• Xóa đói giảm nghèo - Thành tựu, thực trạng và giải phápXóa đói giảm nghèo - Thành tựu, thực trạng và giải pháp

  "Nghèo ở mức độ tuyệt đối. là sống ở ranh giới ngoài cùng của tồn tại. Những người nghèo tuyệt đối là những người phải đấu tranh để sinh tồn trong các thiếu thốn tồi tệ và trong tình trạng bỏ bê và mất phẩm cách vượt quá sức tưởng tượng mang dấu ấn của cảnh ngộ may mắn của giới trí thức chúng ta." Ngân hàng Thế giới xem thu nhập 1 USD/ngày theo sứ...

  doc28 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 22/08/2014 | Lượt xem: 1391 | Lượt tải: 5

 • Ảnh hưởng tới môi trường, môi sinh và diện tích đất canh tácẢnh hưởng tới môi trường, môi sinh và diện tích đất canh tác

  Đô thị là một không gian cư trú của cộng đồng người sống tập trung và hoạt động trong những khu vực kinh tế phi nông nghiệp (Từ điển Bách khoa Việt Nam, NXB Hà Nội, 1995). Đô thị là nơi tập trung dân cư, chủ yếu lao động phi nông nghiệp, sống và làm việc theo kiểu thành thị (Giáo trình quy hoạch đô thị, ĐH Kiến trúc, Hà Nội). Đô thị là điểm tập...

  doc20 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 629 | Lượt tải: 0

 • An sinh xã hội và định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của khoa học xã hội vào quá trình hoạch định chính sách an sinh xã hội ở Việt NamAn sinh xã hội và định hướng nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của khoa học xã hội vào quá trình hoạch định chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam

  Trong cuộc sống, để thoả mãn những nhu cầu tối thiểu, con người phải lao động sản xuất để có thu nhập. Tuy vậy, không phải lúc nào người lao động cũng đảm bảo chắc chắn duy trì được việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Đó là những lúc gặp rủi ro như ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động dẫn đến bị mất hoặc giảm việc làm.v.v. Hơn nữa, hoạt động l...

  doc22 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 803 | Lượt tải: 5

 • Dân số nông thôn và những vấn đề nẩy sinhDân số nông thôn và những vấn đề nẩy sinh

  Việt Nam hiện nay có khoảng 85.2 triệu người, đứng thứ 13 thế giới, thứ 2 khu vực đông nam á, Tỷ lệ dân sống ở nông thôn chủ yếu là chiến 73% dân số của cả nước - Mỗi năm dân số nước ta tăng 1.1 triệu người. Dự đoán đến năm 2024 đân só sẽ là xấp xỉ 100 triệu người

  pdf20 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 7342 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa của việc vận dụng phép biện chứng duy vật trong việc nâng cao hoạt động thực tiễn của bản thânĐề tài Quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về phép biện chứng duy vật. Ý nghĩa của việc vận dụng phép biện chứng duy vật trong việc nâng cao hoạt động thực tiễn của bản thân

  Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng. Ngày nay, lý luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin là những ...

  doc19 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 4170 | Lượt tải: 12

 • Con người và các mối quan hệCon người và các mối quan hệ

  Việt Nam tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ một nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, ruộng đất canh tác bình quân đầu người thấp,tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng phong phú, song trữ lượng không lớn như nhiều nước khác, cơ sở vật chất - kỹ thuật còn nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngà...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 671 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh tế thị trườngCơ sở lý luận về chuyển đổi về nền kinh tế thị trường

  Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ lam cho mọi hoạt động tích cực của xã hội. Những quy luật mà triết học Mác-Lê nin phát hiện, nó đã giúp con người nhận thức đúng đắn hơn về thế giới khách quan. Từ đó tích cực lao động cải tạo thế giới nhằm mục đích phục vụ cho cuộc sống con người. Và mặc dù sự tồn ...

  doc14 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 659 | Lượt tải: 0

 • Biện chứng của mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời kỳ đổi mới ở Việt NamBiện chứng của mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

  Một xã hội có thể coi là phát triển khi và chỉ khi nó có một cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng phát triển phù hợp với nhau. Không thể nào cóđược một đất nước mà cơ sở hạ tầng phát triển song kiến trúc thượng tầng ngược lại không có sự phát triển thích ứng với cơ sở hạ tầng và cũng như không cóđược một kiến trúc thượng tầng được coi là hoàn hảo...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 2665 | Lượt tải: 9

 • Phân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nướcPhân tích cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện và sự vận dụng quan điểm toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước

  Phép biện chứng duy vật là phương pháp triết học duy vật biện chứng và các khoa học nói chung. Theo Ph.Ănghen:"Phép biện chứng là phương pháp màđiều căn bản là nó xem xét những sự vật và nhữn phản ánh của chúng trong tư tưởng, trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau của chúng, trong sự ràng buộc, sự vận động, sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng". Là ...

  doc7 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 6265 | Lượt tải: 22

 • Cơ sở lý luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng khoa học công nghệCơ sở lý luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng khoa học công nghệ

  Trong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nước ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta phải tiến hành CNH - HĐH. Trong thời đại ngày nay, CNH phải gắn liền với HĐH. CNH -...

  doc25 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 0