term asset management.

  ppt31 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chapter 21: International financial managementTài chính doanh nghiệp - Chapter 21: International financial management

  Understand the importance of international transactions for the Australian economy. Read, interpret and use foreign exchange rates. Understand the roles of interest rates and inflation rates in exchange-rate determination. Understand the empirical evidence on the behaviour of exchange rates.

  ppt93 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0