• Tài chính ngân hàng - Chương 2: Hệ thống lãi đơnTài chính ngân hàng - Chương 2: Hệ thống lãi đơn

  CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG LÃI ĐƠN 2.1 CÔNG THỨC CƠ BẢN Phương thức tính tiền lãi theo lãi đơn là phương thức tính toán mà tiền lãi phát sinh sau mỗi chu kỳ đầu tư không được nhập vào vốn gốc để tính lãi cho chu kỳ tiếp theo. Lãi đơn thường áp dụng trong các nghiệp vụ tài chính ngắn hạn.

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 1

 • Tài chính ngân hàng - Chương 6: Chứng khoán nợ - Trái khoảnTài chính ngân hàng - Chương 6: Chứng khoán nợ - Trái khoản

  CHƯƠNG 6 CHỨNG KHOÁN NỢ - TRÁI KHOẢN 5.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN 5.2 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRÁI KHOẢN 5.2.1 Thanh toán vốn và lãi định kỳ

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 5: Đầu tưTài chính ngân hàng - Chương 5: Đầu tư

  Phân biệt được các loại dự án khác nhau, mối quan hệ giữa các dự án.  Hiểu được thế nào là thẩm định dự án  Xác định dòng tiền phù hợp.  Biết cách thẩm định các dự án  để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả  Biết cách xác định chi phí sử dụng vốn

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 4: Các khoản thanh toán theo chu kỳTài chính ngân hàng - Chương 4: Các khoản thanh toán theo chu kỳ

  CHƯƠNG 4 CÁC KHOẢN THANH TOÁN THEO CHU KỲ 4.1 KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CHUỖI TIỀN TỆ 4.1.1 Khái niệm Chuỗi tiền tệ (các khoản thanh toán theo chu kỳ) là một loạt các khoản tiền phát sinh theo chu kỳ, là những khoản tiền sẽ được nhận hoặc sẽ chi trả cách đều nhau theo thời gian. Một chuỗi tiền tệ gồm các yếu tố sau: - Số kỳ thanh toán: n - Số...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 3: Hệ thống lãi képTài chính ngân hàng - Chương 3: Hệ thống lãi kép

  Lãi suất tỷ lệ và lãi suất tương đương Lãi suất tỷ lệ: hai lãi suất ứng với hai chu kỳ khác nhau, được gọi là tỷ lệ với nhau khi tỷ lệ lãi suất = tỷ lệ chu kỳ r = 12%/năm (chu kỳ năm) r = 1%/tháng (chu kỳ tháng) Tỷ lệ hai lãi suất: 12%/1% =12 Tỷ lệ hai chu kỳ: 1năm/1 tháng=12 12%/năm tỷ lệ với 1%/tháng

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0

 • Tài chính ngân hàng - Chương 1: Giới thiệu môn học toán tài chínhTài chính ngân hàng - Chương 1: Giới thiệu môn học toán tài chính

  CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ MÔN TOÁN TÀI CHÍNH 1.1-KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG & ỨNG DỤNG CỦA TOÁN TC: 1.2- CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA TOÁN TC : 1.3- CÁC BẢNG TÍNH TÀI CHÍNH CĂN BẢN : 1.4- SỬ DỤNG BẢNG TÍNH MS. EXCEL TRONG TOÁN TC :

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quản lý hoạt động đầu tư dài hạn trong doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 5: Quản lý hoạt động đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

  Khái niệm Đầu tư là một quá trình nhà đầu tư sử dụng vốn và các nguồn lực khác để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu được lợi ích nhất định trong khoảng thời gian nhất định Đầu tư là sự đánh đổi một giá trị chắc chắn tại thời điểm hiện tại với những giá trị không chắc chắn trong tương lai.

  ppt46 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Khái niệm phân tích tài chính PTTC là việc sử dụng các khái niệm, công cụ, phương pháp để xử lý các số liệu kế toán và các thông tin quản lý khác nhằm đánh giá tình hình tài chính, tiềm lực của doanh nghiệp cũng như mức độ rủi ro, hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp

  ppt54 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý tài sản trong doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Quản lý tài sản trong doanh nghiệp

  1.Khái niệm TSLĐ (short-term aset) là đối tượng lao động tham gia vào một chu kỳ sản xuất. Phần lớn các đối tượng lao động thông qua quá trình chế biến để hợp thành thực thể của sản phẩm TSLĐ là những tài sản ngắn hạn, thường xuyên luân chuyển trong quá trình kinh doanh, kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh là thu về toàn bộ vốn đầu tư cho TSLĐ

  ppt28 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 2: Quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp

  Khái niệm về nguồn vốn:Nguồn vốn là biểu hiện bằng tiền của tài sản hay nó chỉ ra nguồn hình thành của tài sản đó Nguồn vốn = Nợ phải trả +Vốn chủ SH Phân loại nguồn vốn Phân theo nguồn hình thành Phân loại theo thời gian Phân loại theo cách sử dụng Phân loại theo tính chất luân chuyển

  ppt18 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 01/02/2020 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0