• Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tưTài chính doanh nghiệp - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ: Quyết định đầu tư là một trong những quyết định quan trọng nhất mà nhà quản trị tài chính phải thực hiện. Nó ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Ra quyết định đầu tư đúng đắn sẽ góp phần làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận trong tương lai, mở rộng thị trường tiêu thụ...

  ppt38 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sảnTài chính doanh nghiệp - Chương 6: Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản

  I. LẬP KẾ HOẠCH TRẢ TIỀN VÀO CUỐI MỖI KỲ THANH TOÁN VỚI SỐ TIỀN BẰNG NHAU: Ký hiệu PV : Số tiền tài trợ ban đầu ( hoặc số tiền vay ban đầu ). n : Số kỳ hạn thanh toán i : Lãi suất tài trợ. X : Là số tiền thanh toán mỗi kỳ. Có thể minh hoạ quá trình thanh toán như sau:

  ppt9 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – đòn cân định phí – đòn cân nợTài chính doanh nghiệp - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận – đòn cân định phí – đòn cân nợ

  I . KHÁI NIỆM. Vấn đề lời lỗ là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong kinh doanh. Do đó khi xây dựng một phương án SXKD, nhà kinh doanh phải cân nhắc, tính toán rất kỹ. Hoạch định chính là diễn trình tính toán cân nhắc giữa một bên là mục tiêu yêu cầu đạt và một bên là điều kiện hữu cần thiết, những yếu tố khách quan và chủ quan phải chú trọng để ti...

  ppt32 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí – doanh thu – lợi nhuậnTài chính doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí – doanh thu – lợi nhuận

  I. CHI PHÍ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1. KHÁI NIỆM CHI PHÍ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Chi phí sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là toàn bộ chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm và các khoản tiền thuế gián thu mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong 1 thời kỳ nhất định . 2. NỘI DUNG CHI PHÍ KIN...

  ppt11 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quản trị vốn lưu độngTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  I. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG KẾT CẤU VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 1/ Vốn lưu động của doanh nghiệp: Để tiến hành sản xuất kinh doanh ngoài các tư liệu lao động các doanh nghiệp còn cần phải có các đối tượng lao động. Khác với các TLLĐ,các ĐTLĐ như nguyên , nhiên, vật liệu, bán thành phẩm chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và khô...

  ppt9 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương II: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương II: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  I- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP. 1/ Tài sản cố định của doanh nghiệp. 1.1 Khái niệm tài sản cố định (TSCĐ): Tài sản cố định phải đồng thời thỏa mãn 4 tiêu chuẩn cơ bản sau: - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. - Nguyên giá tài sản cố định phải được xác định một cách đáng tin cậy. - Phải có thời gian sử dụn...

  ppt38 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương I: Giá trị theo thời gian của tiền tệTài chính doanh nghiệp - Chương I: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  I- LÃI ĐƠN, LÃI KÉP VÀ ĐƯỜNG THỜI GIAN: 1- Lãi đơn Lãi chính là số tiền thu được( đối với người cho vay) hoặc chi ra( đối với người đi vay) do việc sử dụng vốn vay. Lãi đơn là số tiền lãi chỉ được tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra.Công thức như sau: SI = Po x i x n Trong đó SI là lãi đơn, Po là số tiề...

  ppt31 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0

 • Dịch vụ công ở Việt Nam – thành tựu và định hướngDịch vụ công ở Việt Nam – thành tựu và định hướng

  1. Một số vấn đề cơ bản về dịch vụ công 1.1. Quan niệm về dịch vụ công 1.2 Phạm vi và các loại dịch vụ công 1.3 Các đặc điểm chính của dịch vụ công 2. Đổi mới cơ chế cung ứng dịch vụ công 2.1. Sự cần thiết 2.2. Sự chuyển biến trong cơ chế cung ứng dịch vụ công

  ppt68 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0

 • Công tác kiểm tra tài chính kế toán ở đơn vị côngCông tác kiểm tra tài chính kế toán ở đơn vị công

  * Đối với cơ quan chủ quản: Nắm bắt được quy trình, các nội dung cần kiểm tra về tài chính, kế toán tại các đơn vị quản lý. * Đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng NS: Nắm bắt các nội dung về kiểm tra tài chính, kế toán để có thể tiến hành kiểm tra nếu cần thiết. * Đối với cán bộ quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị: Biết được tính chất của mỗ...

  ppt36 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Quản lý tài sản ở đơn vị côngQuản lý tài sản ở đơn vị công

  Mục tiêu: - Giới thiệu một số nội dung chính về công tác mua sắm, quản lý tài sản tại các đơn vị - Nâng cao nghiệp vụ về công tác quản lý tài sản - Nắm vững các tiêu chuẩn, định mức trong việc trang bị và sử dụng tài sản - Nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, đơn vị trong quản lý và sử dụng tài sản.

  ppt37 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0