• Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 6: Văn hóa trong giao dịch đàm phán kinh doanhBài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 6: Văn hóa trong giao dịch đàm phán kinh doanh

  I. Khái niệm văn hóa và thành phần văn hóa 1. Khái niệm văn hóa Theo Philip R. Cateora và John L. Graham “ hiểu một cách đơn giản, văn hóa tạo nên cách sống của một cộng đồng, quyết định cách thức tiêu dùng, thứ tự u tiên và phơng cách thoả mãn nhu cầu của con ngời. Văn hóa là môi trờng nhân tạo trong tổng thể các yếu tố môi trờng tồn tại ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 7: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanhBài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 7: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh

  I. Đặc điểm của đàm phỏn kinh doanh 1. Sự cần thiết và khái niệm đàm phán kinh doanh. * Có thể khẳng định rằng thế giới hiện thực mà chúng ta đang sống là một bàn đàm phán khổng lồ. ở đó mỗi con ngời chúng ta là thành viên của bàn đàm phán khổng lồ ấy. * Trên thơng trờng các doanh nhân vừa hợp tác với nhau vừa cạnh tranh với nhau. Sự xung ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 9: Hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanhBài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 9: Hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh

  I. Nghiên cứu chuẩn bị đàm phán kinh doanh. 1. Nội dung công tác chuẩn bị đàm phán kinh doanh - Chuẩn bị đàm phán kinh doanh là một việc rất khó khăn, phức tạp nhưng quan trọng. Có thể nói, khâu chuẩn bị chu đáo quyết định tới 50% kết quả cuộc đàm phán. - Có hai quy tắc cần ghi nhớ trong quá trình chuẩn bị đàm phán kinh doanh. + Quy tắc 1...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 11: Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanhBài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 11: Quá trình ra quyết định trong đàm phán kinh doanh

  I. Ra quyết định và kết thỳc đàm phỏn kinh doanh 1. Lợi ích các bên trong đàm phán. > Mọi ngời đàm phán để tăng thêm quyền lợi (interest) của mình. > Những ngời đàm phán thờng hay mâu thuẫn, họ liệt kê những quyền lợi của mình ra mà không hề quan tâm xem phía đối tác sẽ bị ảnh hởng nh thế nào > Khi đánh giá về quyền lợi, thông thờng ngời đi...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 12: Cơ sở pháp lý của giao dịch đàm phán kinh doanhBài giảng Giao dịch và đàm phán trong kinh doanh - Chương 12: Cơ sở pháp lý của giao dịch đàm phán kinh doanh

  I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 1. CHỨC NĂNG CỦA PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . TRONG MỘT XÃ HỘI VĂN MINH MỌI NGƯỜI PHẢI SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT. HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT THỂ HIỆN TRONG MỌI LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI TRONG ĐÓ CÓ LĨNH VỰC KINH DOANH. TRÊN THỊ TRƯỜNG VỚI VÔ SỐ NHỮNG CH...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 10 - Đoàn Thị Hồng VânBài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 10 - Đoàn Thị Hồng Vân

  Để trở thành nhà đàm phán giỏi, cần: 1. Trong giai đoạn chuẩn bị: ? Hãy bắt đầu từ những điều bé nhỏ, thử nghiệm dần dần. ? Hãy đầu tư thích đáng. ? Điểm lại những điều mình đã làm được, rút kinh nghiệm để không ngừng hoàn thiện. ? Hãy chuẩn bị, chuẩn bị càng kỹ càng tốt.

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 9 - Đoàn Thị Hồng VânBài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 9 - Đoàn Thị Hồng Vân

  GIAI ĐOẠN ĐÀM PHÁN (tiếp) Giai đoạn này bao gồm: ? Đưa ra yêu cầu và lắng nghe đối tác trình bày yêu cầu của họ. ? Nhận và đưa ra nhượng bộ. ? Phá vỡ những bế tắc. ? Tiến tới thỏa thuận. GIAI ĐOẠN ĐÀM PHÁN NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 1. Cần giữ bầu không khí chan hòa, cởi mở, gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực. Tránh những cơn xúc động bội phá. Đừng...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 8 - Đoàn Thị Hồng VânBài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 8 - Đoàn Thị Hồng Vân

  CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀM PHÁN ? Giai đoạn chuẩn bị. ? Giai đoạn tiếp xúc. ? Giai đoạn đàm phán. ? Giai đoạn kết thúc - ký kết hợp đồng. ? Giai đoạn rút kinh nghiệm. Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị • - Chuẩn bị chung cho mọi cuộc đàm phán; • - Chuẩn bị trước một cuộc đàm phán cụ thể.

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 7 - Đoàn Thị Hồng VânBài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 7 - Đoàn Thị Hồng Vân

  Tách con người ra khỏi vấn đề (tr.103- 109- Đàm phán trong kinh doanh quốc tế): • Nhà ĐP trước tiên là con người; • Tách v/đ quan hệ ra khỏi nội dung ĐP và xử lý trực tiếp vấn đề con người.

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 6 - Đoàn Thị Hồng VânBài giảng Đàm phán trong kinh doanh quốc tế - Phần 6 - Đoàn Thị Hồng Vân

  - Dẫn nhập • - Giới thiệu tổng quát về mô hình đàm phán • - Một số mô hình đàm phán điển hình • - Các kiểu đàm phán • - Đàm phán kiểu “Nguyên tắc”. 1. Dẫn nhập Đàm phán là khoa học, đồng thời là nghệ thuật, cùng với quá trình phát triển của nhân loại đã hình thành nhiều mô hình đàm phán, có thể kể ra một số mô hình điển hình, như các mô h...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0