• Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầngCơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

  Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng đều bị các quan hệ của kinh tế qui định. Dù ở xã hội nào, triết học bao giờ cũng bao gồm hai yếu tố: Yếu tố nhận thức đã là sự hiểu biết về thế giới sung quanh trong đó con người là yếu tố nhận định là sự đánh giá về mặt đạo lý. Để phù hợp với trình độ phát triển thấp ở các giai đo...

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 822 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayĐề tài Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

  Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá,khu vực hoá nền kinh tế.Tiến trình toàn cầu hoá mở ra cho các quốc gia cả những quốc gia phát triển và đang phát triển những cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.,Hội nhập quốc tế vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc tìm được chỗ đ...

  doc12 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 684 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Chủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con ngườiĐề tài Chủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con người

  Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp. Triết học nghiên cứu thế giới bằng phương pháp của riêng mình khác với mọi khoa học cụ thể, nó xem xét thế giới như một chỉnh thể và tìm cách đưa ra một hệ thống các quan niệm về chỉnh thể đó. ...

  doc31 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 2924 | Lượt tải: 17

 • Đề tài Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết họcĐề tài Lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

  Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp n...

  doc16 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 1560 | Lượt tải: 7

 • Đề tài Các căn cứđề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – Chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụngĐề tài Các căn cứđề hình thành cơ cấu tổ chức trực tuyến – Chức năng ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng

  Doanh nghiệp là một cộng đồng người sản xuất ra những của cải vật chất đóng vai trò cần thiết nhất định của đời sống địa phương. Doanh nghiệp cũng là một hệ thốn, một tập hợp các yếu tố có quan hệ logíc và tác động qua lại lẫn nhau. Tập hợp này được tổ chức theo kiểu liên kết chặt chẽ các hoạt động riêng lẻ của từng cá nhân hợp thành. Mỗi tổ chức ...

  doc15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 538 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở lí luận của việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độCơ sở lí luận của việc phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ

  Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH để rồi phát triển lên một bước cao hơn đó là CNCS - một chế độ xã hội mà ở đó quan hệ sở hữu là sở hữu công cộng, xã hội không còn giai cấp có tính tự quản cao, làm theo nhu cầu. Con người được tự do phát triển toàn diện. Đó là mục tiêu của loài người nói chung và của nước ta nói riêng. Muốn xây dựng...

  doc15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Biện chứng của mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời kỳ đổi mới ở Việt NamĐề tài Biện chứng của mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

  Một xã hội có thể coi là phát triển khi và chỉ khi nó có một cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng phát triển phù hợp với nhau. Không thể nào cóđược một đất nước mà cơ sở hạ tầng phát triển song kiến trúc thượng tầng ngược lại không có sự phát triển thích ứng với cơ sở hạ tầng và cũng như không cóđược một kiến trúc thượng tầng được coi là hoàn hảo...

  doc13 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 489 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mởĐề tài Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

  Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam . Văn hóa Việt Nam là...

  doc32 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 542 | Lượt tải: 3

 • Đề tài Áp dụng nguyên tắc khách quan và nguyên tắc toàn diện để phân tích các vấn đề còn tồn tại trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nayĐề tài Áp dụng nguyên tắc khách quan và nguyên tắc toàn diện để phân tích các vấn đề còn tồn tại trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

  Từ khi ra đời, giáo dục đại học giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ hệ thống giáo dục vì nó trực tiếp tác động đến trình độ phát triển của khoa học và công nghệ. Đã có thời giáo dục phổ thông ở Mỹ bị chê là thua kém nhiều nước phương Tây, nhưng chưa bao giờ nền đại học Mỹ bị đánh giá thấp. Chỉ cần nhìn quỹ riêng của 5 đại học nổi tiếng của Mỹ (theo s...

  doc15 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 485 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục con người – Nhìn từ góc độ triết học xã hộiGiáo dục con người – Nhìn từ góc độ triết học xã hội

  Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, chúng ta cần lưu ý rằng: triết học xã hội mác xít vạch ra các con đường giải quyết vấn đề này dựa trên cơ sở một sự lý giải đặc thù về hiện tượng xã hội. Việc hoàn thiện hệ thống giáo dục ở đây được coi là kết quả làm chủ các quy luật mà triết học giáo dục đã phát hiện ra. Nếu các đặc điểm củ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Ngày: 21/08/2014 | Lượt xem: 490 | Lượt tải: 0