• Ca dao về tình yêu lứa đôiCa dao về tình yêu lứa đôi

  I. Dẫn nhập Nói về ca dao, thật khó phân biệt đâu là mực thước, hoặc, ca dao được sáng tác theo thể lệ hay luật mẹo nào của thi ca, thật khó mà xác định được. Cho nên, người ta khó có thể đưa ra một định nghĩa nào cho thỏa đáng về tất cả các yêu cầu của ca dao. Nếu có đi nữa, thì cũng chỉ nhằm hiểu được phần nào về ca dao Việt Nam. Trong Đại Từ Đ...

  docx12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ học - Biện chứng cá nhân - Xã hội trong thị hiếu thẩm mỹNgôn ngữ học - Biện chứng cá nhân - Xã hội trong thị hiếu thẩm mỹ

  Tóm tắt: Thị hiếu thẩm mỹ là khái niệm chỉ sở thích của con người trong lĩnh vực thẩm mỹ, bộc lộ năng lực lựa chọn, đánh giá của con người bằng cảm xúc trước các hiện tượng thẩm mỹ. Yếu tố cá nhân trong thị hiếu thẩm mỹ bộc lộ ở chỗ, sự lựa chọn đối tượng để cảm thụ, đánh giá hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích riêng của mỗi người. Thị hiếu thẩm ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ học - Cơ sở văn hóa Việt NamNgôn ngữ học - Cơ sở văn hóa Việt Nam

  Bố cục: 6 chương • C1. Văn hóa học và văn hóa VN. • C2. Văn hóa nhận thức. • C3. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể. • C4. Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân. • C5. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. • C6. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội

  pdf70 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ học - Nghiên cứu văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữNgôn ngữ học - Nghiên cứu văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ

  Tóm tắt: Từ cuối thế kỷ XIX đến nay, việc nghiên cứu ngôn ngữ các tộc người Việt Nam có những mục đích khác nhau, trong đó có mục đích tìm hiểu văn hóa trong ngôn ngữ. Đây là công việc thường xuyên của các nhà ngôn ngữ học, dân tộc học, Đông Phương học, Việt Nam học, nhân học, văn hóa học. Có thể phân chia lĩnh vực nghiên cứu văn hóa qua ngôn n...

  pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ học - Tiếng Việt Nam tại Trung Quốc lịch sử và triển vọngNgôn ngữ học - Tiếng Việt Nam tại Trung Quốc lịch sử và triển vọng

  1. Lịch sử 1.1 Thời kì nhà Tống đến nhà Thanh Theo sử sách của Trung Quốc thì tiếng Việt được người Trung Quốc nhắc đến bắt đầu từ thời kì nhà Tống. Chu Khứ Phi trong cuốn Lĩnh Ngoại đãi đáp kể rằng: “Tôi từng sai người dịch so sánh tiếng Giao Chỉ và vần Trung Hoa, hai thứ hoàn toàn khác nhau, chỉ có chữ Hoa không cần dịch, hoàn toàn giố...

  pdf9 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ học - Nhận diện hành động ngôn từ đe dọa trong Tiếng ViệtNgôn ngữ học - Nhận diện hành động ngôn từ đe dọa trong Tiếng Việt

  Từ điển tiếng Việt định nghĩa: “đe dọa là làm cho người khác sợ hay tạo nên mối lo lắng về tai họa nào đó” [3, 616]. Như thế, ta có thể hiểu: hành động ngôn từ đe dọa là việc dùng lời nói tạo nên một mối lo lắng nào đó cho người khác khiến cho người đó sợ mà phải làm theo yêu cầu của người nói. Vậy, hành động ngôn từ đe dọa được thể hiện b...

  pdf7 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ học - Mối quan hệ giữa thái độ ngôn ngữ và sự lựa chọn ngôn ngữNgôn ngữ học - Mối quan hệ giữa thái độ ngôn ngữ và sự lựa chọn ngôn ngữ

  1. Đặt vấn đề Sự lựa chọn ngôn ngữ là một vấn đề quan trọng và tất yếu sẽ nảy sinh trong giao tiếp ở các môi trường đa ngữ. Đặc biệt, trong giao tiếp đa phương ngữ, khi xuất hiện biến thể, tất yếu sẽ nảy sinh sự lựa chọn ngôn ngữ. Sự lựa chọn ngôn ngữ chịu tác động của nhiều yếu tố, yếu tố chủ quan và khách quan. Trong đó, thái độ ngôn ngữ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Yếu tố giới trong việc sử dụng một số kiểu câu của đối tượng sinh viênYếu tố giới trong việc sử dụng một số kiểu câu của đối tượng sinh viên

  Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, vấn đề ngôn ngữ và giới tính tuy đã trở thành một nội dung quan trọng trong nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội nhưng cho đến nay một số vần đề như biểu hiện ngôn ngữ ở mỗi giới trong sự tương quan với các nhân tố khác (tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị xã hội ) hay “vấn đề sự phân hoá của ngôn ngữ theo phƣơng diện giớ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ học - Thăm cảnh chùa hương qua những vần thơ của Xuân DiệuNgôn ngữ học - Thăm cảnh chùa hương qua những vần thơ của Xuân Diệu

  Hương Sơn - nguồn thi hứng cho biết bao thi nhân. Dương Lâm có Chơi chùa Hƣơng, Tản Đà có Động Hƣơng Sơn, Nguyễn Nhược Pháp có Chùa Hƣơng. Riêng Chu Mạnh Trinh có tới ba bài:Hƣơng Sơn phong cảnh ca, Hƣơng Sơn nhật trình và Hƣơng Sơn hành trình. Nhưng theo tôi còn một bài thơ cũng rất hay viết về chùa Hương đó là bài Thăm cảnh chùa Hƣơng của Xuâ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

 • Những vấn đề của văn học đại chúng: so sánh tiểu thuyết feuilleton ở Nam bộ trước 1945 và tiểu thuyết chương hồiNhững vấn đề của văn học đại chúng: so sánh tiểu thuyết feuilleton ở Nam bộ trước 1945 và tiểu thuyết chương hồi

  Tiểu thuyết Nam Bộ ra đời gắn với sự phát triển của báo chí. Do vậy phần lớn các tác phẩm xuất hiện dưới dạng feuilleton. Tiểu thuyết feuilleton mang những đặc tính xã hội giống tiểu thuyết chương hồi: bình dân, đại chúng. Về phương diện nghệ thuật, chúng có sự gặp gỡ ở việc chú trọng xây dựng cốt truyện tự sự, các thủ pháp mô tả nhân vật Đặc bi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0