• Bài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 3: Trung tâm trách nhiệmBài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 3: Trung tâm trách nhiệm

  I. Khái quát về các trung tâm trách nhiệm • II. Các loại hình trung tâm trách nhiệm • III. Trung tâm lợi nhuậnI. khái quát về các trung tâm trách nhiệm • Khái niệm: trung tâm trách nhiệm là một đơn vị trong doanh nghiệp được điều hành bởi một nhà quản lý và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp đó. • Một doanh nghiệp có nh...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 4: Tính giá chuyển giaoBài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 4: Tính giá chuyển giao

  I. Mục đích của tính giá chuyển giao • II. Các phương pháp xây dựng giá chuyển giao • III. Quản lý việc tính giá chuyển giaoI. Mục đích của tính giá chuyển giao • tính giá chuyển giao là một nghiệp vụ tất yếu xảy ra khi có sự chuyển giao hàng hoá dịch vụ giữa các đơn vị thành viên trong một TCty hay một tập đoàn kinh tế. • Việc tính giá chu...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 5: Lập kế hoạch thực hiện chiến lược trong KSQLBài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 5: Lập kế hoạch thực hiện chiến lược trong KSQL

  I. Bản chất của lập kế hoạch trong KSQL • II. Phân tích chương trình dự án SXKD mới • III. Phân tích đánh giá các chương trình, dự án SXKD đang thực hiện • IV. Quá trình lập kế hoạch có ảnh hưởng đến KSQLI. Bản chất của lập kế hoạch trong KSQL • Khái niệm: lập KH thực hiện chiến lược trong KSQL tại 1 đơn vị hay tổ chức là quá trình đưa ra c...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 6: Lập dự toán hoạt độngBài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 6: Lập dự toán hoạt động

  I. Khái quát về dự toán hoạt động với KSQL • II. Quy trình lập dự toán hoạt động với KSQL • III. Các khía cạnh hành vi trong lập dự toán hoạt động và các kỹ thuật định lượng có ảnh hưởng đến KSQLI. Khái quát về dự toán hoạt động với KSQL • Khái niệm: Dự toán hoạt động là những dự kiến chi tiết về các khoản thu nhập và chi phí cũng như cách ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 7: Phân tích Báo cáo hoạt động trong KSQLBài giảng Kiểm soát quản lý - Chương 7: Phân tích Báo cáo hoạt động trong KSQL

  I. Tính toán chênh lệch (biến động) giữa thực tế hoạt động và kế hoạch (dự toán) • II. Các cách tiếp cận trong phân tích báo cáo hoạt động • III. Xác định nguyên nhân và báo cáo chênh lệch • IV. Hạn chế của phân tích chênh lệch trong Báo cáo hoạt độngI. Tính toán chênh lệch giữa thực tế hoạt động và kế hoạch (dự toán) • Mục đích: – Xác đị...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý trong quản lý dự án - Trần Trung HậuBài giảng Kỹ năng quản lý trong quản lý dự án - Trần Trung Hậu

  Người Quản Lý: Anh là ai?  Chủ nhiệm Dự án: Anh là ai? Là ông chủ hay là ôsin- do CĐT cử hay do BQLDA cử, thông thường Chủ nhiệm dự án do CĐT cử làm trưởng Ban QLDA. Công việc Anh sẽ phân công cho cấp dưới hay cấp dưới phân lại cho Anh?  Quyên hạn của Chủ nhiệm dự án: có thể được thay mặt toàn bộ hay một phần được uỷ quyền từ Chủ đầu tư  ...

  pdf42 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề - Lưu Nhật HuyBài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề - Lưu Nhật Huy

  Nội dung 1.Vấn đề là gì? 2.Có những vấn đề kiểu gì? 3.Kỹ thuật xử lý vấn đề 8D 4.Các công cụ sử dụng 5. Những cái bẫy thường gặp 6.Tâm lý trong xử lý vấn đề

  pdf100 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở - hành chínhBài giảng Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở - hành chính

  Nội dung chuyên đề I-Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của Công sở. 1. Khái niệm 2. Các đặc điểm của công sở hành chính 3.Nhiệm vụ chủ yếu của công sở hành chính Nội dung chuyên đề IIII-Tổ chức hoạt động của các công sở 1-Yêu cầu của tổ chức hoạt động công sở 2-Các nguyên tắc tổ chức hoạt động công sở III.Kỹ thuật tổ chức điều hành công s...

  pdf172 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng giao việc/uỷ quyềnBài giảng Kỹ năng giao việc/uỷ quyền

  Các hình thức giao việc.  Phân loại công việc giao theo nhân viên: theo mức chuyên môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất.  Phân biệt giao việc và uỷ quyền.  Quy trình giao việc.  Giao việc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì?  Theo dõi giao việc.  Đánh giá giao việc.

  pdf35 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gianBài giảng Kỹ năng quản lý thời gian

  Quản lý thời gian Giá trị của thời gian Các thế hệ quản lý thời gian Công cụ quản lý thời gian4 Quản lý thời gian Giá trị của thời gian Các thế hệ quản lý thời gian Công cụ quản lý thời gian5 Giá trị của thời gian Thời gian là tương ñối Thời gian là tự do Thời gian là nguồn lực không thể tái tạ

  pdf110 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0