• Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: ProteinBài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 1: Protein

  Xúc tác: khi là enzyme  Vận chuyển: Hb (Hemoglobin); Lipoprotein huyết thanh; Transferin Các protein cv trên màng TB, vv  Dinh dưỡng và dự trữ dinh dưỡng: Ovalbumin LTT, Casein sữa Ferritin là dạng dự trữ sắt

  pdf55 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương mở đầuBài giảng Hóa sinh đại cương - Chương mở đầu

  BÀI MỞ ĐẦU Mổ xẻ Kính hiển vi - phương tiện cơ bản của môn khoa học cổ điển về sự sống (Sinh vật học). Những hiểu biết đầu tiên về sinh vật  Sinh vật học (Biology: biós = sự sống, logós = khoa học), là một khoa học độc lập hình thành vào giữa thế kỷ 19.

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Effect of treatment condition on perovskite film for perovskite solar cell applicationEffect of treatment condition on perovskite film for perovskite solar cell application

  In this study, the Perovskite material CH3NH3PbI3 was prepared using two-step sequential solution deposition technique. The treatment condition for Perovskite film including dipping duration, reaction temperature and annealing temperature was studied. Crystal structure, grain size, and purity of the prepared material were examined using XRD and...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu động học phóng thích của tinh dầu chanh từ hạt vi bọc bằng phương pháp ion-gelNghiên cứu động học phóng thích của tinh dầu chanh từ hạt vi bọc bằng phương pháp ion-gel

  Ca-Alginate beads for microencapsulation of lime oil (Citrus aurantifolia) by ion-gel method was manufactured and then soaked in Chitosan solution to obtain Ca-Alginate-Chitosan beads. Increased CaCl2 concentrations reduced lime essential oil release. The alginate concentration (2 to 3%) and water temperature affected significantly the release ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát sơ bộ sự có mặt của các hợp chất PFOS và PFOA trong nước và trầm tích sông CầuKhảo sát sơ bộ sự có mặt của các hợp chất PFOS và PFOA trong nước và trầm tích sông Cầu

  Hợp chất Perfluoro-octane sulfonate (PFOS) và Perfluoro-octanoic acid (PFOA) được xác định là những hợp chất ô nhiễm môi trường mới vì tính bền vững của chúng trong các thành phần môi trường và khả năng gây độc đối với con người và động vật. Nghiên cứu này đánh giá sơ bộ sự ô nhiễm PFOS và PFOA trong nước và trầm tích sông Cầu tại thành phố Thái...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Khảo sát tính chất đan rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp SU(2)Khảo sát tính chất đan rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp SU(2)

  Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát tính chất đạn cối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp SU(2). Kết quả thu được là trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp SU (2) thể hiện tính đến tối theo tiêu chuẩn đạn rối Hillery-Zubairy. Hơn nữa, trạng thái này còn thể hiện tính chất đan tối cao the...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thôngSử dụng bài tập Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh ở trường trung học phổ thông

  Phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh là một trong những yêu cầu cấp thiết của giáo dục phổ thông. Việc phát triển năng lực này trong dạy học Hoá học có thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau. Song, sử dụng bài tập Hóa học hữu cơ được xem là một biện pháp hiệu quả. Qua khảo sát việc dạy học Hóa học ở các trường trung học phổ ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa học môi trường - Nguyễn Xuân Quỳnh NhưBài giảng Hóa học môi trường - Nguyễn Xuân Quỳnh Như

  CHƯƠNG 1 HÓA HỌC VÀ HOÁ HỌC MÔI TRƯỜNG Hóa học môi trường là môn khoa học tổng hợp về các hiện tượng hóa học trong môi trường, chủ yếu tập trung nghiên cứu về nguồn gốc các phản ứng, các quá trình vận chuyển, các ảnh hưởng tác động của các hình thái hóa học cơ bản trong môi trường nước, không khí, đất cùng với ảnh hưởng các hoạt động của con n...

  pdf181 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Acid nucleicBài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 4: Acid nucleic

  Về sinh học, NA = vật chất mang thông tin DT (mã DT) và th/gia th/hiện sự truyền đạt th/tin DT (biểu hiện gen hay STH protein). - Về hóa học, NA = biopolymer hợp thành từ những đ/vị c/tạo là các mononucleotide. Mỗi p.tử NA được coi là 1 polynucleotide với số lượng đ/vị c/tạo khác nhau. Dựa vào loại đường pentose, NA chia thành 2 loại: - Ribo...

  pdf84 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Trao đổi protein và acid aminBài giảng Hóa sinh đại cương - Chương 5: Trao đổi protein và acid amin

  - N/dung chủ yếu của q/trình sống trong th/giới SV, chiếm vị trí q/trọng nhất trong nc TĐC. Thông qua q/trình này, aa và protein (chất h/cơ mang s/sống được h/thành. - Khi nc q/trình này, hiểu được c/chế của q/trình s/trưởng và ph/triển, hiểu được hàng loạt những ng/nhân rối loạn TĐ. → K/thức về vấn đề này vừa có ý nghĩa về lý luận, vừa có ý ...

  pdf55 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0