• Bài giảng Tiến trình tham vấnBài giảng Tiến trình tham vấn

  Thiết lập tương quan/ mối quan hệ (Relationship) Lắng nghe câu chuyện và xác định nội lực (Story and Strength) Xác định mục tiêu (Goals) Hình thành lại câu chuyện (Restory) Hành động (Action)

  pptx37 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0

 • Ngôn ngữ học - Quyền lực và uy tín của người quản lýNgôn ngữ học - Quyền lực và uy tín của người quản lý

  Khái niệm ảnh hưởng: Ảnh hưởng là sự tác động của một bên lên phía bên kia. Ảnh hưởng là 1 khái niệm rộng. Kết quả của nỗ lực ảnh hưởng có thể đã được chủ thể dự kiến trước hoặc ngược lại. Khi 1 nỗ lực ảnh hưởng của người QL được thực hiện có thể tạo ra kết quả. + Sự tích cực, nhiệt tình tham gia của cấp dưới. + Sự tuân thủ, phục tùng. + Sự k...

  pptx22 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phong cách quản lýBài giảng Phong cách quản lý

  Khái niệm về phong cách quản lý Các nghiên cứu về phong cách quản lý Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phong cách quản lý Sự định hướng về mục tiêu, cách thức ứng xử, cách thức ra QĐ được lặp đi, lặp lại nhiều lần và trở nên ổn định tạo nên 1 kiểu QL riêng biệt, đặc thù của người QL Bộc lộ phương hướng chủ yếu trong HĐ của người QL, nhữn...

  pptx62 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phản hồi cảm xúcBài giảng Phản hồi cảm xúc

  Mỗi kinh nghiệm chúng ta trải qua, đều có cảm xúc đi kèm. Cảm xúc là nguồn gốc của suy nghĩ và hành động. Nếu chúng ta có thể xác định và phân loại cảm xúc của thân chủ, chúng ta có được nền tảng cho hành động trong tương lai.

  pptx26 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 325 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Những vấn đề chung của tâm lý học quản lýBài giảng Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý

  1 Một số vấn đề chung 2 Nhiệm vụ của TLHQL 3 Vai trò của TLHQL 4 Các phương pháp nghiên cứu TLHQL Con người luôn là đối tượng trung tâm của QL Năm 1911, F. Taylor đưa ra Những Nguyên lý QLKH, mở ra kỉ nguyên vàng trong QL H. Fayol, người đầu tiên phân biệt HĐQL thành các chức năng cơ bản:

  pptx34 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Những thách thức của người quản lý trong thế kỉ XXIBài giảng Những thách thức của người quản lý trong thế kỉ XXI

  Xây dựng những mô hình mới về quản lý Xây dựng những chiến lược thực tại mới Người quản lý – Người dẫn đầu sự thay đổi Những thách thức của thông tin và năng suất lao động tri thức đối với người quản lý Tự quản lý bản thân của người quản lý

  pptx32 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhân cách người quản lýBài giảng Nhân cách người quản lý

  Khái niệm chung về nhân cách người quản lý Các kĩ năng quản lý cơ bản Nghiên cứu về động cơ quản lý Học thuyết của C.Mác về con người: Con người là một tồn tại của giống loài, là HĐ sống có YT, là mức độ cao nhất của giống loài, là một tồn tại lịch sử và sáng tạo ra lịch sử.

  pptx72 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn tâm lýBài giảng Nguyên tắc đạo đức trong tham vấn tâm lý

  Bảo vệ thân chủ Cung cấp sự hướng dẫn về đạo đức để hỗ trợ những hội viên nhằm phục vụ tốt nhất cho thân chủ Giúp phân biệt tham vấn tâm lý với các nghề khác Giúp xây dựng và duy trì lòng tin/niềm tin nơi thân chủ Giúp các chuyên gia duy trì tính chính trực và hướng đến những hành vi được kiểm soát Giúp quyết định những tình thế đạo đức và chu...

  pptx10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng tham vấn tâm lýBài giảng Kỹ năng tham vấn tâm lý

  1. Trợ giúp tâm lý Là hoạt động giúp 1 người đang gặp khó khăn tâm lý để họ thực hiện được điều họ mong muốn trong cuộc sống. Người trợ giúp chuyên nghiệp: Được đào tạo chuyên sâu Người trợ giúp bán chuyên nghiệp: Được đào tạo qua các khoa tập huấn ngắn hạn Người trợ giúp không chuyên: Không được đào tạo, công việc trợ giúp chỉ nhất thời.

  ppt36 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng phản hồi ý nghĩa và giải thíchBài giảng Kỹ năng phản hồi ý nghĩa và giải thích

  Việc giúp TC hiểu được ý nghĩa và mục đích cuộc đời họ có thể là động lực cho sự thay đổi và là một la bàn định hướng cho sự thay đổi. Ý nghĩa thường ‘ẩn ngầm’ vì thế TVV cần đặt câu hỏi để giúp TC ‘moi’ ra được ý nghĩa của hành vi của mình. “Điều đó có nghĩa gì với em?” “Điều gì quan trọng với em?” “Em rút ra được ý nghĩa gì từ điều đó?” ...

  pptx26 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 02/11/2018 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0